Αρχική | Αναλυτές | Περιοδικό ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. - ΕΛΧΑ - (18/9/2018)

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. - ΕΛΧΑ - (18/9/2018)

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. - ΕΛΧΑ - (18/9/2018)

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. - ΕΛΧΑ

Έτος Ίδρυσης: 1977
Εισαγωγή στο Χ.Α.: 27 Δεκ 1996
Site Εταιρίας
Σελίδες Επενδυτών
Διάγραμμα της μετοχής


Ημερολόγιο προσεχών γεγονότων:

24/04/2018 - Ετήσια ενημέρωση Αναλυτών για τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Εταιρίας

24/05/2018 - Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

 

 

14/9/2018
Στα 29,5 εκατ. τα κέρδη της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ το α΄ 6μηνο(από Καθημερινή)

«Ξύλο» στο ταμπλό η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

12/9/2018

Εκτός δεικτών FTSE ο τίτλος της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

31/8/2018

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ο Επαμεινώνδας Μπατάλας αναλαμβάνει τη θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή

21/6/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΔΕΗ

12/6/2018
Απόκτηση του 50% της Nedzink

24/5/2018
IR Release 1ου τριμήνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αύξηση πωλήσεων 14,2% για την ElvalHalcor το α΄ τρίμηνο

23/5/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΜΟΥ 2018

3/5/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

25/4/2018
Στόχος της ElvalHalcor η έως και 100% αύξηση παραγωγής με την επένδυση στα Οινόφυτα

24/4/2018
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

22/4/2018

Αλλάζει επίπεδο η ElvalHalcor με δύο νέες επενδύσεις

17/4/2018

Αθήνα, 17.04.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (στο εξής "ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.")  ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, στις 13.04.2018, υπογράφηκε μεταξύ της "ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε." και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών", ενεργούσης με την ιδιότητα της ειδικής εκκαθαρίστριας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ" (στο εξής "Μ.Β.Η.Α.Ε.") συμβολαιογραφική σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης προς την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού της "Μ.Β.Η.Α.Ε.", ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, πάσης φύσεως απαιτήσεων, δικαιωμάτων, σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, λογότυπων, διακριτικών γνωρισμάτων, εμπορικής επωνυμίας και των πάσης φύσεως διοικητικών αδειών που συνδέονται με τη λειτουργία των στοιχείων ενεργητικού της "Μ.Β.Η.Α.Ε." αντί τιμήματος ποσού ευρώ 2,5 εκατομμυρίων.
Στόχος είναι η επαναδραστηριοποίηση της παραγωγής, και με την εκμετάλλευση του διεθνούς εμπορικού δικτύου της "ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.", η μετατροπή του προφίλ της μονάδας σε εξαγωγική.

13/04/2018

IR Release

12/3/2018

Δελτίο Τύπου

Οικονομικών Αποτελεσμάτων Χρήσης 2017

Αύξηση κατά 21,5% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor για το σύνολο του 2017([1]) και ανήλθε σε Ευρώ 1.863 εκατ. έναντι Ευρώ 1.534 εκατ. το 2016. Τα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους και αποσβέσεις (EBITDA) σε ετήσια βάση ανήλθαν σε Ευρώ 160,5 εκατ. έναντι Ευρώ 124,7 εκατ. την προηγούμενη χρονιά, βελτιωμένα κατά Ευρώ 35,8 εκατ. ή 29%, ενώ τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε κέρδη Ευρώ 102,0 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 68,5 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή χρήση, δηλαδή αυξημένα κατά Ευρώ 33,5 εκατ. ή 49%.  Τέλος τα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, ανήλθαν το 2017 σε Ευρώ 63,9 εκατ, αυξημένα κατά 98%.

Ο κύκλος εργασιών επηρεάστηκε θετικά από την αύξηση του όγκου πωλήσεων και από τις ανοδικές τιμές των μετάλλων.  Παράλληλα η μείωση του βιομηχανικού κόστους, η βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών σε συνδυασμό με την ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών οδήγησε στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της ElvalHalcor διεθνώς και συνετέλεσε στην αύξηση της κερδοφορίας.

