Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες | (Δελτίο 28/3/2018): Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις εισηγμένων εταιριών - A' μέρος

(Δελτίο 28/3/2018): Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις εισηγμένων εταιριών - A' μέρος

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Πιο κάτω, εμφανίζονται οι (επίσημες) ανακοινώσεις της ομάδας των 44 εταιριών που παρακολουθούμε, μέσω της στήλης του

 “Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου” της EuroCapital. Ημερομηνία ανακοινώσεων: 28/03/2018

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων Έτους 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ.
Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο.

Analysts' Presentation Annual Results 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

                                  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2018  

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2018 : 

Ανακοίνωση Ετησίων Αποτελεσμάτων 2017 και ενημέρωση Aναλυτών και Επενδυτών μέσω τηλεδιάσκεψης

Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α' τριμήνου 2018 και ενημέρωση Aναλυτών και Επενδυτών μέσω τηλεδιάσκεψης

Πέμπτη 24 Μαϊου 2018

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018 


Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση Προνομιούχων Μετόχων

Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018

Αποκοπή  Μερίσματος(*)         

Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018


Σχετικά με τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) που διαπραγματεύονται στην αγορά Παραγώγων, εάν αποφασιστεί η καταβολή μερίσματος, η ημερομηνία αποκοπής θα είναι μετά την 15.6.2018, ημερομηνία λήξης των ΣΜΕ με υποκείμενη αξία του δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap 

Αποκοπή  εταιρικών πράξεων κεφαλαίου(*)        

Τρίτη 26 Ιουνίου 2018

Σχετικά με τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) που διαπραγματεύονται στην αγορά Παραγώγων, εάν αποφασιστεί η μεταβολή του κεφαλαίου, η ημερομηνία αποκοπής θα είναι μετά την 15.6.2018, ημερομηνία λήξης των ΣΜΕ με υποκείμενη αξία του δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap  


Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων Μερίσματος  – Record date (*)

Τρίτη 26 Ιουνίου 2018

Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων Επιστροφής Κεφαλαίου – Record date(*)

Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 

Ημερομηνία καταβολής μερίσματος  (*)

Η καταβολή θα αρχίσει την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018

Ημερομηνία καταβολής επιστροφής κεφαλαίου (*)

Η καταβολή θα αρχίσει την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2018 και ενημέρωση Aναλυτών και Επενδυτών μέσω τηλεδιάσκεψης

Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2018 και ενημέρωση Aναλυτών και Επενδυτών μέσω τηλεδιάσκεψης

Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018

(*) οι παραπάνω ημερομηνίες τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 

Τα αποτελέσματα εκάστης περιόδου θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.titan-cement.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) πριν τη συνεδρίαση ή μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2018 (*) - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

- Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2017

  & Ενημέρωση Αναλυτών:                                                                        Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018

- Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 1ου Τριμήνου 2018:     Πέμπτη 3 Μαΐου 2018 

- Τακτική Γενική Συνέλευση:                                                         Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018

- Αποκοπή Μερίσματος 2017:                                                        Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

- Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης 2017 – Record Date:                                   Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018**

- Έναρξη Καταβολής Μερίσματος χρήσης 2017:                                Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018

- Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2018

  & Ενημέρωση Αναλυτών:                                                                        Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018     

- Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Εννεαμήνου 2018:        Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018

- Παρουσίαση Αναλυτών - Ένωση Θεσμικών Επενδυτών:                   Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018

(*) Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

(**) Οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες σχετικά με τη διανομή μερίσματος, τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενική Συνέλευσης των Μετόχων. Εάν αποφασιστεί η καταβολή μερίσματος, η ημερομηνία αποκοπής έχει οριστεί πριν από τη λήξη, την 15 Ιουνίου 2018, των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) που διαπραγματεύονται στην αγορά Παραγώγων με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της εταιρείας.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινώνονται πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.mytilineos.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2017

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2017


ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

 

Υπογραφή προσυμφώνου με την Airbus για την αγορά έως 42 νέων αεροσκαφών οικογένειας Α320neo, αξίας 5 δις. δολαρίων σε τιμές καταλόγου

Η μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση στην Ελλάδα

Κηφισιά, 28 Μαρτίου 2018

Η AEGEAN ανακοινώνει ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, προχωρά στην υπογραφή προσυμφώνου (Memorandum of Understanding) με την εταιρεία Airbus για την απόκτηση έως 42 συνολικά αεροσκαφών νέας γενιάς της οικογένειας Α320neo. 

Η συνολική αξία της επένδυσης ανέρχεται σε $5 δις. δολάρια σε τιμές καταλόγου και αποτελεί τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση στην Ελλάδα. Τα νέα αεροσκάφη προσφέρουν δυνατότητες νέων υπηρεσιών προς τους επιβάτες, καθώς και αυξημένη εμβέλεια για επέκταση σε νέους προορισμούς και αγορές. Παράλληλα, ενισχύουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας, μέσω ουσιαστικών ωφελειών που συμβάλλουν στη βελτίωση του λειτουργικού κόστους.

