Αρχική | Εταιρίες | Τράπεζες | Τι μας έδειξε το 2017 των τραπεζών – Ουσιώδης η υποβάθμιση της ποιότητας των κεφαλαίων με 21,1 δισ DTA, χρειάζονται νέες ΑΜΚ

Τι μας έδειξε το 2017 των τραπεζών – Ουσιώδης η υποβάθμιση της ποιότητας των κεφαλαίων με 21,1 δισ DTA, χρειάζονται νέες ΑΜΚ

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Τι μας έδειξε το 2017 των τραπεζών – Ουσιώδης η υποβάθμιση της ποιότητας των κεφαλαίων με 21,1 δισ DTA, χρειάζονται νέες ΑΜΚ

Το βασικό συμπέρασμα από τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων είναι ότι όλες οι τράπεζες εμφανίστηκαν ξεκάθαρα με πιο αδύναμα κεφάλαια

Τι μας έδειξε η χρήση 2017 των ελληνικών τραπεζών; 

Δυστυχώς το βασικό συμπέρασμα από τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων είναι ότι όλες οι τράπεζες εμφανίστηκαν ξεκάθαρα με πιο αδύναμα κεφάλαια, υποβαθμίστηκε η ποιότητα των κεφαλαίων των τραπεζών εξέλιξη που δείχνει ότι οι αυξήσεις κεφαλαίου είναι όχι απλά απαραίτητες αλλά υποχρεωτικές. 

Ανεξαρτήτως του τελικού αποτελέσματος που μια ακόμη χρονιά ήταν ζημιογόνος, οι ελληνικές τράπεζες με όρους tangible book εμφανίζονται να έχουν χαμηλότερα κεφάλαια ως προς το DTA τον αναβαλλόμενο φόρο δηλαδή τα λογιστικά εικονικά κεφάλαια. 

Οι επιδόσεις των τραπεζών κατέδειξαν γιατί ο κλάδος παραμένει χρηματιστηριακά μη επενδύσιμος. 

Οι τράπεζες χρειάζονται οπωσδήποτε νέα κεφάλαια 4,5 με 5 δισεκ. ευρώ τουλάχιστον. 

Όμως πέραν από την εμφανή υποβάθμιση των κεφαλαίων οι τράπεζες βελτίωσαν ορισμένα βασικά τους ποιοτικά στοιχεία όπως τα NPEs και το coverage ratio NPEs τον δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις. 

Όλες οι τράπεζες κυρίως λόγω του IFRs 9 βελτίωσαν NPEs εξέλιξη ενθαρρυντική ενώ έπιασαν και τους στόχους μείωσης των προβληματικών δανείων. 

Συμπερασματικά 

Πειραιώς, Εθνική και Eurobank εμφάνισαν καθαρά κεφάλαια tangible book με πλήρη ενσωμάτωση του IFRs 9 που φθάνει συνολικά για τον κλάδο τα 5,25 δισεκ….χαμηλότερα από το DTA την αναβαλλόμενη φορολογία. 

Τα tangible book κεφάλαια των τραπεζών με πλήρη ενσωμάτωση του IFRs 9 έχουν ως εξής 

Εθνική 4,84 δισεκ κεφάλαια και DTA 4,916 δισεκ.

Πειραιώς 5,5 δισεκ. κεφάλαια και 6,54 δισεκ. DTA 

Alpha bank 8,1 δισεκ. κεφάλαια με 4,7 δισεκ. DTA.

Eurobank 4,56 δισεκ κεφάλαια με 4,85 δισεκ. DTA 

Το DTA δηλαδή στις ελληνικές τράπεζες έχει φθάσει στα 21,1 δισεκ. και τα καθαρά κεφάλαια μετά την πλήρη ενσωμάτωση του IFRs 9 στα 23 δισεκ. ευρώ. 

Πειραιώς: Εξυγίανση αλλά όταν τα tangible book είναι 5,5 δισ. και το DTA 6,54 δισ εμφανώς χρειάζεται νέα κεφάλαια 

Εξυγίανση, εξυγίανση και εξυγίανση αυτό είναι το μήνυμα της τράπεζας Πειραιώς με βάση τα αποτελέσματα χρήσης 2017 όπου τα 2 εκατ κέρδη είναι προφανώς εικονικά. 

Η τράπεζα Πειραιώς ακολουθεί ένα επιθετικό πρόγραμμα εξυγίανσης αλλά ορισμένα στοιχεία του ισολογισμού χρήζουν τεράστιας προσοχής. 

