Αρχική | Αναλυτές | Δημήτρης Δημόπουλος | Κανόνες Λειτουργίας Εκπαιδευτικού Χαρτοφυλακίου Τεχνικής Ανάλυσης

Κανόνες Λειτουργίας Εκπαιδευτικού Χαρτοφυλακίου Τεχνικής Ανάλυσης

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Κανόνες Λειτουργίας Εκπαιδευτικού Χαρτοφυλακίου Τεχνικής Ανάλυσης
Ιστορικό


 Τον Σεπτέμβριο του 2002 ο κ. Γιάννης Σιάτρας (εκδότης τότε του χρηματιστηριακού περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ) μου έκανε την καινοτόμο πρόταση να διαχειρισθώ ένα εκπαιδευτικό υποθετικό μετοχικό χαρτοφυλάκιο βάσει των κανόνων της Τεχνικής Ανάλυσης με σκοπό να αποδείξουμε την ορθότητα της μεθόδου και να βοηθήσουμε με διδακτικό τρόπο τους συνδρομητές του τότε athenstocks.com πώς να κάνουν συναλλαγές στο ΧΑ.  Ηταν μια πρόταση επικίνδυνη για μένα γιατί υπήρχαν πιθανότητες να μην μπορέσω να ξεπεράσω σε απόδοση την αγορά (τον ΓΔ) ή και ακόμη να καταλήξω σε ζημιές βλάπτοντας  τους συνδρομητές αλλά και το κύρος  μου σαν συγγραφέα βιβλίων της Τεχνικής Ανάλυσης. Ωστόσο, τόλμησα, δέχθηκα την πρόταση του κου Σιάτρα και στις 16/9/2002 ιδρύσαμε το «εκπαιδευτικό χαρτοφυλάκιο της Τεχνικής Ανάλυσης ή ΤΧ» με υποθετικό αρχικό κεφάλαιο 30.000 ευρώ και με τον ΓΔ στις 1966 μονάδες.


 Μέχρις στιγμής καταφέραμε και νικήσαμε τον ΓΔ καθώς από 16/9/2002 έως σήμερα, 19/3/2010, μεγενθύναμε το κεφάλαιο από 30.000 σε 91.600 πετυχαίνοντας σωρευτική απόδοση +205% έναντι αντίστοιχης απόδοσης του ΓΔ +4% χωρίς μερίσματα ή +24,5% με μερίσματα μέσης ετήσιας απόδοσης 2,50%. Οι αποδόσεις του ΤΧ και του ΓΔ ανά έτος ήσαν :


2002          ΤΧ -5%      ΓΔ  -10%      (από 16/9/02)

2003          ΤΧ +15%   ΓΔ  +30%

2004          ΤΧ   -2%    ΓΔ  +23%

2005          ΤΧ +41%   ΓΔ  +32%

2006          ΤΧ +28%   ΓΔ  +20%

2007          ΤΧ +24%   ΓΔ  + 18%

2008          ΤΧ  +1%    ΓΔ   -65%

2009          ΤΧ +31%   ΓΔ  +23%

2010          ΤΧ   -5%    ΓΔ    -7%           (έως 19/3/2010)

………………………………………………………………………..

Συνολικά  ΤΧ  +205%  ΓΔ  +4%      (από 16/9/2002 έως 19/10/2010

Η νίκη μας οφειλόταν σε τρεις παράγοντες, στο σύστημα συναλλαγών, στη σώφρονα διαχείριση κεφαλαίου και στην θετική ψυχολογία μας. Σύστημα συναλλαγών


Ενώ τα περισσότερα πρότυπα χαρτοφυλάκια τεχνικής ανάλυσης που εκδίδονται συνδρομητικά στο internet χρησιμοποιούν  για σηματοδότες πράξεων «μαύρα κουτιά» (κρυφά συστήματα συναλλαγών) εμείς αποκαλύπτουμε ξεκάθαρα το σύστημά μας, όχι από γενναιοδωρία αλλά επειδή γνωρίζουμε ότι το σύστημά μας, όπως και κάθε σύστημα συναλλαγών, είναι δύσκολο να ακολουθηθεί χωρίς κάποια στοιχειώδη διαχείριση κεφαλαίου και χωρίς την κατάλληλη ψυχολογία, δύο προυποθέσεις που λίγοι επενδυτές διαθέτουν. Το σύστημά μας είναι το εξής :


