Αρχική | Αγορές | Ομόλογα | Αγορές και τιμές κρατικών και εταιρικών ομολόγων

Αγορές και τιμές κρατικών και εταιρικών ομολόγων

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Αγορές και τιμές κρατικών και εταιρικών ομολόγων

Τιμές κρατικών και εταιρικών ομολόγων όπως μας δίδονται από τη συνεργαζόμενη χρηματιστηριακή εταιρία Eurocorp ΑΧΕΠΕΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, ή για το πώς μπορείτε να επενδύσετε σε ομόλογα, επικοινωνήστε μαζί μας.

EuroCapital ΑΕΕΔ
τηλ. 210 3314171


Επεξήγηση των πινάκων τιμών και αποδόσεων ομολόγων

 

 

Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα - 21/12/2016

Ελλάδα: Εταιρικά Ομόλογα - 21/12/2016

Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα - 20/12/2016

Ελλάδα: Εταιρικά Ομόλογα - 20/12/2016

Εταιριών - Υψηλής Απόδοσης - 14/12/2015

Τραπεζικά Ομόλογα - 14/12/2016

Αυτοκινήτων - 14/12/2016

Μεταλλευτικές εταιρίες - Ορυχεία (ευρώ) -14/12/2016

Μεταλλευτικές εταιρίες - Ορυχεία (ευρώ) -14/12/2016

Ελλάδα: Εταιρικά Ομόλογα - 14/12/2016

Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα - 14/12/2016

Ελλάδα: Εταιρικά Ομόλογα - 13/12/2016

Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα - 13/12/2016

Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα - 12/12/2016

Ελλάδα: Εταιρικά Ομόλογα - 12/12/2016

Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα - 08/12/2016

Ελλάδα: Εταιρικά Ομόλογα - 08/12/2016

Τραπεζικά Ομόλογα - 02/12/2016

Μεταλλευτικές εταιρίες - Ορυχεία (ευρώ) -02/12/2016

Μεταλλευτικές εταιρίες - Ορυχεία (ευρώ) -02/12/2016

Αυτοκινήτων - 02/12/2016


Τηλεπικοινωνιών - 14/09/2016
Μεταλλευτικές εταιρίες - Ορυχεία (ευρώ) - 14/09/2016
Αυτοκινήτων - 14/09/2016
Τραπεζικά Ομόλογα - 14/09/2016
Εταιριών - Υψηλής Απόδοσης - 14/09/2016
Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα - 14/09/2016
Ελλάδα: Εταιρικά Ομόλογα - 14/09/2016
Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα - 05/09/2016
Ελλάδα: Εταιρικά Ομόλογα - 05/09/2016
Γερμανία : Κρατικά Ομόλογα
 - 30/08/2016
Ολλανδία : Κρατικά Ομόλογα - 30/08/2016
Γαλλία : Κρατικά Ομόλογα - 30/08/2016
Βέλγιο : Κρατικά Ομόλογα - 30/08/2016
Πορτογαλία : Κρατικά Ομόλογα - 30/08/2016
Ιρλανδία : Κρατικά Ομόλογα - 30/08/2016
Ιταλία : Κρατικά Ομόλογα - 30/08/2016
Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα - 30/08/2016
Ισπανία: Κρατικά Ομόλογα - 30/08/2016
Κύπρος: Κρατικά Ομόλογα - 30/08/2016
Ελλάδα: Εταιρικά Ομόλογα - 30/08/2016
Τηλεπικοινωνιών - 30/08/2016
Μεταλλευτικές εταιρίες - Ορυχεία (ευρώ) - 30/08/2016
Αυτοκινήτων - 30/08/2016
Τραπεζικά Ομόλογα - 30/08/2016
Εταιριών - Υψηλής Απόδοσης - 30/08/2016
Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα - 09/08/2016
Ελλάδα Εταιρικά Ομόλογα - 09/08/2016

