Αρχική | Εταιρίες | Υπεγράφη η συμφωνία Chipita - τραπεζών για εξαγορά της «Νίκας»

Υπεγράφη η συμφωνία Chipita - τραπεζών για εξαγορά της «Νίκας»

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Υπεγράφη η συμφωνία Chipita - τραπεζών για εξαγορά της «Νίκας»

Από την ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ.     Με την ολοκλήρωση μιας εξαιρετικά σημαντικής συμφωνίας, που αναμένεται να θέσει την ιστορική αλλαντοβιομηχανία «Νίκας» σε τροχιά ανάκαμψης και ταυτόχρονα να καταστήσει την Chipita όμιλο τροφίμων που υπερβαίνει τη δραστηριότητα των σνακς, ξεκινάει το 2017. Η πολυαναμενόμενη συμφωνία με τις τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της «Νίκας» και την ανάληψη του ελέγχου αυτής από τον κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο υπεγράφη την περασμένη Παρασκευή και χθες ανακοινώθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελεί την πρώτη ουσιαστικά αναδιάρθρωση δανεισμού μεγάλης επιχείρησης στην οποία προβλέπεται να γίνει «κούρεμα» κεφαλαίου και τόκων ύψους περίπου 37 εκατ. ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπει η συμφωνία, η Chipita αναμένεται να κατέχει ποσοστό πάνω από 90% στη «Νίκας», ενώ στόχος είναι να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες και να αρχίσει πλέον να εφαρμόζεται το νέο επιχειρηματικό σχέδιο από τις αρχές του δεύτερου τριμήνου του 2017. Παρά το γεγονός ότι η Chipita θα κατέχει πάνω από το 90%, στις προθέσεις του κ. Θεοδωρόπουλου είναι να μην ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς των μετοχών της μειοψηφίας και έτσι η μετοχή της «Νίκας» θα παραμείνει στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου. Επιπλέον, ήδη έχει γνωστοποιηθεί η συγκέντρωση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, ενώ μες στο επόμενο δίμηνο αναμένεται να συγκληθεί η γενική συνέλευση των μετόχων της «Νίκας» προκειμένου να εγκρίνει τη συμφωνία με τις τράπεζες.

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας αναδιάρθρωσης είναι τα ακόλουθα:

• Η συμφωνία υπεγράφη ανάμεσα στην εταιρεία Givenrise, η οποία ανήκει στον όμιλο Chipita, στην Chipita, στην Chipita Participations και στις δανείστριες τράπεζες της «Νίκας», ήτοι την Alpha Bank, τη Eurobank, την Attica Bank, καθώς και την Alpha Επενδυτική Περιουσίας Κεφαλαρίου Α.Ε. (εταιρεία ειδικού σκοπού των δανειστριών τραπεζών).

• Η αύξηση της ονομαστικής τιμής των μετοχών της «Νίκας» με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία δέκα παλαιές κοινές μετοχές προς μία νέα κοινή μετοχή της «Νίκας» (reverse split 10:1) και αντίστοιχη μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών μετοχών της εταιρείας.

• Εν συνεχεία, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της «Νίκας» μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της εταιρείας με σκοπό τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του Κ.Ν. 2190/1920 ή για τον συμψηφισμό ισόποσων ζημιών.

• Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «Νίκας» υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρείας, συνολικού ποσού περίπου 23,3 εκατ. ευρώ. Η Givenrise, η οποία θα έχει καταστεί μέτοχος της «Νίκας» πριν από τη σχετική γενική συνέλευση, έχει συμφωνήσει ότι θα καλύψει τις αδιάθετες μετοχές, ήτοι μέχρι και το συνολικό ποσό της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της «Νίκας». Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο 2016, όταν υπεγράφη η αρχική συμφωνία, οι παλαιοί μέτοχοι είχαν δηλώσει ότι δεν θα συμμετέχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

• Η απομείωση του δανεισμού της «Νίκας» και θυγατρικών της εταιρειών με διαγραφή κεφαλαίου και τόκων, σε συνδυασμό με διακανονισμό και ρύθμιση του υπολοίπου των υποχρεώσεών τους ώστε ο δανεισμός τους μετά την περάτωση της εν λόγω αναδιάρθρωσης να ανέρχεται στο ποσό περίπου των 26,4 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το καθαρό χρέος του ομίλου στις 30 Ιουνίου 2016 ανερχόταν σε 80,68 εκατ. ευρώ. Μέρος της απομείωσης του δανεισμού, ήτοι κατά 17 εκατ. ευρώ, θα προέλθει από τη μεταβίβαση προς την Alpha Επενδυτική Περιουσίας Κεφαλαρίου Α.Ε. του ενυπόθηκου ήδη ακινήτου της «Νίκας» στον Αγιο Στέφανο, το οποίο στη συνέχεια η «Νίκας» θα μισθώσει για τις ανάγκες της.

Πηγή :kathimerini.gr

20

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text