Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες | (Δελτίο 13/9/2017): Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις εισηγμένων εταιριών - A' μέρος

(Δελτίο 13/9/2017): Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις εισηγμένων εταιριών - A' μέρος

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Πιο κάτω, εμφανίζονται οι (επίσημες) ανακοινώσεις της ομάδας των 44 εταιριών που παρακολουθούμε, μέσω της στήλης του “Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου” της EuroCapital. Ημερομηνία ανακοινώσεων:  13/9/2017


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ

ΟΠΑΠ ΑΕ - Οικονομικά αποτελέσματα Η1 2017 - Δελτίο Τύπου (Ορθή Επανάληψη)

ΟΠΑΠ ΑΕ - Οικονομικά αποτελέσματα Η1 2017 - Δελτίο Τύπου

 

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN)

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2017

Εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από άσκηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) 

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ότι την 15/09/17 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (157.760) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (244.528,00), λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από έξι Ανώτερα Στελέχη της Εταιρείας, σε τιμή διάθεσης μετοχής 2,00 Ευρώ, σε εφαρμογή του Προγράμματος Χορήγησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών όπως αυτό αποφασίστηκε και εγκρίθηκε με την απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18.07.2001 και όπως αυτό τροποποιήθηκε από μεταγενέστερες Γενικές Συνελεύσεις και ισχύει, καθώς και την από 31.05.2017 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας την 19/07/2017, σε εφαρμογή των αποφάσεων της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1146354 από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίασή του της 12/09/17 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 157.760 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από την 15/09/2017. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α., θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ'αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό έντυπο του Ν. 3401/2005 το οποίο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.sarantis.gr) και σε έγχαρτη μορφή διαθέσιμη στα γραφεία της Εταιρείας, καθώς επίσης μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210-6173065).

 

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η κα. Αθηνά Σαΐνη τοποθετείται Βοηθός Γενική Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού.

 

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ

«Έναρξη διαπραγμάτευσης του δεύτερου Εταιρικού Ομολόγου της MLS»

Η MLS, ανακοινώνει την έναρξη διαπραγμάτευσης στις 14/09/2017 του δεύτερου εταιρικού ομολόγου της στην Εναλλακτική Αγορά Σταθερού Εισοδήματος του ΧΑ. Συγκεκριμένα, διατέθηκαν με ιδιωτική τοποθέτηση 6.000.000 κοινές ανώνυμες άυλες Εταιρικές Ομολογίες με ονομαστική αξία κάθε ομολογίας 1 Ευρώ. Το εν λόγω Ομόλογο είναι υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης Investment Grade (ICAP) με ετήσιο επιτόκιο 5,30% και διάρκεια πέντε (5) έτη. Στη λήξη της διάρκειας, το αρχικό κεφάλαιο επιστρέφεται  στον Ομολογιούχο.

Η εταιρεία πιστεύει ότι έχει στα χέρια της καινοτομίες που ξεπερνούν τα Ελληνικά σύνορα και που μπορούν να απευθυνθούν και σε άλλες αγορές υπηρετώντας το Making Life Simple και εκτός Ελληνικών συνόρων.

Με αιχμή του δόρατος την καινοτομία, η MLS διευρύνει τα μερίδια της τόσο στα Tablets όσο και στα Smartphones στην Ελληνική αγορά. Το πρώτο εξάμηνο του 2017, η MLS είναι Νο1 Βrand στα Tablets στην Ελλάδα τόσο σε τζίρο όσο και σε τεμάχια. Στα Smartphones, υπήρξε διεύρυνση του μεριδίου της με ναυαρχίδα το MLS “Easy”. Επιπρόσθετα, στην κατηγορία των Laptops, το MLS Μagic™ είναι το Νο1 Laptop σε πωλήσεις για το Α' εξάμηνο του 2017.  Χαρακτηριστικό επίσης είναι και το γεγονός ότι η ψηφιακή βοηθός MAIC, η οποία ενσωματώνεται σε όλες τις συσκευές της MLS, χρησιμοποιείται 1,67 εκατομμύρια φορές το μήνα από τους χρήστες των συσκευών της.

 

Η MLS ετοιμάζει και νέες διεθνείς καινοτομίες οι οποίες είναι αποτέλεσμα έρευνας και ανάπτυξης της ελληνικής ερευνητικής της ομάδας. Το εν λόγω Ομόλογο, θα βοηθήσει στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου που πραγματοποιεί η εταιρεία με μεθοδικότητα και προσεκτικά βήματα.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text