Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Grivalia Properties: Ανακοίνωση αποφάσεων έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων

Grivalia Properties: Ανακοίνωση αποφάσεων έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Grivalia Properties: Ανακοίνωση αποφάσεων έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων

Μαρούσι, 17 Δεκεμβρίου 2018

Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (η "Εταιρεία") ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 17η Δεκεμβρίου 2018 με απαρτία 80,34% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 81.355.063 μετοχές και δικαιώματα ψήφου), αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 26.11.2018 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα εξής:

Θέμα 1ο:
Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 10.345.991,49 Ευρώ μέσω της ακύρωσης 4.857.273 ιδίων μετοχών της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,80% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Θέμα 2ο:

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 40.489.145,34 Ευρώ μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,42 Ευρώ και επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους με μετρητά και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Οι ημερομηνίες προσδιορισμού δικαιούχων, αποκοπής καθώς και πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση ευθύς μόλις ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τους εποπτικούς φορείς.

ΥΠΕΡ 81.347.887 μετοχές (99,99118%)

ΚΑΤΑ 0 μετοχές ( 0%)

ΑΠΟΧΗ 26 μετοχές ( 0,00003%)

Θέμα 3ο:
Τη διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων και συγκεκριμένα κερδών εις νέον έως και τη χρήση του 2016, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρίας ύψους συνολικά 13.735.509 Ευρώ καθώς και την παροχή άδειας κατ΄άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 για τις σχετικές καταβολές.
ΥΠΕΡ 69.413.008 μετοχές (85,32107%)
ΚΑΤΑ 6.412.613 μετοχές ( 7,88225%)
ΑΠΟΧΗ 5.522.292 μετοχές ( 6,78789%)

Θέμα 4ο:

Κατόπιν σχετικής πρότασης του Δ.Σ. η οποία έγινε δεκτή από τη Γενική Συνέλευση, δεν συζητήθηκε το θέμα.

Οι ανωτέρω αποφάσεις θα υλοποιηθούν ευθύς μόλις ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές όπου αυτό απαιτείται.

Πηγή:www.capital.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text