Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες | (Δελτίο 31/7/2017): Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις εισηγμένων εταιριών - A' μέρος

(Δελτίο 31/7/2017): Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις εισηγμένων εταιριών - A' μέρος

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Πιο κάτω, εμφανίζονται οι (επίσημες) ανακοινώσεις της ομάδας των 44 εταιριών που παρακολουθούμε, μέσω της στήλης του “Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου” της EuroCapital. Ημερομηνία ανακοινώσεων:  31/7/2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ- ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO. S.A.» (εφεξής «Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Κανονισμού με αριθμό 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  «ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δια απορροφήσεως της τελευταίας από την κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η ως άνω συγχώνευση εγκρίθηκε δυνάμει της με αριθμό πρωτοκόλλου Γ/ΕΞ/2117-1/26.07.2017 αποφάσεως του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΑΔΑ: Ω44Μ7ΛΒ-ΜΗΛ), η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 28.07.2017 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 112663, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77 του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, όπως ισχύουν σήμερα.

Περαιτέρω, με την αυτή ως άνω απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με την από 22.06.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text