Το προσύμφωνο αφορά στην παραγγελία καταρχήν 30 αεροσκαφών, δύο τύπων της οικογένειας A320neo, (Α320neo & A321neo), με δικαίωμα προαίρεσης για 12  επιπλέον αεροσκάφη. Η παραγγελία περιλαμβάνει κατΆ ελάχιστον 10 αεροσκάφη της μεγαλύτερης έκδοσης Α321neo, με δυνατότητα αύξησης του αριθμού μέσω περαιτέρω μετατροπής μέρους της παραγγελίας από Α320neo σε Α321neo.

Τα αεροσκάφη της οικογένειας Α320neo με κινητήρες τεχνολογίας νέας γενιάς και Sharklets παρέχουν εξοικονόμηση έως 15% στην κατανάλωση καυσίμου, μείωση  εκπομπών ρύπων και θορύβου, ενώ μπορούν να προσφέρουν ανάλογα με τον ακριβή τύπο και προδιαγραφές, πρόσθετη εμβέλεια από 600 έως και 1.500 χλμ. (δηλ. από 1 - 2 ώρες επιπλέον πτήσης). Τα αεροσκάφη παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο κατασκευαστών κινητήρων, είτε τηςPratt & Whitney (PW1100G-JM), είτε της CFM International (LEAP-1A). Η εταιρεία έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις και με τους δύο κατασκευαστές κινητήρων και αναμένεται να καταλήξει σε τελική επιλογή έως τον Ιούλιο του 2018.

H ολοκλήρωση και υπογραφή της τελικής συμφωνίας με την Airbus, που αναμένεται τον Ιούνιο του 2018, θα επιτρέψει στην AEGEAN να συνεχίσει την επιτυχημένη αναπτυξιακή στρατηγική της, αυξάνοντας σημαντικά αλλά και ανανεώνοντας παράλληλα τον υπάρχοντα στόλο.

Υπενθυμίζεται ότι το 2017 ο στόλος της AEGEAN αριθμούσε 46 jet αεροσκάφη της οικογένειας A320, καθώς και 12 turboprop αεροσκάφη. Η εν λόγω συμφωνία αποτελεί μέρος ενός συνολικού προγράμματος επέκτασης και ανανέωσης του στόλου της εταιρείας, που αναμένεται να υλοποιηθεί μεταξύ των ετών 2020-2025.

Αναφερόμενος στη νέα επένδυση της εταιρείας ο Αντιπρόεδρος της AEGEAN κ. Ευτύχιος Βασιλάκης τόνισε: «Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για την ΑEGEAN, η αρχή ενός νέου κύκλου ανάπτυξης και δημιουργίας. Με την επένδυση στα αεροσκάφη νέας τεχνολογίας A320neo, ανανεώνουμε την υπόσχεση για ποιοτικές υπηρεσίες στους επιβάτες μας, ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητά μας, πολλαπλασιάζουμε τις δυνατότητες συνεισφοράς και εξέλιξης των ανθρώπων μας, βελτιώνουμε ακόμη περισσότερο την πρώτη εντύπωση για τη χώρα μας».

Ο κ. Eric Schulz, Chief Commercial Officer της Airbus, δήλωσε σχετικά:

 «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η AEGEAN, ένας πελάτης που χρησιμοποιεί αποκλειστικά jet αεροσκάφη Airbus, επέλεξε την κορυφαία σε πωλήσεις οικογένεια αεροσκαφών μεσαίων αποστάσεων και προστίθεται στη μεγάλη ομάδα των αεροπορικών εταιρειών που χρησιμοποιούν το νέο τύπο. Η ομοιογένεια που προσφέρουν αυτά τα αεροσκάφη, σε συνδυασμό με το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, την κάλυψη μεγαλύτερης απόστασης και την πιο ευρύχωρη καμπίνα, καθιστούν την οικογένεια A320neo την καλύτερη επιλογή για τις αναπτυσσόμενες αεροπορικές εταιρείες, όπως η AEGEAN.»
 
Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος της AEGEAN αναφερόμενος στις λεπτομέρειες της συμφωνίας επεσήμανε: «Συνεργαστήκαμε για 12 μήνες  συστηματικά με τη συμμετοχή διαφορετικών ομάδων της Aegean για να διαμορφώσουμε και να αξιολογήσουμε τις προτάσεις των δύο υποψηφίων κατασκευαστών, πριν καταλήξουμε στην τελική επιλογή της Airbus. Στόχος μας  ήταν να βελτιώσουμε τους όρους υποστήριξης για τα αεροσκάφη, αλλά και να ορίσουμε μια νέα αφετηρία για την καλύτερη αξιοποίησή τους. Η τεχνολογία των αεροσκαφών είναι εξαιρετική. Την έχουν όμως πολλές εταιρείες και γίνεται ουσιαστικό πλεονέκτημα, χάρη στους ανθρώπους μας που με το ήθος τους και τη συνεργασία τους θα φέρουν τη διαφοροποίηση, το κάτι παραπάνω, που θα μας επιτρέψει και πάλι να ξεχωρίσουμε».

 
 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text