ΑΒΑΞ - 1

11 Φεβρουαρίου 2020, 06:50 | Χ&Α - 213

ΑΒΑΞ - 1

(22/1/2020) - Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων στο τέλος Ιουνίου προσέγγιζε το 1,1 δισ. ευρώ, με τη συντριπτική πλειοψηφία, άνω των 750 εκατ. ευρώ, να αφορά συμβάσεις στο εξωτερικό. Σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων (ύψους 193,3 εκατ. ευρώ) που συνδέεται με τη διοργάνωση του FIFA 2022 στο Κατάρ διαθέτει ο όμιλος Άβαξ. Τα καθαρά κεφάλαια της ΑΜΚ που τοποθετούνται σε 19,6 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, θα χρησιμοποιηθούν: -4,725 εκατ. για κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από τα ομολογιακά δάνεια -5 εκατ. για τη μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. -3,43 εκατ. για τη χρηματοδότηση της 100% θυγατρικής Volterra AE ως προς την εισφορά ιδίων κεφαλαίων στο αιολικό πάρκο στο Κουρομάντρι - Ριγανόλακα Ναυπακτίας. - 3,487 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για βελτίωση ταμειακής ρευστότητας -3 εκατ. ευρώ για εισφορά ιδίων κεφαλαίων και δανείου μειωμένης εξασφάλισης (sub-debt) στο έργο ΣΔΙΤ της διαχείρισης απορριμμάτων του Νομού Ηλείας (εδώ)

Η ΑΒΑΞ ενίσχυσε σημαντικά την παρουσία της στην Μέση Ανατολή αποκτώντας την περασμένη χρονιά σειρά θυγατρικών εταιρειών της J& P (Overseas) Ltd, ενώ συνεχίζει, να διερευνά ευκαιρίες στην περιοχή του Λιβάνου στην οποία εκτελεί σημαντικά έργα, εκτός Κατάρ, όπως ο μεγάλος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στο Ιράκ, κ.α. Ενα από τα σημαντικά συμβόλαια της περυσινή χρονιάς ήταν και η ανάληψη του έργου κατασκευής του ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος με καζίνο (IRC) της Κύπρου. (εδώ)

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)