Αρχική | Αναλυτές | Περιοδικό ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - ΠΛΑΘ (13/9/2018)

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - ΠΛΑΘ (13/9/2018)

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - ΠΛΑΘ (13/9/2018)

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - ΠΛΑΘ

Έτος ίδρυσης: 1977
Εισαγωγή στο Χ.Α.: 26 Ιουνίου 1995

Site Εταιρίας
Σελίδες Επενδυτών
Διάγραμμα της μετοχής

Ημερολόγιο προσεχών γεγονότων:

15/5/2018 - Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
18/5/2018 - Αποκοπή Μερίσματος χρήσεως 2017
21/5/2018 - Ανακοίνωση Δικαιούχων μερίσματος χρήσεως 2017
25/5/2018 - Έναρξη καταβολής Μερίσματος


10/9/2018

16/5/2018
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017

15/5/2018
Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2017
Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου
Δελτίο Τύπου

16/4/2018

Η εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. («Εταιρεία»)  σε συνέχεια του δημοσιευθέντος από 26.3.2018 Οικονομικού της Ημερολογίου , ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο της συμμετοχής της Εταιρείας στο ATHEX mid cap conference 2018, το οποίο διοργανώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών και θα λάβει χώρα την Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018 , στο ξενοδοχείο Royal Olympic Hotel, θα πραγματοποιήσει προς τους αναλυτές την παρουσίαση του Ομίλου και των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσεως 2017 σε επιμέρους προγραμματισμένες συναντήσεις, για τον σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησής τους.

Για οιαδήποτε διευκρίνιση  επί των ανωτέρω και για τη συμμετοχή στην εν λόγω ενημέρωση  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Μετόχων και Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας (Μαρίνου Αντύπα 20, Άλιμος, υπεύθυνη η κα. Ιωάννα Καραθανάση τηλ. 210-98.75.081).

Επισημαίνεται ότι την ίδια ημέρα μετά το πέρας της ενημέρωσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.com)  και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.athex.gr)  η σχετική παρουσίαση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.4.3.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.


26/3/2018

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 περ. β) & 4.1.3.15.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα,  η Εταιρεία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.»  (εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία») , ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2018:

v  Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2017 (1.1.2017-31.12.2017), που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ: Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018  (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών). Οι ως άνω οικονομικές καταστάσεις, καθώς και το σχετικό δελτίο τύπου θα είναι διαθέσιμα από εκείνη την ώρα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας  www.thracegroup.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.helex.gr. Επίσης, την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018  θα πραγματοποιηθεί και η σχετική ενημέρωση των αναλυτών. Το επενδυτικό κοινό θα πληροφορηθεί την τοποθεσία και την ώρα της ενημέρωσης των αναλυτών με νεώτερη ανακοίνωση.

v  Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Τρίτη, 15 Μαίου 2018

v  Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος Μερίσματος χρήσεως 2017: Παρασκευή, 18 Μαίου 2018

v  Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων Μερίσματος Χρήσεως 2017: Δευτέρα, 21 Μαίου 2018 (record date)

v  Ημερομηνία έναρξης καταβολής Μερίσματος χρήσεως 2017 μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή μέσω της Ε.Χ.Α.Ε: Παρασκευή, 25 Μαίου 2018

H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

23/3/2018

Έναρξη Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της Εταιρείας

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Εταιρεία»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Η  Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών δυνάμει σχετικής αποφάσεώς της, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 22ας Μαρτίου 2018 ενέκρινε:

α)  την απόκτηση από το Μέλος του Χ.Α. «ALPHA FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εταιρείας προς ενίσχυση της ρευστότητας και εμπορευσιμότητάς τους και

β) την απόκτηση από το Μέλος του Χ.Α. «EUROBANK EQUITIES A.E.Π.Ε.Υ.» της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εταιρείας  ωσαύτως προς ενίσχυση της ρευστότητας και εμπορευσιμότητάς τους .

Παράλληλα όρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης  για αμφότερους τους ειδικούς διαπραγματευτές την Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018.

Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1.3 και 2.4 του Κανονισμού του Χ.Α. συμβάσεις ειδικής διαπραγμάτευσης με αμφότερους τους ως άνω Ειδικούς Διαπραγματευτές με τους εξής βασικούς όρους:

1. Κάθε ειδικός  διαπραγματευτής , θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χ.Α. εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

2. Η κάθε σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της Εταιρείας


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text