ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

06 Δεκεμβρίου 2019, 16:40 | Χ&Α - 211

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Σε παρουσίαση της εταιρίας προς ξένους επενδυτές στο Λονδίνο, ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ κ. Ανδρέας Σιάμισιης, ανέφερε ότι ο Όμιλος στοχεύει σε μια πρωταγωνιστική παρουσία του ομίλου, τα επόμενα χρόνια, στη διαδικασία μετασχηματισμού της ενεργειακής αγοράς.Ο σχεδιασμός των ΕΛΠΕ εστιάζεται σε τρεις στρατηγικούς άξονες: στην α) βελτίωση και β) ανάπτυξη των κύριων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στην γ) επέκταση δραστηριοτήτων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Εντός των επόμενων πέντε ετών τα ΕΛΠΕ θα προχωρήσουν σε στοχευμένες επενδύσεις ύψους 700 εκατ. ευρώ, με στρατηγική επιδίωξη να συνεχιστεί η επέκταση των βασικών δραστηριοτήτων και να αναπτυχθούν νέες επιχειρηματικές δράσεις. Η εταιρεία στοχεύει σε συγκρίσιμα EBITDA πλέον του 1 δισ. ευρώ ετησίως για την περίοδο 2020-2025, ενώ υπήρξε η δέσμευση ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να επιστρέφει αξία στους μετόχους της, διανέμοντας το 35%-50% των συγκρίσιμων καθαρών κερδών της με τη μορφή μερίσματος, που θα αποδίδονται πλέον σε δύο δόσεις ετησίως.

Σε άλλη εκδήλωση, ο πρόεδρος των Ελληνικών Πετρελαίων Γιάννης Παπαθανασίου, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο του ΙΕΝΕ "Ενέργεια και Ανάπτυξη” παρουσίασε τις νέες πρωτοβουλίες του ομίλου στον τομέα της καθαρής ενέργειας και αποκάλυψε ότι στα σχέδια των ΕΛΠΕ περιλαμβάνεται η δημιουργία του πρώτου σταθμού ανεφοδιασμού οχημάτων με υδρογόνο στην Ελλάδα (εδώ).

 

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)