Βασικό τασικό σύστημα :Αγοράζουμε ένα καλάθι ελληνικών μετοχών όταν ο ΓΔ μετά από διόρθωση ανακάμψει και  κλείσει πάνω από το υψηλό κλείσιμο 20 ημερών και πουλάμε τα αγορασθέντα όταν ο ΓΔ στη συνέχεια μετά από ράλι, (μεγάλο ή μικρό ή μηδενικό), κλείσει κάτω από τον εκθετικό κινητό μέσο 30 ημερών (εφόσον η γενική τάση είναι καθοδική) ή κλείσει κάτω από το χαμηλό κλείσιμο 20 ημερών (εφόσον η γενική τάση είναι ανοδική).

Εκτακτες αντιτασικές αγορές : Αγοράζουμε με το 25-20% του κεφαλαίου μας ένα καλάθι ελληνικών μετοχών όταν ο ΓΔ βρίσκεται σε υπερπωλημένη κατάσταση και σε απόσταση κάτω του -10% από το κυλιόμενο υψηλό κλείσιμο 20 ημερών και σημειώσει ένα ισχυρό ημερήσιο  κλείσιμο άνω του +3% με όγκους μεγαλύτερους των της προηγουμένης ημέρας.

Εκτακτες αντιτασικές πωλήσεις : Πουλάμε το 20-25% των μετοχών μας όταν ο ΓΔ βρίσκεται σε υπεραγορασμένη κατάσταση και σε απόσταση άνω του +12% από το κυλιόμενο χαμηλό 20 ημερών και σημειώσει ένα άσχημο ημερήσιο κλείσιμο από -2% έως -4% και με όγκους μεγαλύτερους της προηγούμενης συνεδρίασης.Το χαρτοφυλάκιο κάνει μόνον long πράξεις (γιατί οι short είναι πιο επικίνδυνες) και έχει μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα με 3-4 γυρίσματα κεφαλαίου τον χρόνο. Αποφεύγει να κάνει πράξεις με βραχυχρόνια εργαλεία (τους δείκτες Macd, SAR, 4 days range, τις τοπικές στηρίξεις και αντιστάσεις, την μέθοδο κηροπηγίων κλπ) τα οποία όμως χρησιμοποιεί σαν προειδοποιητές μεσοπρόθεσμων πράξεων. Το ΤΧ δεν κάνει προβλέψεις δεχόμενο την άποψη του δάσκαλου της Τεχνικής Ανάλυσης Αλεξ Ελντερ, ότι το χρηματιστήριο είναι ένας πολυπαραγοντικός, σχεδόν χαώδης, χώρος όπου είναι δύσκολο να προβλέψεις τις τιμές και ο μόνος τρόπος να κερδίσεις είναι να εντοπίζεις και να ακολουθείς τις τάσεις των τιμών. Το ΤΧ, λοιπόν, έχει «τασική» φιλοσοφία προσπαθώντας να κάνει αγορές όταν η μεσοπρόθεσμη τάση εδραιώνεται (και όχι όταν αναστρέφεται) από καθοδική σε ανοδική και ύστερα να πουλά όχι με στόχους (δηλ με προβλέψεις κορυφών) αλλά με κυλιόμενα στοπ που ενεργοποιούνται όταν ο ΓΔ γυρίσει επί μερικές μέρες αρνητικός και διασπάσει καθοδικά το χαμηλό 20 ημερών ή τον κινητό μέσο 30 ημέρων. Το ΤΧ δεν ψάχνει δηλαδή κορυφές και πυθμένες αλλά «στροφείς» που εμφανίζονται με κάποια καθυστέρηση μετά από κορυφές /πυθμένες. Απορρίπτει τις «αντιτασικές» μεθόδους των moiyen (αγορές στην κατηφόρα) και τις μεθόδους των στόχων ενώ συμπληρωματικά μόνον χρησιμοποιεί στοιχεία θεμελιακής ανάλυσης για την επιλογή των μετοχών που θα αγοράσει όταν δώσει σήμα αγορών ο ΓΔ.Διαχείριση κεφαλαίου


·        Το ΤΧ επενδύει μόνον σε 50 εμπορεύσιμες ελληνικές μετοχές και  σε μετρητά με ποσοστιαία διάρθρωση μεταξύ τους κυμαινόμενη από 0% έως 100%. Δεν ασχολείται με ελληνικά παράγωγα ή ξένες μετοχές, νομίσματα, εμπορεύματα και ξένα παράγωγα ακολουθώντας την προτροπή του δάσκαλου Ο Νηλ ότι οι εγχώριες κοινές μετοχές είναι τα πιο εύκολα και επικερδή επενδυτικά οχήματα για έναν ιδιώτη επενδυτή.

