Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες | (Δελτίο 02/11/2017): Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις εισηγμένων εταιριών - A' μέρος

(Δελτίο 02/11/2017): Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις εισηγμένων εταιριών - A' μέρος

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Πιο κάτω, εμφανίζονται οι (επίσημες) ανακοινώσεις της ομάδας των 44 εταιριών που παρακολουθούμε, μέσω της στήλης του “Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου” της EuroCapital. Ημερομηνία ανακοινώσεων: 02/11/2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: 

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Γ΄ τριμήνου 2017   

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του Γ΄ τριμήνου 2017 θα ανακοινωθούν την Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017 μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Την ίδια ημέρα θα ακολουθήσει τηλεφωνική ενημέρωση των αναλυτών στις 18:00.

ΙΑΣΩ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η ΙΑΣΩ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών και την έκδοση 21.813.706 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους της εταιρείας με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε τρεις (3) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές, που αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, την 23/6/2017, προέκυψαν κλασματικά υπόλοιπα μετοχών.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44α παρ. 2 του ν. 2396/1996, ως ισχύει, και την απόφαση 13/375/17.03.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρεία καλεί όσους από τους κ.κ. Μετόχους της κατέχουν κλασματικά υπόλοιπα μετοχών είτε να τα διαθέσουν είτε να αποκτήσουν τα υπολειπόμενα κλασματικά υπόλοιπα για το σχηματισμό ακέραιων μονάδων μετοχών μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου 2018 οπότε εκπνέει η εξάμηνη προθεσμία που ορίζει ο νόμος. Με το πέρας της ημερομηνίας αυτής όσα κλασματικά υπόλοιπα υφίστανται, θα εκποιηθούν κατά τα οριζόμενα στην ενότητα 2.3.6 του Κανονισμού του Χ.Α. μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν χορήγησης άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ορισμού του Μέλους του Χ.Α. που θα διενεργήσει την εκποίηση, ενώ το προϊόν της εκποίησης θα κατατεθεί υπέρ του συνόλου των δικαιούχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Περισσότερες λεπτομέρειες, όπως η ημερομηνία έναρξης της εκποίησης των κλασματικών υπολοίπων, το αποτέλεσμα αυτής, η ημερομηνία έναρξης αναλογικής απόδοσης στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα καταθέσει κάθε μέτοχος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-61.84.177).

FORTHNET A.E.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

 

 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2017

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2017

Nine Month Results 2017


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text