ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

07 Ιανουαρίου 2020, 08:25 | Χ&Α - 212

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Το πράσινο φως έλαβε από τη ΡΑΕ, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, παίρνοντας άδεια παραγωγής για μονάδα ηλεκτρισμού με καύσιμο το φυσικό αέριο, ισχύος 566 MW, ισχύος 35 ετών, στη Θίσβη της Βοιωτίας. Οι σημερινές ανάγκες σε ηλεκτρική ισχύ των βιομηχανιών του Ομίλου φτάνουν τα 300MW, ενώ η υπόλοιπη ισχύς της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής μπορεί να αξιοποιηθεί για να καλύψει τις ανάγκες άλλων μεγάλων καταναλωτών ενέργειας, στην ευρύτερη περιοχή. Απόφαση της εταιρείας είναι να προχωρήσει κανονικά την περαιτέρω διαδικασία αδειοδότησης (η οποία χρειάζεται ούτως ή άλλως χρόνο) και να αφήνει για αργότερα τη λήψη της επενδυτικής απόφασης, η οποία θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το πότε και πως θα ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Οι παράγοντες που θα επηρεάσουν τη λήψη της επενδυτικής απόφασης είναι η εξέλιξη του ζητήματος της αντιστάθμισης ρύπων για τη βιομηχανία, το θέμα του μόνιμου μηχανισμού επάρκειας ισχύoς (και συνεπώς τα ΑΔΙ που θα δικαιούνται οι μονάδες αερίου), ο χρόνος και ο τρόπος εφαρμογής του target model (και συγκεκριμένα αν θα υπάρχουν δεσμεύσεις και ποιές στη σύναψη διμερών συμβολαίων) κ.λπ.

Με την κίνησή του, ο Όμιλος δηλώνει παρών στις εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας, τα όρια και οι συμμετοχές του οποίου πρόκειται να αποσαφηνιστούν στα πλαίσια της επόμενης τριετίας.

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)