Εθνική Τράπεζα

11 Φεβρουαρίου 2020, 07:00 | Χ&Α - 213

Εθνική Τράπεζα

(22/1/2020) - Ανακοίνωσε το αποτέλεσμα της πρόσφατης συμφωνίας ανταλλαγής ομολόγων με το ελληνικό δημόσιο. Tης αποφέρει κέρδος 515 εκατ. ευρώ και τη βοηθά να ενισχύσει την κεφαλαιακή θέση της διευκολύνοντας ταυτόχρονα την επιτάχυνση του φιλόδοξου σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. (εδώ)

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)