Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | BriQ Properties: Αυξημένα τα κέρδη στο α' εξάμηνο

BriQ Properties: Αυξημένα τα κέρδη στο α' εξάμηνο

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
BriQ Properties: Αυξημένα τα κέρδη στο α' εξάμηνο

Με αύξηση των κερδών έκλεισε το α' εξάμηνο για την BriQ Properties. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα καθαρά κέρδη (μετά από φόρους) της εταιρείας ανήλθαν σε € 779 χιλ. έναντι κερδών € 426 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη της Εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 είναι τα ακόλουθα:

* Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε € 1.003 χιλ. έναντι € 944 χιλ. για το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο, παρουσιάζοντας αύξηση 6,2%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στην ενσωμάτωση εσόδων προερχόμενων από τις νέες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο τέλος του 2017.

* Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε € 340 χιλ. έναντι κερδών € 53 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

* Τα λειτουργικά έξοδα που αφορούν τα ακίνητα ανήλθαν σε € 247 χιλ., εκ των οποίων ποσό € 165 χιλ. αφορά τον ΕΝΦΙΑ και € 48 χιλ. επισκευές και συντηρήσεις, έναντι € 184 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

* Τα Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε € 119 χιλ. έναντι € 219 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου τα οποία περιλάμβαναν έξοδα εισαγωγής στο Χ.Α. για το πρώτο εξάμηνο του 2017 ποσού € 125 χιλ.

* Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 888 χιλ. έναντι € 531 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Οι βασικοί δείκτες της Εταιρείας διαμορφώνονται ως εξής:

i. Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Current Ratio) : 6,15x

ii. Δείκτης Μόχλευσης L.T.V. (Δάνεια / επενδύσεις) : 0%

iii. Κεφάλαια από την Λειτουργία (F.F.O.) : € 384 χιλ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας την 30η Ιουνίου 2018 ανέρχονταν συνολικά σε € 2.493 χιλ. από € 2.536 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2017 ενώ η Εταιρεία δεν είχε δανεισμό.

Τέλος, σημειώνεται πως την 30η Ιουνίου 2018, η Εσωτερική Αξία της μετοχής (N.A.V.) ανερχόταν σε € 28.630 χιλ. ή € 2,40 ανά μετοχή.

Πηγή:Capital.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text