Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες | (Δελτίο 10/4/2017): Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις εισηγμένων εταιριών - A' μέρος

(Δελτίο 10/4/2017): Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις εισηγμένων εταιριών - A' μέρος

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Πιο κάτω, εμφανίζονται οι (επίσημες) ανακοινώσεις της ομάδας των 44 εταιριών που παρακολουθούμε, μέσω της στήλης του “Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου” της EuroCapital.Ημερομηνία ανακοινώσεων:  6/4/2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.

Γνωστοποίηση διορισμού Ειδικού Διαπραγματευτή

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ», (εφεξής η "Εκδότρια") ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου  Αθηνών , με την από 6/4/2017 απόφασή της ενέκρινε την απόκτηση από τo Mέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την Δευτέρα 10 Απριλίου 2017. Η Εκδότρια έχει συνάψει με βάση και τα οριζόμενα του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ με τους εξής βασικούς όρους:

1. Η ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εκδότρια θα καταβάλλει αμοιβή στην ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ.

2. Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης ειδικής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εκδότριας.Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

Ανανέωση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. ανακοινώνει ότι υπέγραψε στις 23.3.2017 τη συλλογική σύμβαση εργασίας με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδος (ΟΜ.Υ.ΛΕ) και στις 06.04.2017 τη συλλογική σύμβαση εργασίας με την Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος (ΟΦΕ), που αφορούν τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού και λιμενεργατικού προσωπικού της ΟΛΘ ΑΕ.

Η διάρκεια των ανωτέρω συμβάσεων ορίζεται διετής με ημερομηνία έναρξης 01.01.2017 και λήξης 31.12.2018

 

Διαδικασία αξιοποίησης για την διάθεση ποσοστού 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΟΛΘ Α.Ε.)

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποσφράγισης των τριών δεσμευτικών οικονομικών προσφορών για την διάθεση ποσοστού 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΟΛΘ Α.Ε., τις οποίες κατέθεσαν οι εταιρείες:

- International Container Terminal Services Inc.

- The Peninsular and Oriental Stream.

- Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments LTD και Terminal Link SAS.

Σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω διαδικασίας, ζητήθηκε η υποβολή βελτιωτικών προσφορών, οι οποίες θα αξιολογηθούν σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Σχολιασμός δημοσιεύματος

Σχολιάζοντας δημοσίευμα του ηλεκτρονικού τύπου και για την έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΔΕΗ Α.Ε. διευκρινίζει ότι δεν είναι αληθές ότι «δεν έχει υποβάλλει τα απαραίτητα στοιχεία - το λεγόμενο μητρώο παγίων των νησιών - καθυστερώντας έτσι τον υπολογισμό των ΥΚΩ». Στην πραγματικότητα, τα Μητρώα Παγίων για ρυθμιστικούς λόγους για τη δραστηριότητα της Παραγωγής από συμβατικές Μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) για τα έτη 2012, 2013 και 2014 έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ στις 2.3.2017.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text