Ελλάδα: Εταιρικά Ομόλογα - 05/08/2016
Ελλάδα Εταιρικά Ομόλογα - 12/07/2016
Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα - 12/07/2016
Δολλάριο ΗΠΑ- Τιμές Ομολόγων - 12/07/2016
Ελλάδα Εταιρικά Ομόλογα - 06/07/2016
Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα - 06/07/2016
Ελλάδα Εταιρικά Ομόλογα - 16/06/2016
Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα - 16/06/2016
Δολλάριο ΗΠΑ- Τιμές Ομολόγων - 16/06/2016
Δολλάριο ΗΠΑ- Τιμές Ομολόγων
 - 08/06/2016
Γερμανία : Κρατικά Ομόλογα - 06/06/2016
Ολλανδία : Κρατικά Ομόλογα - 06/06/2016
Γαλλία : Κρατικά Ομόλογα - 06/06/2016
Βέλγιο : Κρατικά Ομόλογα - 06/06/2016
Πορτογαλία : Κρατικά Ομόλογα - 06/06/2016
Ιρλανδία : Κρατικά Ομόλογα - 06/06/2016
Ιταλία : Κρατικά Ομόλογα - 06/06/2016
Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα - 06/06/2016
Ισπανία: Κρατικά Ομόλογα - 06/06/2016
Κύπρος: Κρατικά Ομόλογα - 06/06/2016
Ελλάδα Εταιρικά Ομόλογα - 06/06/2016
Τηλεπικοινωνιών - 06/06/2016
Μεταλλευτικές εταιρίες - Ορυχεία (ευρώ) - 06/06/2016
Αυτοκινήτων - 06/06/2016
Τραπεζικά Ομόλογα - 06/06/2016
Εταιριών - Υψηλής Απόδοσης - 06/06/2016
Ρωσία: Κρατικά και Εταιρικά ομόλογα - 06/06/2016
Γερμανία : Κρατικά Ομόλογα - 16/5/2016
Ολλανδία : Κρατικά Ομόλογα - 16/5/2016
Γαλλία : Κρατικά Ομόλογα - 16/5/2016
Βέλγιο : Κρατικά Ομόλογα - 16/5/2016
Πορτογαλία : Κρατικά Ομόλογα - 16/5/2016
Ιρλανδία : Κρατικά Ομόλογα - 16/5/2016
Ιταλία : Κρατικά Ομόλογα - 16/5/2016
Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα - 16/5/2016
Ισπανία: Κρατικά Ομόλογα - 16/5/2016
Κύπρος: Κρατικά Ομόλογα - 16/5/2016
Ελλάδα Εταιρικά Ομόλογα - 16/5/2016
Τηλεπικοινωνιών - 16/5/2016
Μεταλλευτικές εταιρίες - Ορυχεία (ευρώ) - 16/5/2016
Αυτοκινήτων - 16/5/2016
Τραπεζικά Ομόλογα - 16/5/2016
Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) - 16/5/2016
Εταιριών - Υψηλής Απόδοσης - 16/5/2016
Κορώνα Νορβηγίας - Τιμές Ομολόγων - 16/5/2016
Ρωσία: Κρατικά και Εταιρικά ομόλογα - 16/5/2016