·        Το ΤΧ έχει μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα διακρατώντας τις μετοχές του κατά μέσον όρο για 3-4 μήνες

·        Το ΤΧ δεν κάνει ενδοημερήσιες συναλλαγές ή συναλλαγές ολίγων ημερών, εκτός εάν υποπέσει σε παγίδα και λάβει ζημιογόνο σήμα εξόδου λίγες μέρες μετά την είσοδο.

·        Το ΤΧ προτιμά επικέντρωση και όχι εκτεταμένη διαφοροποίηση τοποθετούμενο κάθε φορά με σήμα αγορών στον ΓΔ σε καλάθι 5 έως 8 εμπορεύσιμων μετοχών.

·        Το ΤΧ, για να βοηθήσει τους συνδρομητές που δεν έχουν την δυνατότητα ή αποφασιστικότητα να «γυρίζουν» το κεφάλαιό τους μέσα σε μία μέρα,  κάνει σταδιακές εισόδους / εξόδους. Προκαταρκτική είσοδο κάνει όταν ο ΓΔ πλησιάζει ανοδικά με δύναμη με κλείσιμο άνω του +1,50% και με όγκους μεγαλύτερους της προηγηθείσας συνεδρίασης σε απόσταση μικρότερη του -3% από τον στροφέα Υψηλό Κλείσιμο 20 ημερών,  ύστερα κάνει την κύρια είσοδο  όταν ο ΓΔ κλείσει πάνω από τον «στροφέα» του (τοΥΚ20 ημερών) και τελευταία είσοδο κάνει όταν ο ΓΔ διασπάσει το πρώτο «αγκίστρι» μετά τον «στροφέα». Με αντίστροφο σταδιακό τρόπο γίνεται η έξοδος.

·        Σαν κύριο stop loss χρησιμοποιεί το σήμα εξόδου του συστήματος που αναφέραμε σε συνδιασμό με stop loss, συνήθως το Χαμηλό 40 ημερών, στις κατ ιδίαν μετοχές που αγόρασε  και εφαρμόζει όποιο από τα δύο στοπ, του ΓΔ ή της μετοχής, χτυπήσει πρώτο.

·        Το ΤΧ δεν χρησιμοποιεί μόχλευση (αγορές με περιθώριο) η οποία αυξάνει τον κίνδυνο.

·        Οι πράξεις γίνονται πάντα σε τιμές κλεισίματος και οι προμήθειες είναι ) 0,40% για είσοδο, 0,40% για έξοδο και 0,15% για φόρο.


Ψυχολογικός έλεγχος


Κύριο μέλημά μας είναι να εφαρμόσουμε με πειθαρχία το σύστημά μας και να κάνουμε πράξεις ακριβώς την ήμέρα που δίδεται το συγκεκριμένο σήμα εισόδου / εξόδου αγνοώντας τις θεμελιακές αναλύσεις και τις οικονομικές ειδήσεις.

Για να εφαρμόσουμε όμως πειθαρχία απαιτείται, πρώτον, θάρρος με την έννοια να μην φοβόμαστε να κάνουμε πράξεις όταν δίδεται το σήμα αψηφώντας το ενδεχόμενο να πέσουμε σε ζημιογόνο παγίδα και, δεύτερον, απαιτείται υπομονή με την έννοια να μην βιαζόμαστε να εισέλθουμε long με βραχυχρόνια σηματοδότηση όταν βρισκόμαστε με μετρητά ή να εξέλθουμε βιαστικά με λίγα κέρδη όταν οι θέσεις μας αρχίζουν να αποδίδουν. Δηλαδή, προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τα δύο καταστροφικά επενδυτικά αισθήματα, του φόβου και της απληστίας.


