Αρχική | Αναλυτές | Περιοδικό ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. - ΦΛΕΞΟ - (27/7/2018)

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. - ΦΛΕΞΟ - (27/7/2018)

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. - ΦΛΕΞΟ - (27/7/2018)FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. - ΦΛΕΞΟ

Έτος Ίδρυσης: 1988
Εισαγωγή στο Χ.Α.: 2 Απρ 1996
Site Εταιρίας
Σελίδες Επενδυτών
Δείτε το διάγραμμα της μετοχής

 

 

 

 

 

27/7/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2/7/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

22/5/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

21/5/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

16/5/2018
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

19/4/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

FLEXOPACK  A.E.B.E. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ -  Επιδόσεις και Αποτελέσματα  Χρήσης  2017

Οι οικονομικές επιδόσεις και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας στην διάρκεια της  χρήσης 2017,  σε σύγκριση  με την προηγούμενη χρήση 2016 έχουν συνοπτικά ως ακολούθως :

α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 81,523 εκατ. ευρώ, έναντι 70,251 εκατ. ευρώ και ο εταιρικός σε 70,284 εκατ. ευρώ, έναντι 67,416 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 16,05% και 4,25% αντίστοιχα.

β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 14,386 εκατ. ευρώ, έναντι 11,371 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 26,51% και σε εταιρικό επίπεδο σε 14,144 εκατ. ευρώ έναντι 11,651 εκατ. Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,40%.

γ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 10,374 εκατ. ευρώ, έναντι 7,603 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 36,45% και για την Εταιρεία σε 10,327 εκατ. ευρώ έναντι 8,175 εκατ. Ευρώ, αυξημένα κατά 26,32%.

δ) Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 7,389 εκατ. ευρώ, έναντι 5,179 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 42,67% και για την Εταιρεία σε 7,299 εκατ. ευρώ, έναντι 5,736 εκατ. Ευρώ, αυξημένα κατά 27,25%.

ε) Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM), ανήλθαν σε 7,383 εκατ. ευρώ, έναντι 5,188 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης,  παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 42,31%.

17/4/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2018

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 περ. β΄) & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρεία «FLEXOPACK AEBE ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»  (εφεξής για λόγους συντομίας «Εταιρεία»)  ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2018 ως ακολούθως :

Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2017 (1.1.2017-31.12.2017), που συντάχθηκαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧA: Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018 (μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

Ημερομηνία Ετήσιας Ενημέρωσης Αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσεως 2017: Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018.

Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2017.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Κορωπί, 17/04/2018


 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text