Οι ΑΕΕΑΠ, το discount και οι τιμές των ακινήτων

11 Μαρτίου 2020, 11:31 | Εταιρίες Ακινήτων

Οι ΑΕΕΑΠ, το discount και οι τιμές των ακινήτων

Με discount της τάξεως του 25% διαπραγματεύεται στο ταμπλό του ΧΑ η μετοχή της BriQ Properties, καθώς η τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή (1,77 ευρώ με βάση το χθεσινό κλείσιμο) είναι σαφώς χαμηλότερη από το ύψος της λογιστικής αξίας (2,35 ευρώ με βάση τα στοιχεία της 31ης/12/2019).

Η ιδιαίτερη αναφορά στη μετοχή της BriQ Properties γίνεται γιατί πρόκειται για τον τίτλο με την υψηλότερη διασπορά και εμπορευσιμότητα μεταξύ των άλλων εταιρειών του κλάδου των ΑΕΕΑΠ (Prodea, Trastor, Intercontinental).

Η ουσία είναι πως ενώ πριν από την καταβύθιση των τιμών των μετοχών στο ΧΑ που έλαβε χώρα κατά τις τελευταίες τρεις εβδομάδες η BriQ Properties διαπραγματευόταν σχετικά κοντά στη λογιστική της αξία (πχ 2,28 ευρώ στις 10 Ιανουαρίου, ή 2,22 ευρώ στις 17 Φεβρουαρίου), στη συνέχεια το χάσμα βάθυνε και τώρα το discount εκτινάχθηκε στο 24,7% (βλέπε πίνακα).

Σύμφωνα τώρα με την εκτίμηση γνωστού χρηματιστή, σε περιπτώσεις υψηλού discount στις ΑΕΕΑΠ είτε ακολουθεί άνοδος στις μετοχές, είτε πτώση στις αποτιμήσεις των ακινήτων.

Και το «ερώτημα του ενός εκατομμυρίου» είναι το αν ο κορωνοϊός και οι επιπτώσεις του στην οικονομία, είναι σε θέση να ανατρέψουν τις μέχρι πρότινος μεσομακροπρόθεσμες ανοδικές προσδοκίες των αναλυτών για τις τιμές των ελληνικών ακινήτων.

Πηγή: www.euro2day.gr