Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες | (Δελτίο 09/03/2017): Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις εισηγμένων εταιριών - A' μέρος

(Δελτίο 09/03/2017): Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις εισηγμένων εταιριών - A' μέρος

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Πιο κάτω, εμφανίζονται οι (επίσημες) ανακοινώσεις της ομάδας των 44 εταιριών που παρακολουθούμε, μέσω της στήλης του “Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου” της EuroCapital.Ημερομηνία ανακοινώσεων:  09/03/2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επισυνάπτεται αρχείο σε μορφή pdf.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επισυνάπτεται αρχείο σε μορφή pdf.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο.Π.Α.Π. ΑΕ


Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.E.»

Η εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.E.» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «ΟΠΑΠ») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το ν.3401/2005, όπως ισχύουν, ότι από την 9.3.2017 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 8.3.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής «ΚΟΔ») από την Εταιρεία, συνολικού ποσού έως ευρώ 200.000.000, διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστη ευρώ 1.000 (οι «Ομολογίες»), σύμφωνα με την από 28.02.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς, με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών («Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

Το Χ.Α. την 3.3.2017 διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς του ΚΟΔ:

ΕΝΔΕIΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΕΓΟΝΟΣ

Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017

Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017

Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου.

Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017

Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στον ημερήσιο τύπο.

Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017

Έγκριση Εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών από το Χ.Α.

Τρίτη 14 Μαρτίου 2017

Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης

Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017

Έναρξη δημόσιας προσφοράς - εγγραφής επενδυτών (μέσω του Η.ΒΙ.Π. - ώρα 10 π.μ. ώρα Ελλάδος).

Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017

Λήξη δημόσιας προσφοράς - εγγραφής επενδυτών (μέσω του Η.ΒΙ.Π. - ώρα Ελλάδος 16:00).

Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017

Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης και των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων κατανομής πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.*

Τρίτη 21 Μαρτίου 2017

Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς.

Τρίτη 21 Μαρτίου 2017

Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εταιρεία.

Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρησης στις Μερίδες τους στο Σύστημα Αυλων Τίτλων.

Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017

Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α.

*Σε περίπτωση ματαίωσης της Έκδοσης, θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό για τον τρόπο και την ημερομηνία αποδέσμευσης των κεφαλαίων εντός δύο εργάσιμων ημερών.

Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 8 Μαρτίου 2017, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. - Χρηματιστήριο Αθηνών» (athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia), της Εταιρείας (http://investors.opap.gr/el-GR/investors-information/debt-investors/bond-prospectus), των Συμβούλων και Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι της «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» (http://preview.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1355&mid=363&lang=gr), της «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (https://www.nbg.gr/greek/retail/investment-products) και της «Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (www.nbgsecurities.com) και των Λοιπών Αναδόχων, ήτοι της «Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (http://www.piraeus-sec.gr/announcements/announcement4), της «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (http://www.euroxx.gr/gr/content/article/OPAP), της «Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (http://www.ibg.gr/IBGPublicSite/Forms/Greek/Enhmerwtika_Deltia_Arxikh.aspx). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο, εφόσον ζητηθεί από τον επενδυτή, σε έντυπη μορφή δωρεάν στα γραφεία της Εταιρείας, των Συμβούλων Έκδοσης και στο δίκτυο των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και των Λοιπών Αναδόχων κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων της ΟΠΑΠ Α.Ε., Λ. Αθηνών 112 τηλ. 210 5798930.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2017

ΟΠΑΠ Α.E.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text