Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες | (Δελτίο 20/4/2017): Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις εισηγμένων εταιριών - A' μέρος

(Δελτίο 20/4/2017): Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις εισηγμένων εταιριών - A' μέρος

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Πιο κάτω, εμφανίζονται οι (επίσημες) ανακοινώσεις της ομάδας των 44 εταιριών που παρακολουθούμε, μέσω της στήλης του “Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου” της EuroCapital. Ημερομηνία ανακοινώσεων:  19/4/2017


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 [20.4.2017]


Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου Ν.3556/2007

 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.

INTRAKAT - Οικονομικό Ημερολόγιο 2017

Η INTRAKAT ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2017 στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (β) & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών:

Τρίτη 25/04/2017 - Δημοσίευση των Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης 2016 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην  ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr)

Δευτέρα 26/06/2017 – Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προτίθεται να προτείνει στην επερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2016

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

ΠΩΛΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

H A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (η Εταιρία) γνωστοποιεί ότι σε υλοποίηση προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, που θεσπίστηκε με την από 20.6.2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τις σχετικές από 20.6.2014 και 22.3.2017 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρία προέβη στις 19.4.2017 στην πώληση 8.736 κοινών ιδίων μετοχών της σε δικαιούχους/ στελέχη που άσκησαν τα σχετικά δικαιώματά τους, με τιμή διάθεσης 10 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό τίμημα 87.360 ευρώ. Οι πωληθείσες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

 

 

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text