Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η  Εθνική  Χρηματιστηριακή  Α.Ε.Π.Ε.Υ.,  η  ALPHA BANK  Α.Ε.,  η  Τράπεζα  Πειραιώς  και  η  Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς  για  την  Έκδοση  Κοινού  Ομολογιακού  Δανείου  και  την  εισαγωγή  των  ομολογιών  της  «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») προς  διαπραγμάτευση  στην  Κατηγορία  τίτλων  Σταθερού  Εισοδήματος  της  Οργανωμένης  Αγοράς  του  Χρηματιστηρίου  Αθηνών,  ανακοινώνουν  ότι,  κατόπιν  ολοκλήρωσης  της  Δημόσιας Προσφοράς την 29η  Μαρτίου 2018, και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία  κατανομής που παρήχθησαν με  τη χρήση  του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) του  Χρηματιστηρίου  Αθηνών  (το  «Χ.Α.»),  διατέθηκαν  συνολικά  120.000  κοινές  ανώνυμες  ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι Ομολογίες) και αντλήθηκαν  κεφάλαια ύψους €120.000.000.

 Η  συνολική  έγκυρη  ζήτηση  που  εκδηλώθηκε  από  επενδυτές  οι  οποίοι  συμμετείχαν  στη  Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €249,2 εκατ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού  είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 2,08 φορές και το σύνολο των  συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 4.653.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,95%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,95% και  η  τιμή  διάθεσης  των Ομολογιών  σε €1.000  εκάστη,  ήτοι 100%  της  ονομαστικής  αξίας  της.

Οι  Ομολογίες  που  κατανεμήθηκαν  βάσει  της  έγκυρης  ζήτησης  που  εκδηλώθηκε  επί  της  απόδοσης 3,95% είναι οι εξής:

(α) 78.000  Ομολογίες  (65,00%  επί  του  συνόλου  των  εκδοθεισών  Ομολογιών) κατανεμήθηκαν  σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί  συνολικού αριθμού 147.450 Ομολογιών  για  τις  οποίες εκδηλώθηκε  ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε  το 52,90%  της εκδηλωθείσας  ζήτησης  στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών), και 

(β) 42.000  Ομολογίες  (35,00%  επί  του  συνόλου  των  εκδοθεισών  Ομολογιών) κατανεμήθηκαν  σε Ειδικούς Επενδυτές,  επί  συνολικού  αριθμού 87.620 Ομολογιών  για  τις  οποίες  εκδηλώθηκε  ζήτηση  (δηλαδή  ικανοποιήθηκε  κατά  μέσο  όρο  το  47,93%  της  εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).

Επίσης, από τις 42.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 11.969 Ομολογίες ως ακολούθως:


Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης  κάλυψης Ομολογιών.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text