Δημοσιευμένα

Ετησιοποιημένα

Ποσά  σε χιλ. Ευρώ

2017

2016

2017

2016

Πωλήσεις

1.150.369

842.699

1.863.320

1.534.127

Μεικτό Κέρδος

103.566

74.182

156.871

114.056

EBITDA

113.206

89.412

160.521

124.701

α-EBITDA

89.319

88.120

129.437

118.047

Λειτουργικό Αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)

69.616

48.915

101.967

68.471

Κέρδη πριν από φόρους

50.674

33.346

63.924

32.282

Κέρδη μετά από φόρους

33.264

21.907

61.330

23.546

Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας

33.549

21.978

-

-

Κέρδη ανά μετοχή (€)

0,1188

0,0802

-

-

Κλάδος Αλουμινίου

Κατά το 2017, ο κλάδος του αλουμινίου παρουσίασε αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 3,2% και της αξίας κατά 13,8%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε Ευρώ 959 εκατ. Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 53,8 εκατ. έναντι Ευρώ 33,3 εκατ. το προηγούμενο έτος.

 • Τον Δεκέμβριο 2017, ο κλάδος έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor, υπέγραψε με την ΕΤΕπ σύμβαση δανείου ύψους Ευρώ 70 εκατ. 8ετούς διάρκειας για τη χρηματοδότηση του νέου επενδυτικού προγράμματος ύψους Ευρώ 150 εκατ.
 • Αποκτήθηκαν νέες κτηριακές εγκαταστάσεις όμορες με το εργοστάσιο Οινοφύτων και βρίσκεται σε εξέλιξη η μετεγκατάσταση κάποιων μηχανημάτων.
 • Μια τρίτη γραμμή συνεχής χύτευσης ξεκίνησε τη λειτουργία της, οδηγώντας σε αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και της παραγωγής του εργοστασίου Οινοφύτων το 2017.
 • Στο 2017 η πλήρης λειτουργία της γραμμής παθητικοποίησης Globus έδωσε τη δυνατότητα περαιτέρω αύξησης των πωλήσεων στις αγορές της συσκευασίας τροφίμων και των πολυστρωματικών σωληνών.
 • Ολοκληρώθηκαν οι επενδύσεις οι οποίες επιτρέπουν στην εταιρία να ενισχύσει την παρουσία της στην αγορά των πλακών αλουμινίου μεγάλου πάχους όπως αυτής της ναυπηγικής βιομηχανίας.

Η συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης του τομέα αλουμινίου έχει ως εξής:

Λήξη Χρήσης 31 Δεκεμβρίου

Ποσά σε χιλ. Ευρώ

2017

2016

Πωλήσεις

958.756

842.699

Μικτό Κέρδος

96.113

74.182

EBITDA

110.398

89.413

Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)

67.245

48.916

Κέρδη πριν από φόρους

53.844

33.347

Για τα επόμενα δύο έτη Ευρώ 150 εκατ. θα επενδυθούν σε εξοπλισμό, τεχνολογία και υποδομές. Αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα σκοπεύει να αυξήσει αρχικά πάνω από 20% την παραγωγική δυναμικότητα στα  προϊόντα έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor και ταυτόχρονα θέτει τη βάση, με επιπλέον επενδύσεις στο μέλλον να την υπερδιπλασιάσει. Η επένδυση αυτή επιτρέπει στην ElvalHalcor να ενισχύσει την παρούσα θέση της στις αγορές προϊόντων αλουμινίου για συσκευασίες, μεταφορικά μέσα, βιομηχανικές και αρχιτεκτονικές εφαρμογές, και την περαιτέρω ενίσχυση στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και της αεροναυπηγικής. Στο πλαίσιο αυτού του επενδυτικού προγράμματος, ο κλάδος ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης για την εγκατάσταση ενός νέου τετραπλού θερμού ελάστρου αλουμινίου για το εργοστάσιο των Οινοφύτων.

Επιπλέον, ο τομέας Αλουμινίου μέσω τόσο του τμήματος τεχνολογίας όσο και σε συνεργασία με το Ελκεμε και τη UACJ Corp., στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνολογικά καινοτόμων προϊόντων και λύσεων.

Κλάδος Χαλκού

Κατά το 2017, ο κλάδος χαλκού σε επίπεδο όγκου πωλήσεων είχε σημαντική αύξηση, κατά 15,4% έναντι της χρήσης 2016 και η αυξημένη εκμετάλλευση της εγκατεστημένης παραγωγικής δυναμικότητας οδήγησε στη βελτίωση του αποτελέσματος. Τα κέρδη πριν από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 10,1 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 1,0 εκατ. το προηγούμενο έτος.

