ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ

06 Δεκεμβρίου 2019, 16:39 | Χ&Α - 211

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ

Η διοίκηση της εταιρίας, στην έκτακτη γενική συνέλευση δήλωσε ότι, παρατηρείται μία τόνωση της ψυχολογίας και μια περιορισμένη άνοδο των πωλήσεων που θεωρείται κάπως ευθραυστη. Η εταιρία επενδύει σημαντικά στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, με το 17% των πωλήσεων να πραγματοποιείται μέσω αυτού, ποσοστό που μέσα στην επόμενη διετία θα μπορούσε να αυξηθεί στο 25% με 30%, δήλωσε η διοίκηση. Στην γενική συνέλευση αποφασίστηκε επίσης και η επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,09/ ανά μετοχή και πως μέσα στις αρχές του 2020 θα συγκληθεί συνέλευση για την διανομή μερίσματος (εδώ). Είναι ο 5ος συνεχής χρόνος που η εταιρία πραγματοποιεί επιστροφή κεφαλαίου, αλλά και ο 16ος στα τελευταία 20, που διανέμει κάποιο ποσό προς τους μετόχους της, ανεξάρτητα τον τρόπο. Η εταιρία διανύει, φυσιολογικά λόγω της κρίσης, περίοδο στασιμότητας, από την οποία ευελπιστεί να ξεφύγει (δείτε τα ετήσια οικονομικά στοιχεία - εδώ). Η εμπορευσιμότητά της παραμένει χαμηλή, ενώ η απόδοσή της κατά το 2019 είναι 36,8%, χαμηλότερη από την απόδοση του Γενικού Δείκτη (δείτε εδώ).

 

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)