Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες | (Δελτίο 19/5/2017): Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις εισηγμένων εταιριών - A' μέρος

(Δελτίο 19/5/2017): Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις εισηγμένων εταιριών - A' μέρος

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Πιο κάτω, εμφανίζονται οι (επίσημες) ανακοινώσεις της ομάδας των 44 εταιριών που παρακολουθούμε, μέσω της στήλης του “Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου” της EuroCapital. Ημερομηνία ανακοινώσεων:  19/5/2017


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.


Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων

Ανακοίνωση


ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 26ης Απριλίου 2017 εξέλεξε, σύμφωνα με τον ΚΝ.2190/20 και τις διατάξεις του άρθρου 17 του Καταστατικού της Εταιρείας και της παρ. 3 του άρθρου 16 του Καταστατικού,  τον κ. Gagik Apkarian του Serop, υπήκοο Αυστραλίας, Σύμβουλο Επενδύσεων, ως νέο  μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του κ. Βασιλείου Δεληκατερίνη  για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, δηλαδή το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2019.

Η εκλογή του κ. Apkarian θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν των ανωτέρω η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Νικόλαος Κάμπας,                                   Πρόεδρος – μη Εκτελεστικό Μέλος,

Κωνσταντίνος Βαβαλέτσκος,                     Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος,

Μιχαήλ Γουρζής,                                      Αντιπρόεδρος– Εκτελεστικό Μέλος,

Άγγελος Μπενόπουλος,                             Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος,

Γεώργιος Περιστέρης,                               Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος,

Δημήτριος Αντωνάκος,                              Εκτελεστικό Μέλος, 

Εμμανουήλ Βράϊλας,                                 Εκτελεστικό Μέλος,

Εμμανουήλ Μουστάκας,                             Εκτελεστικό Μέλος,

Γεώργιος Περδικάρης,                                μη Εκτελεστικό Μέλος,

Gagik Apkarian,                                          μη Εκτελεστικό Μέλος,

Άγγελος Ταγματάρχης,                                Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,

Απόστολος Ταμβακάκης,                             Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

O κ. Δεληκατερίνης δεν αντικαθίσταται ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου καθώς η σύνθεση και ο αριθμός των Μελών πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3693/2008 και η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία της με τα εναπομείναντα Μέλη.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται πλέον από τους κ.κ. Νικόλαο Κάμπα – μη εκτελεστικό μέλος, Γεώργιο Περδικάρη – μη εκτελεστικό μέλος και Άγγελο Ταγματάρχη – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, το οποίο  έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.


ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κηφισιά, 19 Μαΐου 2017

Αναφορικά με δημοσίευμα της εφημερίδας Deal News με ημερομηνία 19 Μαΐου 2017, η εταιρεία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Εταιρεία πάντοτε διερευνά δυνατότητες στρατηγικών συνεργασιών και συμπράξεων οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν θετικό αντίκτυπο τόσο στις εργασίες όσο και στις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής της. Σε περίπτωση που η Εταιρεία συνάψει στο μέλλον συμφωνία αναφορικά με στρατηγική συνεργασία, ή αντίστοιχη σημαντική επιχειρηματική εξέλιξη, η Εταιρεία θα προβεί σε σχετική ανακοίνωση προκειμένου να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Μέχρι σήμερα ωστόσο δεν υπάρχει καμία τέτοια εξέλιξη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text