Τιμιότητα-διαφάνεια


·     Κατ’ αρχάς, το εκπαιδευτικό Τεχνικό Χαρτοφυλάκιο δεν στοχεύει σε γρήγορα μεγάλα κέρδη αλλά σε σταδιακή μεγέθυνση του κεφαλαίου με εφικτό μέσο ρυθμό απόδοσης 15% ετησίως που σημαίνει διπλασιασμό κεφαλαίου ανά πενταετία (μερικές χρονιές μπορεί να είναι ζημιογόνες) εφαρμόζοντας το παλιό ρητό της Wall Street «γίνε πλούσιος αργά».

·     Ο διαχειριστής του ΤΧ είναι ο Δημ. Δημόπουλος, οικονομολόγος Μ.Α., συγγραφέας βιβλίων Τεχνικής Ανάλυσης με τον οποίο μπορούν να επικοινωνούν απευθείας οι συνδρομητές του στο τηλέφωνο της Eurocapital 210 3242032 καθημερινώς και ώρες 16.00 – 16.30.

·     Οι πράξεις του ΤΧ γίνονται κατόπιν προειδοποίησης τουλάχιστον 2-3 ημερών και εκτελούνται σε τιμές κλεισίματος ουτως ώστε να είναι διαφανείς και απόλυτα ελέγξιμες από τους συνδρομητές.

·     Στο θέμα της ρεαλιστικότητας (που αντιμετωπίζουν όλα απολύτως τα εικονικά πρότυπα χαρτοφυλάκια) υπάρχει πράγματι ένα πρόβλημα καθώς οι εντολές αγοραπωλησιών που υποθετικά δίνει το ΤΧ σε τιμές κλεισίματος στην πραγματικότητα μερικές φορές μπορεί να μην  είναι εκτελέσιμες λόγω έλλειψης προσφοράς (για εντολές αγορών) ή ζήτησης (για εντολές πώλησης).Τα σχόλια του Τεχνικού Χαρτοφυλακίου.


Ο κος Δημόπουλος καθημερινά και ώρες 4.00 μμ και 6.00 μμ ανεβάζει στο site eurocapital.gr δύο σχόλια για την πορεία του ΓΔ και των κυριοτέρων ελληνικών μετοχών με βασικό σκοπό να εντοπίσει την μεσοπρόθεσμη τάση του ΧΑ, να την γνωστοποιήσει στους συνδρομητές και να προαναγγείλει πράξεις του εικονικού Τεχνικού Χαρτοφυλακίου εφ’ όσον πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες (διασπάσεις σηματοδοτριών γραμμών του ΓΔ και των μετοχών).

Μία πολύ σημαντική σημείωση:

Το «Χαρτοφυλάκιο Tεχνικής Ανάλυσης» αποτελεί ένα υποθετικό εκπαιδευτικό Χαρτοφυλάκιο. Ο ρόλος του είναι καθαρά εκπαιδευτικός και σε καμία περίπτωση, τα όσα αναγράφονται στις σελίδες αυτές, ή οι όσες υποθετικές πράξεις γίνονται, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ. Ο κ. Δημήτρης Δημόπουλος, ο οποίος αποφασίζει για τις κινήσεις που πραγματοποιούνται, είναι οικονομολόγος με μακροχρόνια πείρα στη χρηματιστηριακή αγορά, αλλά δεν είναι εξουσιοδοτημένος ή πιστοποιημένος από τις αρμόδιες αρχές να δίνει επενδυτικές συμβουλές ή να θεωρείται ως «υπεύθυνοςι ανάλυσης μετοχών και της αγοράς». Ο κ. Δημήτρης Δημόπουλος είναι δυνατό να έχει μετοχικές θέσεις στις εταιρίες για τις οποίες αναφέρεται στα σχόλιά του. Η εταιρία EuroCapital είναι δυνατό να έχει μετοχικές θέσεις στις εταιρίες οι οποίες αναφέρονται στις σελίδες αυτές, ή ακόμη και να έχει εμπορικές συναλλαγές μαζί τους, στα πλαίσια των εμπορικών της δραστηριοτήτων.

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain TextΧρήσιμα σχετικά links