Τέρνα

11 Φεβρουαρίου 2020, 07:35 | Χ&Α - 213

Τέρνα

(23/1/2020) - Ύστερα από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, ύψους 180 εκατ. ευρώ, για την κατασκευή του διεθνούς αεροδρομίου "Νέο Ηράκλειον” στο Καστέλι  του Ηρακλείου Κρήτης, το επόμενο μεγάλο ορόσημο του έργου συνολικού προϋπολογισμού είναι η υπογραφή της, 35ετούς διάρκειας, σύμβασης παραχώρησης, διαδικασία που τοποθετείται για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου. Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης, έλαβε χώρα σήμερα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Andrew Mc Dowell, με τον τραπεζικό οργανισμό να δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στις αναπτυξιακές προοπτικές που δημιουργεί για την ελληνική οικονομία το έργο προϋπολογισμού 480 εκατ. ευρώ. Το υπολειπόμενο ποσό θα προέλθει από ίδια και δανειακά κεφάλαια της αναδόχου κοινοπραξίας GMR-TERNA, ενώ συνολικά το ύψος της επένδυσης τοποθετείται σε 1,5 δισ. ευρώ. (εδώ)

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)