Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Παπουτσάνης: Χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου από 25/6 οι μετοχές

Παπουτσάνης: Χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου από 25/6 οι μετοχές

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Παπουτσάνης: Χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου από 25/6 οι μετοχές

Με τη νέα ονομαστική αξία, 0,59 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,02 ανά μετοχή θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από την 25/06/2019 οι μετοχές της εταιρίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 26/06/2019 για την Εταιρία.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 02/07/2019. Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την 02/07/2019 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας Alpha bank ως ακολούθως:

1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

2. Μέσω πίστωσης του λογαριασμού τους στην τράπεζα Alpha Bank, εφόσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει την συγκεκριμένη τράπεζα ως χειριστή στο Σ.Α.Τ.

3. Από το δίκτυο των καταστημάτων της τράπεζας Alpha Bank στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών. Για την είσπραξη των μετρητών από το δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας Alpha Bank  είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Με την πάροδο 18 μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 02/07/2019, η επιστροφή κεφαλαίου στους δικαιούχους θα γίνεται με κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό που έχει υποδείξει ο Δικαιούχος στην Εταιρεία, έπειτα από επικοινωνία με την Εταιρεία.

Υπενθυμίζεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18/04/2019 αποφάσισε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 502.368,20€  Ευρώ.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,61 Ευρώ σε 0,59 Ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,02 ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των

14.819.861,90 Ευρώ, διαιρούμενο σε 25.118.410 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,59 Ευρώ.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με την αριθ. πρωτ. 1544006 – 22/05/2019 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας και καταχωρήθηκε την ίδια ημέρα στο ΓΕΜΗ.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της την 30/05/2019 ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,02 ανά μετοχή.

Πηγή: www.capital.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text