 • Οι πωλήσεις σωλήνων χαλκού συνέχισαν να αυξάνονται. Η επιβολή δασμών anti-dumping στην αγορά της Τουρκίας στο τέλος του έτους δεν επηρέασε την ανοδική πορεία των πωλήσεων.
 • Σαν αποτέλεσμα της αυξημένης παγκόσμιας ζήτησης και της συνεχιζόμενης βελτίωσης της ποιότητας και της παρεχομένης υποστήριξης προς τους πελάτες από τη Sofia Med, τα προϊόντα έλασης χαλκού σημείωσαν σημαντική ανάπτυξη, κυρίως για βιομηχανική χρήση. Αντίθετα οι πωλήσεις προϊόντων έλασης χαλκού για στέγες μειώθηκαν, καθώς η ζήτηση για τα προϊόντα αυτά παραμένει χαμηλή, λόγω υποκατάστασης του χαλκού από άλλα υλικά. Η Εταιρία έχει στραφεί σε βιομηχανικά προϊόντα με υψηλότερη κερδοφορία, τα οποία πλέον αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών της σε αντίθεση με το παρελθόν.
 • Στον τομέα της διέλασης κραμάτων χαλκού, η θυγατρική Fitco επικεντρώθηκε σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως είναι οι σωλήνες ορειχάλκου, σχεδόν διπλασιάζοντας την παραγωγή και τις πωλήσεις σε αυτά, ενώ διατήρησε σταθερές τις ποσότητες στις ράβδους ορειχάλκου.

Η συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης του τομέα χαλκού έχει ως εξής:

Λήξη Χρήσης 31 Δεκεμβρίου

Ποσά σε χιλ. Ευρώ

2017

2016

Πωλήσεις

922.772

692.898

Μικτό Κέρδος

60.758

39.934

EBITDA

50.123

35.290

Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)

34.722

19.617

Κέρδη / (Ζημιές) πριν από φόρους

10.079

(965)

Αναφορικά με το 2018, καθώς οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες συνεχίζουν να βελτιώνονται, αναμένεται θετική τάση στη ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα. Ταυτόχρονα, ο κλάδος χαλκού έχει ήδη επωφεληθεί από τις επενδύσεις του προηγούμενου έτους, καθώς και από την στρατηγική μετατόπιση προς τα βιομηχανικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η υψηλή ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα έλασης αναμένεται να συνεχιστεί και η Sofia Med είναι σε θέση να επωφεληθεί με την αύξηση της εκμετάλλευσης της εγκατεστημένης παραγωγικής δυναμικότητας και των πωλήσεων.

Σε συνέχεια της υπογραφής του συμφωνητικού για την απόκτηση 50% της εταιρίας Nedzink B.V., με έδρα την Ολλανδία, και αφού ληφθεί η έγκριση των αρχών ανταγωνισμού, ο κλάδος θα συνεισφέρει Ευρώ 15 εκατ. προκειμένου να δημιουργηθεί κοινοπραξία με στόχο την ανάπτυξη του τιτανιούχου ψευδαργύρου. Μέρος αυτού του ποσού αφορά στις υπάρχουσες γραμμές παραγωγής ψευδαργύρου, προσωρινά αδρανείς, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της Nedzink.


[1] Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως δημοσιεύονται, λόγω της λογιστικής αντιμετώπισης της συγχώνευσης και της ημερομηνίας ολοκλήρωσης αυτής (IFRS 3, Συνενώσεις Επιχειρήσεων) περιλαμβάνουν τις πωλήσεις το αποτέλεσμα της Ελβάλ και των θυγατρικών της για όλο το έτος, της Χαλκόρ και της Fitco μόνο για τον 12ο μήνα, και της Sofia Med για τους μήνες 8ο – 12ο. Αντίστοιχα για την χρήση 2016, περιλαμβάνουν μόνο τα αποτελέσματα του Ομίλου Ελβάλ. Για την καλύτερη συγκρισιμότητα και απεικόνιση των μεγεθών του Ομίλου ElvalHalcor η Εταιρία έχει ετοιμάσει και παραθέτει οικονομικές καταστάσεις οι οποίες απεικονίζουν τα οικονομικά μεγέθη των αποτελεσμάτων ως αν η συγχώνευση είχε γίνει από 01/01/2016.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

09/3/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2018

Η εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα.

* Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου.

30/1/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ EΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΛΟΓΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ  ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ  ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία  «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» (στο εξής η  «Εταιρεία» ή «Απορροφώσα» ή «ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι η από 22 Νοεμβρίου 2017 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της αποφάσισε μεταξύ των άλλων:

α) την έγκριση της συγχώνευσης δι΄ απορρόφησης από την ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. της εταιρείας με την επωνυμία  «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Απορροφώμενη» ή «ΕΛΒΑΛ Α.Ε.»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  68 παρ. 2 και 69-77α του Ν. 2190/1920, της εμπορικής νομοθεσίας περί Α.Ε., καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως εκάστοτε ισχύουν, με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2017 μετά των εκθέσεων των ορκωτών με ημερομηνία 26.9.2017 (στο εξής η «Συγχώνευση»).

β) τη μεταβολή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας από «ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» σε «EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.».

γ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., κατά 105.750.180,62 ευρώ, λόγω απορρόφησης της ΕΛΒΑΛ Α.Ε., και, κατά 2.107.779,66 ευρώ,  με κεφαλαιοποίηση Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,38 ευρώ σε 0,39 ευρώ,  και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Μετά τη Συγχώνευση, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν σαράντα έξι εκατομμύρια  τριακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια δέκα οκτώ  ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (146.344.218,54 ευρώ) και διαιρείται σε τριακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα έξι (375.241.586) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ η κάθε μία.

Σημειώνεται ότι η σχέση ανταλλαγής για τους μετόχους των συγχωνευομένων εταιρειών έχει ως εξής:

Κάθε μέτοχος της Απορροφώσας θα ανταλλάσσει μία (1) Μετοχή ονομαστικής αξίας €0,38 ευρώ η κάθε μια που κατέχει στην Απορροφώσα, με μία (1) νέα μετοχή της Απορροφώσας (όπως θα έχει προκύψει από τη Συγχώνευση) νέας ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ η κάθε μία.

Κάθε μέτοχος της Απορροφώμενης θα ανταλλάσσει 0,0987220346164922 μετοχές ονομαστικής αξίας €3,91 η κάθε μία που κατέχει στην Απορροφωμένη, με μία (1) νέα μετοχή της Απορροφώσας (όπως θα έχει προκύψει από τη Συγχώνευση) νέας ονομαστικής αξίας €0,39 ευρώ η κάθε μία.

Η Συγχώνευση  εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 131569/30-11-2017 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία καταχωρίστηκε την 30/11/2017 στο Γ.Ε.ΜΗ. Περαιτέρω, σύμφωνα με την άνω απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, εγκρίθηκε και η τροποποίηση, μεταξύ των άλλων, και του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας, όσον αφορά στην κατά τα ανωτέρω μεταβολή της επωνυμίας  της Εταιρείας και του διακριτικού της τίτλου.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της, την 30-01-2018, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 273.961.959 νέων μετοχών που προέκυψαν από τη Συγχώνευση και ενημερώθηκε: α) για την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και β) για την αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού της τίτλου σε «EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με διακριτικό τίτλο «EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.») και με αγγλική επωνυμία «ELVALHALCOR HELLENIC COPPER AND ALUMINIUM INDUSTRY S.A.» και διακριτικό τίτλο «ELVALHALCOR S.A.».

Την 01-02-2018 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση του συνόλου των 375.241.586 νέων μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με νέα ονομαστική αξία 0,39 ευρώ εκάστη, ενώ η τιμή εκκίνησής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ΄αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει. Οι ως άνω νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες, βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών  των μετόχων στο Σ.Α.Τ., κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης. Από την ίδια ημερομηνία η επωνυμία της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα μεταβληθεί σε «EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.».

Το Έγγραφο του άρθρου 4 του ν. 3401/2005 (στο εξής «΄Εγγραφο») που συντάχθηκε για τη Συγχώνευση τέθηκε υπόψη του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 26-01-2018 και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από 29-01-2018 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.halcor.com, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.helex.gr και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr.  Επίσης, το Έγγραφο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ.Μεσογείων 2-4, Αθήνα.

Για  περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας στον κ. Αλέξανδρο Κομπότη (τηλ.:+30 22620 48640).

 
Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
 • email Αποστολή άρθρου
 • print Εμφάνιση εκτύπωσης
 • Plain text Προβολή ώς Plain Text