Αρχική | Αναλυτές | Περιοδικό ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΣΦΑ - (6/9/2018)

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΣΦΑ - (6/9/2018)

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΣΦΑ - (6/9/2018)

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΣΦΑ

Έτος Ίδρυσης:  1958 
Εισαγωγή στο Χ.Α.: 18 Ιουν 1997
Site Εταιρίας
Σελίδες Επενδυτών
Δείτε το διάγραμμα της μετοχής6/9/2018
Γιατί "καλπάζει" η αγορά αυτοκινήτου(από capital.gr)

22/8/2018

Ανακοίνωση του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε

Η εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. (εφεξής «η Εταιρεία»), κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 και 21 του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μετά:

(α) την ολοκλήρωση και πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, η οποία αποφασίσθηκε από την από 30.01.2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

(β) την από 22.08.2018 έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε Ευρώ 7.123.032, και διαιρείται σε 23.743.440 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία, ο δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 23.743.440.

Σημειώνεται ότι τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους Ευρώ 4.900,6 χιλ. μετά την αφαίρεση δαπανών έκδοσης ύψους Ευρώ 164,6 χιλ. περίπου, θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 4.3 του εγκριθέντος στην από 19.07.2018 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου.

Αθήνα, ­­22.08.2018

 

20/8/2018

Το στοίχημα των τραπεζών με τη «Σφακιανάκης»

15/8/2018
Πλήρης κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Σφακιανάκης ΑΕΒΕ

14/8/2018
Πλήρης κάλυψη της Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ/ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ/ ΕΝΤΥΠΟΥ

29/6/2018
Παράταση Λήξης Δανείων


28/6/2018

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2018

6/6/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


5/6/2018

Ανακοίνωση για την Τιμή Διάθεσης στο πλαίσιο της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών Μετόχων, όπως αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30.01.2018

Δηλώσεις βασικών μετόχων για πρόθεση άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής

Δελτίο Τύπου Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων A' τριμήνου 2018 (Ορθή Επανάληψη)

4/6/2018
Δελτίο Τύπου Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων A’ τριμήνου 2018

30/5/2018
Υπογραφή νέου Ομολογιακού Δανείου


30/4/2018
Δελτίο Τύπου-Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων 2017

25/4/2018
Οικονομικό ημερολόγιο 2018

 

Στo πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2018:

- Ημερομηνία ανακοίνωσης των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 2017 και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2017: Δεύτερα, 30 Απριλίου 2018.

- Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για την οικονομική χρήση του 2017.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών

 

5/4/2018

Αναχρηματοδότηση Δανεισμού Ομίλου

Η εταιρία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι η διαπραγμάτευση για την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων κοινοπρακτικών και διμερών δανείων του Ομίλου ολοκληρώθηκε στις 27.02.2018. Η εταιρεία ενημερώνει επιπλέον ότι εν αναμονή της σύνταξης και υπογραφής των τελικών συμβατικών κειμένων οι πιστώτριες τράπεζες συμφώνησαν σε παράταση της λήξης των ανωτέρω δανείων έως την 30.06.2018.

Σημειώνεται ότι οι βασικοί όροι της νέας συμφωνίας είναι οι εξής:
  • Αναχρηματοδότηση του συνόλου του τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου (€292 εκατ.)
  • Ενοποίηση όλων των δανείων της μητρικής εταιρείας σε ένα νέο κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ύψους €283 εκατ.
  • Διάρκεια 8 έτη (αρχική διάρκεια 5 έτη με δυνατότητα ανανέωσης για 3 έτη)


14/3/2018

Η εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με την από 13.03.2018 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου ορίστηκε ως νέος υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου ο κ. Ιωάννης Κουκορέμπας του Παναγιώτη σε αντικατάσταση του κ. Γεωργίου Ραφελέτου του Σωτηρίου.

28/2/2018

Η εταιρία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η διαπραγμάτευση για την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων κοινοπρακτικών και διμερών δανείων του Ομίλου λήξεως 29.12.2017 ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Σε συνέχεια των εγκρίσεων από τις αρμόδιες τραπεζικές επιτροπές υπεγράφησαν στις 27.02.2018 οι τελικοί όροι της συμφωνίας (term sheet). Εν αναμονή της σύνταξης και υπογραφής των συμβατικών κειμένων οι τράπεζες συμφώνησαν σε παράταση της λήξης των ανωτέρω δανείων έως την 31.03.2018.

31/1/2018
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιανουαρίου 2018


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text