Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Frigoglass: Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα συζητήσει η τακτική γ.σ. της 24ης Ιουνίου

Frigoglass: Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα συζητήσει η τακτική γ.σ. της 24ης Ιουνίου

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Frigoglass: Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα συζητήσει η τακτική γ.σ. της 24ης Ιουνίου

Τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό €92.413.815,26 στο ποσό των €35.543.775,10 θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Frigoglass που θα συνέλθει την 24η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. στην έδρα της εταιρείας.

Αναλυτικά, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Eτήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018).

3. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018) και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019) βάσει της Πολιτικής Αποδοχών.

5. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019) και καθορισμός της αμοιβής του.

6. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €92.413.815,26 στο ποσό των €35.543.775,10, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 355.437.751 μετοχών της Εταιρείας από €0,36 σε €0,10, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4548/2018, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό ζημιών με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό "Αποτελέσματα εις νέο" της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

7. Προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 (ειδικότερα τροποποίηση των άρθρων 3 παρ. 2, 3, 4 & 5, 4 παρ. 2, 5 παρ.1, 6 παρ. 4, 8, 9 παρ. 2, 3 & 4, 10 παρ. 2 & 3 και προσθήκη νέας παραγράφου 4, 11, 12, 13, 14, 15 παρ. 2 & 3, 16, 17, 18 παρ. 2, 19, 20 παρ. 2, 21, 22, 23 παρ. 2, 24, 25, 26 παρ. 1, 27 παρ. 3 μετά λοιπών προσαρμογών) – Κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

8. Ορισμός νέους μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου λόγω παραίτησης υφισταμένου.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 5 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. στον ίδιο ως άνω χώρο. Εάν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. στον ίδιο ως άνω χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις  Επαναληπτικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018.

Πηγή: www.capital.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text