Αρχική | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | Σελίδες Εισηγμένων | ΚΟΡΡΕΣ A.E. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΚΟΡΡΕΣ (13/7/2018)

ΚΟΡΡΕΣ A.E. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΚΟΡΡΕΣ (13/7/2018)

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΚΟΡΡΕΣ A.E. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΚΟΡΡΕΣ (13/7/2018)

ΚΟΡΡΕΣ A.E. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΚΟΡΡΕΣ

Έτος Ίδρυσης:1996
Εισαγωγή στο Χ.Α.: 12 Απριλίου 2007
Site Εταιρίας
Σελίδες Επενδυτών
Διάγραμμα της μετοχής

 

 

 

 

 

 

13/7/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε

6/7/2018
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.

5/7/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «NISSOS HOLDINGS (CY) LTD»

28/6/2018
ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε./ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18/6/2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ «NISSOS HOLDINGS (CY) LTD» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ


7/6/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.

17/5/2018
ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε./ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

14/5/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «NISSOS HOLDINGS (CY) LTD» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ? ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»

27/4/2018
Αύξηση πωλήσεων αλλά και ζημίες για τον όμιλο Κορρέ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ26/4/2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2018

 

25/4/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «NISSOS HOLDINGS (CY) LTD» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ? ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»


04/04/2018

Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση από την εταιρεία « NISSOS HOLDINGS (CY) LTD»

26/3/2018

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΝΙSSOS HOLDINGS (CY) LTD" ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ "ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ"

Επισυνάπτεται το πληροφοριακό δελτίο (το «Πληροφοριακό Δελτίο») της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (η «Δημόσια Πρόταση») της εταιρείας «ΝΙSSOS HOLDINGS (CY) LTD» προς τους μετόχους της εταιρείας «ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ».

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση προς τους μετόχους της εταιρείας «ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα στα οποία μπορεί νομίμως να απευθυνθεί. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε συγκεκριμένα άτομα που διαμένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι πολίτες σε χώρες εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας («οι Μέτοχοι εκτός Ελλάδας») ή αντιπρόσωπο, θεματοφύλακα ή διαχειριστή ή εμπιστευματοδόχο για Μετόχους εκτός Ελλάδας θεωρείται ότι γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία των χωρών αυτών. Πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου σε οποιαδήποτε χώρα εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά, και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσει αυτό εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής η διενέργεια Δημόσιας Πρότασης ή η διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παράβαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Στις περιπτώσεις αυτές το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο αποστέλλεται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΝΙSSOS HOLDINGS (CY) LTD" ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ "ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ"
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

22/3/2018

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «NISSOS HOLDINGS (CY) LTD» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ? ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 5,08 ΕΥΡΩ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «NISSOS HOLDINGS (CY) LTD» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ? ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 5,08 ΕΥΡΩ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

7/2/2018

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡ. (6) ΚΑΙ (7) ΤΟΥ Ν. 3461/2006

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡ. (6) ΚΑΙ (7) ΤΟΥ Ν. 3461/2006

7/2/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «NISSOS HOLDINGS (CY) LTD» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «NISSOS HOLDINGS (CY) LTD» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text