Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες | (Δελτίο 23/05/2016): Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις εισηγμένων εταιριών - A' μέρος

(Δελτίο 23/05/2016): Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις εισηγμένων εταιριών - A' μέρος

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Πιο κάτω, εμφανίζονται οι (επίσημες) ανακοινώσεις της ομάδας των 44 εταιριών που παρακολουθούμε, μέσω της στήλης του “Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου” της EuroCapital.Ημερομηνία ανακοινώσεων: 23/05/2016ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:ATTICA BANK Α.Τ.Ε.


Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις» άρθρο 3, παρ.1, περίπτωση (η), υποπερίπτωση (δδ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν.4374/2016, ανακοινώνει ότι κράτος-μέλος καταγωγής της είναι η Ελλάδα.

Η ανωτέρω γνωστοποίηση έχει κοινοποιηθεί και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδια εποπτική αρχή.ΔΕΗ Α.Ε


Ημερομηνία ανακοίνωσης βασικών μεγεθών Α' τριμήνου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. θα ανακοινώσει βασικά λειτουργικά και οικονομικά μεγέθη για το Α΄ τρίμηνο 2016 την Πέμπτη 26 Μαΐου 2016, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Αθήνα, 23 Μαΐου 2016


MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ολοκληρώθηκε η μακροπρόθεσμη αναδιάρθρωση του συνόλου των υφιστάμενων κοινών ομολογιακών δανείων της Εταιρίας

ΑνακοίνωσηΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.


Με την από 28/03/2016 ανακοίνωση  του Οικονομικού Ημερολογίου του έτους 2016 της Εταιρείας μας, ορίστηκε ως ημερομηνία της Ετήσιας Ενημέρωσης των Αναλυτών, για τα αποτελέσματα της χρήσης 2015,  η Τετάρτη 25 Μαΐου 2016. 

Με την παρούσα ενημερώνουμε ότι η εν λόγω ημερομηνία αλλάζει και μετατίθεται για την Tρίτη 31 Μαΐου 2016 και ώρα 15:30 οπότε και θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.  

(Για πληροφορίες, σχετικά με τη διαδικασία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την κ. Θεοτοκάτου τηλ 210-6968410)ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε


Κηφισιά, 23 Μαΐου 2016

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/2007 και Ν.3340/2005, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις προς αυτήν, ότι η Μ. Γ. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Α.Ε., συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με το ανεξάρτητο, μη-εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Αλέξανδρο Μακρίδη, προέβη την 20/05/2016 σε πώληση 500 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 4.035,00 ευρώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text