Ποιο ήταν το βασικότερο στοιχείο του ισολογισμού;

Προφανώς η εντυπωσιακή αύξηση του DTA της αναβαλλόμενης φορολογίας κατά 1,21 δισεκ. από 5,33 δισεκ. σε 6,54 δισεκ. ευρώ. 

Το bankingnews επιβεβαιώθηκε πλήρως όταν είχε αποκαλύψει ότι την μεγάλη ζημία από προβλέψεις θα την ισοσκελίσει με DTA με αναβαλλόμενο φόρο. 

Η Πειραιώς αύξησε τις προβλέψεις στα 2,2 δισεκ. πέραν αυτών που αφορούν προβληματικά δάνεια το 2017 ενώ τα προ προβλέψεων έσοδα ήταν 992 εκατ. ευρώ. 

Το βασικό στοιχείο όμως αυτής της εξέλιξης είναι ότι με βάση την πλήρη εφαρμογή του IFRs 9 τα κεφάλαια με όρους tangible book μειώνονται στα 5,5 δισεκ. ευρώ και το core tier 1 από 15,4 δισεκ. υποχωρεί στο 11,7%. 

Το 11,7% core tier 1 είναι χαμηλότερο από τα ελάχιστα όρια του CREP.

Όταν λοιπόν τα tangible book κεφάλαια είναι 5,5 δισεκ. και το DTA 6,54 δισεκ. τότε προφανώς καθίσταται κατανοητό ότι τα κεφάλαια της Πειραιώς είναι πολύ υποβαθμισμένα ποιοτικά. 

Το ίδιο φαινόμενο σε μικρότερη έκταση είδαμε και στην Eurobank δηλαδή το DTA η αναβαλλόμενη φορολογία, τα λογιστικά κεφάλαια να είναι περισσότερα από τα tangible book. 

Είναι προφανές ότι η Πειραιώς θα χρειαστεί νέα κεφάλαια γιατί έχει υποβαθμιστεί σημαντικά η ποιότητα των κεφαλαίων. 

Μπορεί να αναγνωρίζεται το DTA αλλά από την άλλη πλευρά είναι εικονικό κεφάλαιο. 

Τι άλλο μας έδειξε η χρήση 2017 της Πειραιώς 

Επισήμως η Πειραιώς ανακοίνωσε ότι εμφάνισε κέρδη 2 εκατ κέρδη από Ελλάδα 57 εκατ και ζημίες από το εξωτερικό 56 εκατ ευρώ. 

Όμως δεν συμπεριληφθεί το DTA η Πειραιώς σε ενοποιημένη βάση εμφάνισε ζημίες πάνω από 1 δισεκ. ευρώ. 

Το ζήτημα της διαχείρισης των προβληματικών δανείων είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο για την Πειραιώς. 

Η τράπεζα μείωσε τα NPEs τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στα 31,4 δισεκ. εξέλιξη θετική αλλά ο τρόπος μείωσης αύξησε τα NPEs ως ποσοστό των δανείων στο 56%.

Ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις βελτιώθηκε στο 52% κυρίως λόγω του IFRs 9.

Ο δείκτης coverage ratio στο 52% και αντιστοιχεί 54% στα επιχειρηματικά δάνεια, 31% στα στεγαστικά και 80% στα καταναλωτικά. 

Με βάση την δομή των NPEs 56% στο σύνολο των δανείων στα επιχειρηματικά δάνεια ανέρχεται σε 61,4%, στα στεγαστικά 41,5% και στα καταναλωτικά 59%.

Τα NPLs ανέρχονται σε 20,72 δισεκ. ή 35%.

Ως προς την ρευστότητα η Πειραιώς βελτιώνεται με την συνολική εξάρτηση από το σύστημα 5,96 δισεκ. εκ των οποίων 1,9 δισεκ. ELA και 4 δισεκ. από την ΕΚΤ με βάση στοιχεία Μαρτίου 2018. 

Συμπέρασμα 

Είναι εμφανές ότι από την μια η διοίκηση Μεγάλου προσπαθεί να επιταχύνει την διαδικασία εξυγίανσης της τράπεζας Πειραιώς αλλά από την άλλη πλευρά η ποιότητα των κεφαλαίων αποδυναμώνεται. 

Εθνική: Οι ζημίες 443 εκατ το 2017 αντικατοπτρίζουν τις εμπλοκές με πωλήσεις και αποεπενδύσεις – To coverage ratio NPEs 61,3% 

Οι ζημίες 443 εκατ ευρώ από την Εθνική τράπεζα στην χρήση 2017 δεν είναι τίποτε άλλο πέραν από αποτέλεσμα των εμπλοκών πωλήσεων και αποεπενδύσεων.

