Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες | (Δελτίο 31/8/2017): Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις εισηγμένων εταιριών - A' μέρος

(Δελτίο 31/8/2017): Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις εισηγμένων εταιριών - A' μέρος

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Πιο κάτω, εμφανίζονται οι (επίσημες) ανακοινώσεις της ομάδας των 44 εταιριών που παρακολουθούμε, μέσω της στήλης του “Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου” της EuroCapital. Ημερομηνία ανακοινώσεων:  31/8/2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

Η «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι, στις 28.08.2017, ολοκληρώθηκε η Περίοδος Κάλυψης του Εταιρικού Ομολόγου με Ιδιωτική Τοποθέτηση και διατέθηκαν 6.000.000 κοινές ανώνυμες άυλες Εταιρικές Ομολογίες ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ η κάθε μία και συνολικού ποσού ύψους 6.000.000 Ευρώ, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την ισχύουσα νομοθεσία.

Η διάρκεια του Εταιρικού Ομολόγου είναι πέντε (5) έτη. Στη λήξη κάθε Περιόδου Καταβολής Κουπονιού, η οποία θα έχει διάρκεια τριών (3) μηνών, η Εταιρεία θα καταβάλει σε κάθε Ομολογιούχο κουπόνι επί της ονομαστικής αξίας των Εταιρικών Ομολογιών, υπολογιζόμενο βάσει ετήσιου σταθερού επιτοκίου ανερχόμενο σε ποσοστό 5,30% ετησίως («Coupon Rate»). Οι Εταιρικές Ομολογίες δεν είναι μετατρέψιμες σε μετοχές της Εταιρείας.

Οι νέες Εταιρικές Ομολογίες καταχωρήθηκαν στο σύνολό τους, στις 31.08.2017, στα ηλεκτρονικά αρχεία της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ΑΤΗΕΧCSD) στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων.

Οι Εταιρικές Ομολογίες θα ενταχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Σταθερού Εισοδήματος της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία λειτουργεί με τη μορφή Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3606/2007.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Εταιρικών Ομολογιών στην Κατηγορία Σταθερού Εισοδήματος της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση της ένταξης των ως άνω Εταιρικών Ομολογιών από το αρμόδιο όργανο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Σύμβουλος Έκδοσης και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων είναι η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Για τυχόν διευκρινίσεις ή πληροφορίες οι κ.κ. Ομολογιούχοι/Επενδυτές θα μπορούν να απευθύνονται, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 2310-929090 (κ. Γ. Ταχταλίδης).

Θεσσαλονίκη, 31/8/2017


ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.

 

Ανακοίνωση στο πλαίσιο του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση Συναλλαγής

Ανακοινώνεται ότι την 30ή Αυγούστου 2017 ο Κος Πέτρος Τ. Τζαννετάκης, Αναπληρωτής  Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Οικονομικών της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., προέβη σε αγορά 300 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας ΕΥΡΩ 5.598.

Ο Κος Τζαννετάκης είναι πρόσωπο υπόχρεο να γνωστοποιεί τις συναλλαγές του με αντικείμενο μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.

Μαρούσι,31 Αυγούστου 2017Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text