Π.Πετρόπουλος ΑΕΒΕ

08 Νοεμβρίου 2019, 11:00 | Χ&Α - 210

Π.Πετρόπουλος ΑΕΒΕ

Π.Πετρόπουλος ΑΕΒΕ: Ο Όμιλος σημείωσε αυξημένες πωλήσεις κατά 30,4% (€ 85,3 εκατομμύρια έναντι € 65,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2018). Tο ΕΒΙTDA του Ομίλου ανήλθαν σε €4,5 εκατ. (€3,9 εκατ. το 2018) και τα κέρδη μετά από φόρους παραμένουν στο ίδιο επίπεδο, όπως το αντίστοιχο διάστημα του 2018 στα €1,6 εκατ..Αυτό οφείλεται σε καταβληθέντα φόρο € 561.256 που προέκυψε από φορολογικό έλεγχο για τις χρήσεις 2014, 2015 και 2016. (εδώ) Δείτε τα συνοπτικά οικονομικά μεγέθη της εταιρίας (εδώ). Η απόδοση της μετοχής από την αρχή του έτους (+9,19%) υστερεί σε σχέση με το Γενικό Δείκτη. Δώδεκα (12) Αμοιβαία Κεφάλαια κατέχουν το 10,59% των μετοχών. (Δείτε εδώ - σειρά 153).

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη εδώ.