Τα 443 εκατ κατά βάση δομούνται ως εξής 

-86 εκατ από την Ρουμανία 

-40 εκατ από την Αλβανία 

-237 εκατ από την Σερβία 

-180 εκατ από συναλλαγματικές διαφορές 

+67 εκατ από ασφαλιστικές δραστηριότητες. 

Οι επιδόσεις της Εθνικής τράπεζας το 2017 στιγματίστηκαν από την προσπάθεια αποεπενδύσεων από όπου σχεδόν παντού ενέγραψε ζημίες. 

Στο σημαντικό θέμα των τραπεζών δηλαδή την κεφαλαιακή διάρθρωση και η Εθνική τράπεζα εμφάνισε tangible book μετά την αφαίρεση του IFRs 9 τα 1,63 δισεκ. 4,84 δισεκ. 

Το DTA η αναβαλλόμενη φορολογία είναι 4,916 δισεκ. και αυτό αποδεικνύει ότι και η Εθνική τράπεζα είναι αδύναμη κεφαλαιακά. 

Τα κεφάλαια προ IFRs 9 ανέρχονται σε 6,3 δισεκ. ή 17% core tier 1 και υποχωρούν στο 13,3% με πλήρη και εφάπαξ ενσωμάτωση του IFRs 9.

Ωστόσο με δείκτη 13,3% η Εθνική κινείται πάνω από το όριο CREP που έχει οριοθετηθεί για το 2018 δηλαδή το 12,85%.

Ως προς την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού λόγω του IFRs 9, της πολιτικής νέων προβλέψεων 788 εκατ ευρώ και την στρατηγική μείωσης των NPEs βελτιώθηκε ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψει coverage ratio NPEs από 55,1% στο 61,3%.

Να σημειωθεί ότι τα NPEs ανέρχονται στο 44% των δανείων ή 17,3 δισεκ. και τα NPLs στα 12,3 δισεκ. 

Ως προς τον δείκτη coverage ratio NPEs στο 61,3%  δομείται ως εξής 

Τα μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια καλύπτονται με προβλέψεις 40,8%

Τα καταναλωτικά 91,2%, τα επιχειρηματικά 68,7% και τα προβληματικά ανοίγματα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 77,1%.

Συμπέρασμα

Η Εθνική τράπεζα ολοκληρώνοντας το 2017 εμφανίστηκε όχι τόσο ισχυρή όσο αρχικώς είχε εκτιμηθεί. 

Μπορεί να βελτίωσε τον δείκτη coverage ratio που είναι πολύ βασικός για τα προβληματικά δάνεια αλλά έδειξε ότι και η Εθνική μπορεί να πληγεί. 

Οι ζημίες χρήσης 2017 δεν προβληματίζουν αλλά σίγουρα προβληματίζει ότι η τράπεζα έχει tangible book όσο και την αναβαλλόμενη φορολογία. 

Τι μας έδειξε το 2017 της Eurobank; Ζημία 800 εκατ από IFRs 9 τα κεφάλαια 4,56 δισ

Τι μας έδειξε η χρήση 2017 της Eurobank που εμφάνισε κέρδη 104 εκατ ευρώ; 

Τα 186 εκατ που αναφέρονται στο δελτίο τύπου αφορούν μη επαναλαμβανόμενα κέρδη και μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες. 

Η Eurobank πέτυχε κέρδη και απέδειξε ότι παραμένει σταθερή στις επιδόσεις της. 

Οι θυγατρικές στο εξωτερικό πέτυχαν πολύ καλές αποδόσεις στα 130 εκατ που αυτό σημαίνει ότι Βουλγαρία και Κύπρος συνέβαλλαν καταλυτικά στην κερδοφορία του ομίλου ενώ η μητρική Ελλάδος ακόμη θέλει δουλειά. 

Η εικόνα της τράπεζας με αρνητική δημιουργία NPEs κατά 687 εκατ είναι σίγουρα βήμα προς τα εμπρός. 

Όμως στον ισολογισμό της Eurobank παρατηρήθηκαν και ορισμένα στοιχεία που σίγουρα προβληματίζουν.

Όχι από το IFRs 9 η σωρευτική ζημία σε παρούσες αξίες ανήλθε στα 800 εκατ μετά φόρων και 1,1 δισεκ. προ φόρων. 

