Χρηματιστηριακή κρίση του κορωνοϊού

10 Απριλίου 2020, 08:47 | Χ&Α - 215

Αλλάζει “ιστορική περίοδο” η χρηματιστηριακή αγορά;

Βασική θέση μας κατά τα τελευταία χρόνια, είναι ότι, από το Φεβρουάριο του 2016, που ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε στις 441 μονάδες, το χαμηλότερο επίπεδο των -τότε- τελευταίων 27 ετών, η  χρηματιστηριακή αγορά της Αθήνας εισήλθε σε μία νέα περίοδο στην ιστορική της πορεία και ότι, η αλλαγή αυτή προκλήθηκε από την -τότε- κυβερνητική “στροφή” στη διαχείριση της κρίσης χρέους που βρισκόταν η χώρα από το 2010.
Τί θα γινόταν όμως, εάν κατά τις προηγούμενες εβδομάδες, ο Γενικός Δείκτης υποχωρούσε κάτω από το επίπεδο των 441 μονάδων. Ήδη, στη συνεδρίαση της 16/3/2020, η τιμή του Δείκτη υποχώρησε στις 484,40 μονάδες. Ή, τί θα γίνει εάν στο επόμενο διάστημα η τιμή υποχωρήσει κάτω από το “όριο” των 441 μονάδων, του Φεβρουαρίου του 2016; Θα μπορούμε να μιλάμε για μία νέα αλλαγή στην ιστορική πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς;

Κατά την άποψή μας, όχι. Εκτός βέβαια, εάν η βύθιση αυτή του Γενικού Δείκτη είναι το αποτέλεσμα μιας καταστροφικής εξέλιξης που ανατρέπει πλήρως τα σημερινά οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά δεδομένα.
Παρά την ύφεση στην οποία, εκ νέου, βρίσκεται η χώρα, δεν έχουν -τουλάχιστον ακόμη- ανατραπεί ούτε η οικονομική της θέση, αλλά ούτε και το πολιτικό μοντέλο διακυβέρνησής της. Και, ακόμη, η χώρα δε δείχνει να αποκλίνει από τους πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους που είχαν τεθεί και την πορεία που είχε θεμελιωθεί στα αμέσως προηγούμενα χρόνια. Συνεπώς, μία ολιγοήμερη πτώση του Γενικού Δείκτη κάτω από το επίπεδο του Φεβρουαρίου του 2016, δε θα μπορούσε να ανατρέψει την υφιστάμενη ιστορική περιοδολόγηση της χρηματιστηριακής (αλλά και της πολιτικής ή οικονομικής) ιστορίας.
Βεβαίως, εάν οι εξελίξεις είναι τόσο δραμματικές που ανατρέψουν και αλλάξουν πλήρως το υφιστάμενο περιβάλλον, τότε -εκ των πραγμάτων- θα μεταβληθεί και η ιστορική περίοδος μέσα στην οποία κινούμαστε.

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την περιοδολόγηση που έχει καταγράψει, σε διάφορα άρθρα του (δείτε στο τεύχος 199), ο κ. Γιάννης Σιάτρας (εκδότης του Χ&Α), υποστηρίζει ότι, οι δύο τελευταίοι κύκλοι τοποθετούνται από: α) Μάρτιο 1985 έως Φεβρουάριο 2016 και β) Φεβρουάριο 2016, έως και σήμερα.

Βεβαίως, όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο τεύχος (εδώ), με τη βύθιση της αγοράς σε σημείο χαμηλότερο από το -20% από το προηγούμενο “ανώτερο”, είχαμε ήδη αλλάξει “φάση” της αγοράς, από “ανοδική” σε “πτωτική”, όμως αυτό δε σημαίνει ότι αλλάξαμε και “ιστορική περίοδο”. Όπως είναι φυσικό, μία ιστορική περίοδος είναι ένα πολύ ευρύτερο χρονικό διάστημα και περιλαμβάνει πολλές ανοδικές και πτωτικές φάσεις.

Στο παρακάτω διάγραμμα (το οποίο κατασκευάστηκε για να δείξει τις ανοδικές και πτωτικές φάσεις της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς) εμφανίζονται τα χαμηλότερα σημεία του Γενικού Δείκτη κατά τη διάρκεια της “ζωής” του (από 4/1/1988).

Δείτε αναλυτικά τις φάσεις:

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)