Τραπεζικά Ομόλογα - 9/5/2016 
Αυτοκινήτων - 9/5/2016 
Μεταλλευτικές εταιρίες - Ορυχεία (ευρώ) - 9/5/2016 
Τηλεπικοινωνιών - 9/5/2016 
Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα - 9/5/2016
Ελλάδα Εταιρικά Ομόλογα - 9/5/2016
Τραπεζικά Ομόλογα - 4/5/2016
Αυτοκινήτων - 4/5/2016
Μεταλλευτικές εταιρίες - Ορυχεία (ευρώ) - 4/5/2016 
Τηλεπικοινωνιών - 4/5/2016
Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα  - 4/5/2016
Ελλάδα Εταιρικά Ομόλογα - 4/5/2016
Τηλεπικοινωνιών - 28/4/2016
Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα - 18/4/2016
Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) - 18/4/2016
Τραπεζικά Ομόλογα - 18/4/2016
Αυτοκινήτων - 18/4/2016
Μεταλλευτικές εταιρίες - Ορυχεία (ευρώ) - 18/4/2016
Τηλεπικοινωνιών - 18/4/2016
Ελλάδα Εταιρικά Ομόλογα - 18/4/2016
Ελλάδα Εταιρικά Ομόλογα
- 14/4/2016
Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα - 14/4/2016
Μεταλλευτικές εταιρίες - Ορυχεία (ευρώ) - 4/4/2016
Αυτοκινήτων - 4/4/2016
Τραπεζικά Ομόλογα - 4/4/2016
Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) - 4/4/2016
Τηλεπικοινωνιών - 4/4/2016
Ελλάδα : Εταιρικά Ομόλογα - 4/4/2016
Γερμανία : Κρατικά Ομόλογα - 4/4/2016
Ολλανδία : Κρατικά Ομόλογα
- 4/4/2016
Γαλλία : Κρατικά Ομόλογα - 4/4/2016
Βέλγιο : Κρατικά Ομόλογα
- 4/4/2016
Πορτογαλία : Κρατικά Ομόλογα
- 4/4/2016
Ιρλανδία : Κρατικά Ομόλογα
- 4/4/2016
Ιταλία : Κρατικά Ομόλογα - 4/4/2016
Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα
- 4/4/2016

Ισπανία: Κρατικά Ομόλογα - 4/4/2016

Κύπρος: Κρατικά Ομόλογα - 4/4/2016

Ρωσία: Κρατικά και Εταιρικά Ομόλογα - 4/4/2016

Ελλάδα Εταιρικά Ομόλογα - 30/03/2016:

Δολλάριο ΗΠΑ- Τιμές Ομολόγων - 18/03/2016:

Ελλάδα Εταιρικά Ομόλογα  - 18/03/2016:

Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα  - 18/03/2016:

Κύπρος: Κρατικά ομόλογα - 07/03/2016:

Ισπανία: Κρατκικά ομόλογα - 07/03/2016:

Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα  - 07/03/2016:

Ιταλία: Κρατικά ομόλογα  - 07/03/2016:

Ιρλανδία: Κρατικά ομόλογα  - 07/03/2016:

Πορτογαλία: Κρατικά ομόλογα - 07/03/2016:

Βέλγιο: Κρατικά Ομόλογα - 07/03/2016:

Γαλλία: Κρατικά ομόλογα - 07/03/2016:

Ολανδία: Κρατικά ομόλογα - 07/03/2016:

Γερμανία: Κρατικά ομόλογα - 07/03/2016:

Ελλάδα Εταιρικά Ομόλογα - 07/03/2016:

Βιομηχανικές-Τηλεπικοινωνιών-Κοινής Ωφέλειας-Μεταφορών - 07/03/2016:

Μεταλλευτικές εταιρίες - Ορυχεία (ευρώ) - 07/03/2016:

Βιομηχανικές-Τηλεπικοινωνιών-Κοινής Ωφέλειας-Μεταφορών - 07/03/2016:

Κλάδος Τραπεζικών Εταιριών - 07/03/2016:

Εταιριών - Υψηλής Απόδοσης - 07/03/2016:

Κορώνα Νορβηγίας - Τιμές Ομολόγων - 07/03/2016:

Ρωσία: Κρατικά και Εταιρικά ομόλογα - 07/03/2016:

Δολλάριο ΗΠΑ- Τιμές Ομολόγων - 07/03/2016:

AUD - Δολάριο Αυστραλία - Ομόλογα - 07/03/2016:

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) - 07/03/2016:

Βιομηχανικές-Τηλεπικοινωνιών-Κοινής Ωφέλειας-Μεταφορών  - 23/02/2016:

Κύπρος: Κρατικά ομόλογα  - 23/02/2016:

Ισπανία: Κρατκικά ομόλογα  - 23/02/2016:

Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα  - 23/02/2016:

Ιταλία: Κρατικά ομόλογα   - 23/02/2016:

Ιρλανδία: Κρατικά ομόλογα  - 23/02/2016:

Πορτογαλία: Κρατικά ομόλογα - 23/02/2016:

Βέλγιο: Κρατικά Ομόλογα - 23/02/2016:

Γαλλία: Κρατικά ομόλογα - 23/02/2016:

Ολανδία: Κρατικά ομόλογα  - 23/02/2016:

Γερμανία: Κρατικά ομόλογα - 23/02/2016:

Ελλάδα Εταιρικά Ομόλογα  - 23/02/2016:

Βιομηχανικές-Τηλεπικοινωνιών-Κοινής Ωφέλειας-Μεταφορών - 23/02/2016:

Μεταλλευτικές εταιρίες - Ορυχεία (ευρώ) - 23/02/2016:

Εταιριών - Υψηλής Απόδοσης - 23/02/2016:

Ρωσία: Κρατικά και Εταιρικά ομόλογα - 23/02/2016:

Κλάδος Τραπεζικών Εταιριών - 23/02/2016:

AUD - Δολάριο Αυστραλία - Ομόλογα - 23/02/2016:

Δολλάριο ΗΠΑ- Τιμές Ομολόγων - 23/02/2016:

Ελλάδα Εταιρικά Ομόλογα  - 10/02/2016:

Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα  - 10/02/2016:

Ελλάδα Εταιρικά Ομόλογα - 27/01/2016:

Κύπρος: Κρατικά ομόλογα  - 20/01/2016:

Ισπανία: Κρατκικά ομόλογα - 20/01/2016:

Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα  - 20/01/2016:

Ιταλία: Κρατικά ομόλογα  - 20/01/2016:

Ιρλανδία: Κρατικά ομόλογα  - 20/01/2016:

Πορτογαλία: Κρατικά ομόλογα - 20/01/2016:

Βέλγιο: Κρατικά Ομόλογα - 20/01/2016:

Γαλλία: Κρατικά ομόλογα - 20/01/2016:

Ολανδία: Κρατικά ομόλογα - 20/01/2016:

Γερμανία: Κρατικά ομόλογα - 20/01/2016:

Ελλάδα Εταιρικά Ομόλογα - 20/01/2016:

Μεταλλευτικές εταιρίες - Ορυχεία (ευρώ) - 20/01/2016:

Βιομηχανικές-Τηλεπικοινωνιών-Κοινής Ωφέλειας-Μεταφορών - 20/01/2016:

Βιομηχανικές-Τηλεπικοινωνιών-Κοινής Ωφέλειας-Μεταφορών - 20/01/2016:

Κλάδος Τραπεζικών Εταιριών   - 20/01/2016:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) - 20/01/2016:

Εταιριών - Υψηλής Απόδοσης - 20/01/2016:

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) - 20/01/2016:

Ρωσία: Κρατικά και Εταιρικά ομόλογα - 20/01/2016:

Μεταλλευτικές εταιρίες - Ορυχεία (ευρώ) - 11/01/2016: 

Βιομηχανικές-Τηλεπικοινωνιών-Κοινής Ωφέλειας-Μεταφορών  - 11/01/2016:

Βιομηχανικές-Τηλεπικοινωνιών-Κοινής Ωφέλειας-Μεταφορών - 11/01/2016:

Ελλάδα Εταιρικά Ομόλογα  -  11/01/2016:

Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα  - 11/01/2016: 

Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα  - 29/12/2015:

Ελλάδα Εταιρικά Ομόλογα - 29/12/2015:

Ελλάδα Εταιρικά Ομόλογα - 09/12/2015:

Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα - 09/12/2015:

Δολλάριο ΗΠΑ- Τιμές Ομολόγων - 26/11/2015:

Εταιριών - Υψηλής Απόδοσης - 26/11/2015:

Ρωσία: Κρατικά και Εταιρικά ομόλογα - 26/11/2015:

Κύπρος: Κρατικά ομόλογα - 18/11/2015:

Ισπανία: Κρατκικά ομόλογα - 18/11/2015:

Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα  - 18/11/2015:

Ιταλία: Κρατικά ομόλογα - 18/11/2015:

Ιρλανδία: Κρατικά ομόλογα - 18/11/2015:

Πορτογαλία: Κρατικά ομόλογα - 18/11/2015:

Βέλγιο: Κρατικά Ομόλογα - 18/11/2015:

Γαλλία: Κρατικά ομόλογα - 18/11/2015:

Ολανδία: Κρατικά ομόλογα - 18/11/2015:

Γερμανία: Κρατικά ομόλογα - 18/11/2015:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) - 18/11/2015:

Ελλάδα: Εταιρικά ομόλογα - 18/11/2015:

Κλάδος Τραπεζικών Εταιριών  - 18/11/2015:

Εταιριών - Υψηλής Απόδοσης  - 18/11/2015:

Μεταλλευτικές εταιρίες - Ορυχεία (ευρώ) - 18/11/2015:

Βιομηχανικές-Τηλεπικοινωνιών - 18/11/2015:

Μεταλλευτικές εταιρίες - Ορυχεία (ευρώ) - 11/11/2015:

Ρωσία: Κρατικά και Εταιρικά ομόλογα - 09/11/2015:

Εταιριών - Υψηλής Απόδοσης - Euro - 09/11/2015:

Ελλάδα: Εταιρικά ομόλογα - 09/11/2015:

Κύπρος: Κρατικά ομόλογα - 09/11/2015:

Ισπανία: Κρατκικά ομόλογα - 09/11/2015:

Ελλάδα: Κρατικά ομόλογα - 09/11/2015:

Ιταλία: Κρατικά ομόλογα - 09/11/2015:

Ιρλανδία: Κρατικά ομόλογα - 09/11/2015:

Πορτογαλία: Κρατικά ομόλογα - 09/11/2015:

Βέλγιο: Κρατικά Ομόλογα - 09/11/2015:

Γαλλία: Κρατικά ομόλογα - 09/11/2015:

Ολανδία: Κρατικά ομόλογα - 09/11/2015:

Γερμανία: Κρατικά ομόλογα - 09/11/2015:

Ελλάδα: Εταιρικά ομόλογα - 29/10/2015:

Εταιριών - Υψηλής Απόδοσης - Euro - 20/10/2015:

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) - 20/10/2015:

Κλάδος Τραπεζικών Εταιριών - 20/10/2015:

Ελλάδα Εταιρικά Ομόλογα - 20/10/2015:

Ελλάδα: Εταιρικά ομόλογα - 19/10/2015: 

Νορβηγία: Κρατικά Ομόλογα - 16/10/2015:

Ελλάδα: Εταιρικά Ομόλογα - 16/10/2015:

Ελλάδα: Εταιρικά Ομόλογα  5/10/2015:

Εταιριών - Υψηλής Απόδοσης - Euro - 15/9/2015:

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) - Ομόλογα: -15/9/2015

Κλάδος Τραπεζικών Εταιριών - 15/9/2015:

Ελλάδα: Εταιρικά Ομόλογα  15/9/2015:

Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα   15/9/2015:

Γαλλία: Κρατικά Ομόλογα - 7/9/2015

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) 7/9/2015

Ελλάδα: Εταιρικά Ομόλογα - 7/9/2015

Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα  - 7/9/2015

Βιομηχανικές-Τηλεπικοινωνιών-Κοινής Ωφέλειας-Μεταφορών - 15/6/2015

Ελλάδα: Εταιρικά Ομόλογα  20/8/2015:

Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα   4/8/2015:

Ελλάδα: Εταιρικά Ομόλογα  11/6/2015:

Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα   11/6/2015:

Κλάδος Τραπεζικών Εταιριών - 10/6/2015:

Ρούβλι Ρωσίας - Ομόλογα - 10/6/2015:

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) - Ομόλογα - 10/6/2015

Ελλάδα: Εταιρικά Ομόλογα  10/6/2015:

Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα   10/6/2015:

Εταιριών - Υψηλής Απόδοσης - Euro - 10/6/2015:

Εταιριών - Υψηλής Απόδοσης - Euro - 3/6/2015:

Ελλάδα: Εταιρικά Ομόλογα  19/5/2015:

Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα   19/5/2015:

Ελλάδα: Εταιρικά Ομόλογα 13/3/2015:

Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα  13/3/2015:

Εταιριών - Υψηλής Απόδοσης - Euro - 5/3/2015:

Ελλάδα: Εταιρικά Ομόλογα - 29/4/2015:

Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα - 29/4/2015:

Ελλάδα: Εταιρικά Ομόλογα - 28/4/2015:

Ελλάδα: Εταιρικά Ομόλογα - 23/4/2015:

Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα - 23/4/2015:

AUD - Δολάριο Αυστραλία - Ομόλογα - 22/4/2015

Ελλάδα: Εταιρικά Ομόλογα - 21/4/2015:

Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα - 21/4/2015:

Κορώνα Νορβηγίας - Τιμές Ομολόγων - 21/4/2015

Δολλάριο ΗΠΑ- Τιμές Ομολόγων: - 21/4/2015

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) - Ομόλογα: -1/4/2015

Ελλάδα: Εταιρικά Ομόλογα - 31/3/2015:

Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα - 31/3/2015:

Δολλάριο ΗΠΑ- Τιμές Ομολόγων: - 27/03/2015

Ελλάδα: Εταιρικά Ομόλογα - 5/3/2015:

Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα - 5/3/2015:

Εταιριών - Υψηλής Απόδοσης - Euro - 5/3/2015:

Κλάδος Τραπεζικών Εταιριών - 2/3/2015:

Ρούβλι Ρωσίας - Ομόλογα - 2/3/2015:

Πορτογαλία: Εταιρικά Ομόλογα - 2/3/2015:

Πορτογαλία: Κρατικά Ομόλογα - 2/3/2015:

AUD - Δολάριο Αυστραλία - Ομόλογα - 2/3/2015

Ιταλία: Εταιρικά Ομόλογα - 2/3/2015:

Ιταλία: Κρατικά Ομόλογα - 2/3/2015:

Εταιριών - Υψηλής Απόδοσης - Euro - 2/3/2015:

Ελλάδα: Εταιρικά Ομόλογα - 2/3/2015:

Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα - 2/3/2015:

Εταιριών - Υψηλής Απόδοσης - Euro - 26/2/2015:

Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα - 26/2/2015:

Ελλάδα: Εταιρικά Ομόλογα - 26/2/2015:

Δολάριο ΗΠΑ- Τιμές Ομολόγων: - 18/02/2015

Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα - 18/2/2015:

Ελλάδα: Εταιρικά Ομόλογα - 18/2/2015:

Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα - 13/2/2015:

Ελλάδα: Εταιρικά Ομόλογα - 13/2/2015:

Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα - 11/2/2015:

Ελλάδα: Εταιρικά Ομόλογα - 11/2/2015:

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) - Ομόλογα - 2/2/2015

AUD - Δολάριο Αυστραλία - Ομόλογα - 2/2/2015

Ελλάδα: Κρατικά Ομόλογα - 2/2/2015:

Ελλάδα: Εταιρικά Ομόλογα - 2/2/2015:

Γερμανία: Κρατικά Ομόλογα  - 2/2/2015 :

Κορώνα Νορβηγίας - Τιμές Ομολόγων - 2/2/2015:


 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text