Η επίδραση στα κεφάλαια σε παρούσες αξίες από το IFRs 9 είχε ως αποτέλεσμα το core tier 1 να διαμορφωθεί στα 4,56 δισεκ. από 5,69 δισεκ. 

Να σημειωθεί ότι με όρους SPEP για το 2018 το core tier 1 διαμορφώνεται στο 9,375% και με όρους συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 12,875%.

Πρακτικά η Eurobank ακόμη έχει περιθώρια κεφαλαίου αλλά είναι πολύ οριακά και δεν προσμετράται προφανώς ακόμη το stress tests. 

Ένα στοιχείο που προβλημάτισε παρά την βελτίωση των NPEs είναι ότι ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις ο πιο σημαντικός δείκτης αντί να βελτιωθεί επιδεινώθηκε από 51,6% στο 50,4% και σίγουρα το στοιχείο αυτό αποδίδεται…στις πωλήσεις προβληματικών δανείων…

Αυτό είναι ένα από τα τιμήματα των πωλήσεων. 

Η εξάρτηση από το ευρωσύστημα βελτιώνεται στα 6,7 δισεκ. τον Μάρτιο του 2018 με το ELA στα 5,3 δισεκ και την ΕΚΤ 1,3 δισεκ. 

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα 2017 της Alpha bank: Πανίσχυρη κεφαλαιακά, αδύναμα κέρδη 

Τι μας έδειξε η χρήση 2017 της Alpha bank; 

1)Τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν μόλις στα 21,1 εκατ ευρώ παρ΄ ότι μέσα στην χρονικά ειδικά το γ΄ τρίμηνο πέτυχε ο όμιλος υψηλά έσοδα από trading συνολικά για το έτος 197 εκατ ευρώ. 

2)Με βάση τις πηγές εσόδων σε προ φόρων βάση 625 εκατ πέτυχε από τα δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις, ζημίες 486 εκατ από το retail και κέρδη 235 εκατ από το investment

3)Η Alpha bank είναι πολύ ισχυρή κεφαλαιακά – η ισχυρότερη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών - καθώς ακόμη και αν αφαιρεθούν πλήρως η αρνητική επίδραση του 1,1 δισεκ. από το IFRs 9 και μέρος του DTC ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 12,5% με SREP 12,875%.

Τα συνολικά κεφάλαια με όρους tangible equity ανέρχονται σε 9,2 δισεκ. και το core tier 1 στο 18,3%.

Με όρους IFRs 9 τα κεφάλαια από 9,2 δισεκ. υποχωρούν σε παρούσες αξίες στα 8,1 δισεκ. 

Η Alpha bank διαθέτει ένα κεφαλαιακό απόθεμα 2,7 δισεκ. πάνω από τον δείκτη SREP 12,875%

4)Τα NPEs υποχώρησαν στα 24,8 δισεκ. έναντι στόχου 25,1 δισεκ. στο τέλος του 2017. 

Να σημειωθεί ότι στόχος για το 2018 μείωσης των NPEs είναι τα 21,4 δισεκ. και για το 2019 στόχος είναι τα 16,8 δισεκ.

5)Με βάση την μητρική την χειρότερη εικόνα με όρους NPEs εμφανίζουν τα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις 83,9% σε σύνολο 5,8 δισεκ. τα 4,9 δισεκ. είναι NPEs.

Στις μεγάλες επιχειρήσεις τα NPEs ανέρχονται σε 43,1%, στα στεγαστικά 47,9%, στα καταναλωτικά 59,7% ενώ συνολικά τα NPEs ανέρχονται σε 24,8 δισεκ. ευρώ. 

6)Η εξάρτηση από το ευρωσύστημα μειώνεται στα 8,1 δισεκ. με 3,1 δισεκ. απευθείας εξάρτηση από την ΕΚΤ και 5 δισεκ. από τον ELA. 

7)Από το εξωτερικό η Κύπρος με ζημίες 104 εκατ και η Ρουμανία με κέρδη 31,9 εκατ σε προ φόρων βάση ή συνολικά ζημίες 77,2 εκατ ευρώ. 

Συμπέρασμα 

Η Alpha bank είναι ισχυρή κεφαλαιακά, διαθέτει τα ισχυρότερα κεφάλαια μετά των τραπεζών, πιάνει τους στόχους των NPEs αλλά τα κέρδη όπως όλων των τραπεζών είναι αδύναμα. 

Με 1 δισεκ. προβλέψεις έναντι 2 δισεκ. π.χ. η Πειραιώς οι τράπεζες έχουν ακόμη δρόμο μπροστά τους. Πηγή: bankingnews.gr


25

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text