Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες | (Δελτίο 12/7/2017): Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις εισηγμένων εταιριών - A' μέρος

(Δελτίο 12/7/2017): Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις εισηγμένων εταιριών - A' μέρος

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Πιο κάτω, εμφανίζονται οι (επίσημες) ανακοινώσεις της ομάδας των 44 εταιριών που παρακολουθούμε, μέσω της στήλης του “Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου” της EuroCapital. Ημερομηνία ανακοινώσεων:  12/7/2017


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:


Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (Ορθή Επανάληψη)

Η ΟΛΘ Α.Ε ανακοινώνει, κατά το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 7ης Ιουλίου  2017, το μέρισμα για τη χρήση 2016  ανέρχεται σε 0,49 ευρώ  ανά μετοχή, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15%,  ήτοι σε 0,4165 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11 του άρθρου 112 του Ν.4387/2016, όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση του Ν.4389/2016 και τις οδηγίες της ΠΟΛ1068/2016.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017. Από αυτή την ημερομηνία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (Record Date) ορίσθηκε η Τρίτη 1 Αυγούστου 2017. Σύμφωνα με το Κανονισμό του Χ.Α, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού "Record Date".

Έναρξη πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Παρασκευή 4η Αυγούστου  2017  από την πληρώτρια τράπεζα «Eurobank Ergasias A.E.» ως ακολούθως.

1. Μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ., στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους.

2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ και την υπ΄ αριθμ.6 απόφαση του Δ.Σ της ATHEXCSD, όπως ισχύουν για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα «Eurobank Ergasias A.E.».

3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας «Eurobank Ergasias A.E.», για όσους εκ των μετόχων που έχουν ζητήσει την μη είσπραξη μερισμάτων από τους χειριστές τους ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τους χειριστές Σ.Α.Τ. ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό της ATHEXCSD. Οι συγκεκριμένοι μέτοχοι θα μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα,  είτε οι μέτοχοι οι ίδιοι είτε οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους στην Τράπεζα «Eurobank Ergasias A.E.» σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της, προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή τη σχετική εξουσιοδότηση του δικαιούχου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ. κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Χρηματοοικονομικό Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (τηλ. 2310 593-320, Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας  ΟΛΘ ΑΕ, Πύλη 11, εντός Λιμένος Θεσσαλονίκης).

Επιπρόσθετα , τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας «Eurobank Ergasias AE» είναι τα ακόλουθα: Υποδιεύθυνση Domestic Markets Custody Operations, Τμήμα Corporate Actions, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας 14234 Ν.Ιωνία, τηλέφωνα επικοινωνίας 21035.22.085 και 21035.22.270.

 

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2017 –  Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) ανακοινώνει ότι θα δημοσιεύσει τα οικονομικά αποτελέσματα Β' τριμήνου 2017, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), την Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Μετά την ως άνω δημοσίευση των αποτελεσμάτων η Διοίκηση της ΟΤΕ Α.Ε. θα διοργανώσει, την ίδια ημέρα, τηλε-συνδιάσκεψη με αναλυτές και επενδυτές στις 17:00 (Ελλάδα) /16:00 (Ευρώπη) /15:00 (Ηνωμένο Βασίλειο) /10:00 (Ανατ. ΗΠΑ) για να συζητήσει τα εν λόγω αποτελέσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τηλε-συνδιάσκεψη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: https://ote.irwebpage.com/conference_calls/


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text