ΑΒΑΞ - 2

11 Φεβρουαρίου 2020, 06:35 | Χ&Α - 213

ΑΒΑΞ - 2

(21/1/2020) -  Ένα από τα πλέον «κρίσιμα στοιχήματα» για το μέλλον της στον κατασκευαστικό κλάδο, αποτελεί η επικείμενη αύξηση κεφαλαίου ύψους 20 εκατ. ευρώ, που δρομολογεί η Άβαξ και η οποία, μετά και την χθεσινή έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επ. Κεφαλαιαγοράς, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου. Πρόκειται για κεφάλαια που κρίθηκαν απαραίτητα ήδη από τα μέσα του 2018, όταν ανακοινώθηκε πρώτη φορά η πρόθεση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς η εταιρεία έχει εγγράψει σημαντικές ζημίες κατά τις προηγούμενες χρήσεις, Συγκεκριμένα, το 2017 και το 2018 οι συνολικές ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 36 εκατ. ευρώ. (εδώ). Δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά της δημόσιας προσφοράς (εδώ).

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)