Χαρτοφυλάκια Αμοιβαίων Κεφαλαίων 30/9/2019 - Συγκεντρωτικοί Πίνακες

08 Νοεμβρίου 2019, 14:10 | Χ&Α - 210

Χαρτοφυλάκια Αμοιβαίων Κεφαλαίων 30/9/2019 - Συγκεντρωτικοί Πίνακες

 

Για την καλύτερη ανάγνωση και αντίληψη αυτού του άρθρου, βλέπετε παράλληλα και τους πίνακες στους συνδέσμους που το συνοδεύουν (ημερομηνία αναφοράς όλων των παρακάτων πινάκων είναι η 30/9/2019):

 

α) Χαρτοφυλάκια Αμοιβαίων Κεφαλαίων - Μεταβολές ανά τρίμηνο (εδώ). Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει (σε συγκεντρωτικό επίπεδο) όλες τις μεταβολές διακράτησης που σημειώθηκαν στις επί μέρους μετοχές κάθε τρίμηνο, κατά την περίοδο 31/12/2018 έως 30/9/2019.

 

β) Συγκεντρωτικός πίνακας επενδύσεων του συνόλου των εξεταζόμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων - 30/9/2019 (εδώ).

 

γ) Πίνακας επενδύσεων των 27 μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ).

 

δ) Πίνακας επενδύσεων των 22 μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων εσωτερικού (εδώ).

 

ε) Πίνακας επενδύσεων των 8 Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαφόρων τύπων με επενδύσεις σε ελληνικές μετοχές (εδώ).

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη εδώ.