Νηρεύς - Σελόντα

11 Φεβρουαρίου 2020, 07:25 | Χ&Α - 213

23/1/2020 - «Είμαστε αισιόδοξοι ότι η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια έχοντας διασφαλίσει συνθήκες βιωσιμότητας θα δώσει ισχυρή απάντηση στον ανταγωνισμό τρίτων χωρών και ειδικά της Τουρκίας, η οποία δεν υπόκειται στους ελέγχους και την τήρηση των αυστηρών πρωτοκόλλων παραγωγής που ισχύουν στην Ελλάδα» είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), Απόστολος Τουραλιάς. Ο τουρκικός ανταγωνισμός πλήττει την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια και το τουρκικό προϊόν «έχει γίνει πιο ανταγωνιστικό λόγω της χαμηλότερης τιμής του», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της ΕΛΟΠΥ και εξηγεί ότι η χαμηλότερη τιμή οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων. (εδώ)

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)