Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες | (Δελτίο 11/7/2017): Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις εισηγμένων εταιριών - A' μέρος

(Δελτίο 11/7/2017): Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις εισηγμένων εταιριών - A' μέρος

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Πιο κάτω, εμφανίζονται οι (επίσημες) ανακοινώσεις της ομάδας των 44 εταιριών που παρακολουθούμε, μέσω της στήλης του “Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου” της EuroCapital. Ημερομηνία ανακοινώσεων:  11/7/2017


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

 

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Επισυνάπτεται αρχείο σε μορφή pdf.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Ανακοίνωση Αποκοπής Δικαιώματος /Πληρωμής Μερίσματος χρήσης 2016

Η ΟΛΘ Α.Ε ανακοινώνει, κατά το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 7ης Ιουλίου  2017, το μέρισμα για τη χρήση 2016  ανέρχεται σε 0,49 ευρώ  ανά μετοχή, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15%,  ήτοι σε 0,4165 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11 του άρθρου 112 του Ν.4387/2016, όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση του Ν.4389/2016 και τις οδηγίες της ΠΟΛ1068/2016.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017. Από αυτή την ημερομηνία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (Record Date) ορίσθηκε η Τρίτη 1 Αυγούστου 2017. Σύμφωνα με το Κανονισμό του Χ.Α, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού "Record Date".

Έναρξη πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Παρασκευή 4η Αυγούστου  2017  από την πληρώτρια τράπεζα «EFG EUROBANK Ergasias» ως ακολούθως.

1. Μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ., στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους.

2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ και την υπ΄ αριθμ.6 απόφαση του Δ.Σ της ATHEXCSD, όπως ισχύουν για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα «EFG EUROBANK Ergasias».

3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας «EFG Eurobank Ergasias», για όσους εκ των μετόχων που έχουν ζητήσει την μη είσπραξη μερισμάτων από τους χειριστές τους ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τους χειριστές Σ.Α.Τ. ή η είσπραξη τους δεν καταστεί δυνατή από τους χειριστές τους, ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό της ATHEXCSD. Οι συγκεκριμένοι μέτοχοι θα μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα,  είτε οι μέτοχοι οι ίδιοι είτε οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους στην Τράπεζα «ΕFG Eurobank Ergasias» σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της, προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή τη σχετική εξουσιοδότηση του δικαιούχου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ. κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Χρηματοοικονομικό Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (τηλ. 2310 593-320, Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας  ΟΛΘ ΑΕ, Πύλη 11, εντός Λιμένος Θεσσαλονίκης).

 

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2017

Ο Όμιλος Σαράντη θα ανακοινώσει τα ενοποιημένα αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2017 σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017 μετά το κλείσιμο του ΧΑΑ: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα από την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και την εταιρική ιστοσελίδα (www.sarantis.gr). Το Δελτίο Τύπου θα αποσταλεί στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), ενώ η ενημέρωση αναλυτών θα αποσταλεί στην ευρεία επενδυτική κοινότητα τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017 ώρα 17.00 – Ενημέρωση των επενδυτών και αναλυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης στο τηλέφωνο 211 180 2000.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text