ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

10 Απριλίου 2020, 10:50 | Χ&Α - 215

Η βελτίωση όλων των βασικών οικονομικών μεγεθών της Τέρνα Ενεργειακή, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ, είναι το κύριο χαρακτηριστικό των οικονομικών αποτελεσμάτων του για το 2019.

Αναλυτικά,  οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 299,1 εκ. ευρώ έναντι 292,1 εκ. ευρώ το 2018 (+ 2,4%),  αύξηση που προήλθε από τον κλάδο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.  Τα κέρδη EBITDA ανέρχονται σε 182,0 εκ. ευρώ σε σύγκριση  με 167,9 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση (+8,4%),  συνεπεία κυρίως της αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 69,6 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 11,6% έναντι  62,4 εκ.  ευρώ το 2018,  ενώ τα καθαρά  κέρδη μετά  από φόρους διαμορφώθηκαν σε  51,6 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 14,9% (2018: 44,9 εκ. ευρώ). Η σχέση Ρ/Ε της μετοχής (6/4/2020) διαμορφώνεται σε 14,5.

Σχετικά με τα αποτελέσματα των επιμέρους κλάδων, ο ενεργειακός κλάδος πραγματοποίησε έσοδα από πωλήσεις ενέργειας 237,3 εκ. ευρώ, αυξημένες κατά  9,7% σε σχέση με το 2018, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ανήλθε  σε 177,7 εκ. ευρώ (+13,7%). Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στην έναρξη λειτουργίας ενός νέου αιολικού πάρκου στην Ελλάδα στο Δήμο  Αμαρυνθίου‐Ευβοίας, καθώς και στην βελτίωση των συνθηκών αγοράς στην Πολωνία και στην λειτουργία δύο νέων πάρκων στις ΗΠΑ το τελευταίο τρίμηνο 2019.
Ο
κλάδος εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποίησε έσοδα 37,0 εκ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση  87,7% σε σχέση με το έτος 2018.

Ο κύκλος εργασιών της
κατασκευαστικής δραστηριότητας της Τέρνα Ενεργειακή προς τρίτους ανήλθε  σε 3,4 εκ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά  76,4% σε σχέση με το έτος 2018. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο κατασκευαστικών εργασιών ανήλθε σε 109,9 εκ. ευρώ στο τέλος  του 2019 εκ των οποίων ποσό 105,9 εκ. ευρώ αφορά έργα παραχώρησης.

Τα έσοδα από τον
κλάδο των παραχωρήσεων ανήλθαν σε 21,5 εκ. ευρώ έναντι ποσού 41,6 εκ. ευρώ του 2018 σημειώνοντας μείωση 48,3% οφειλόμενη κυρίως στην ολοκλήρωση της κατασκευής της  Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηπείρου («ΜΕΑ Ηπείρου») εντός του 2019.

Η  χρηματοοικονομική  θέση του Ομίλου παραμένει  ικανοποιητική, με την καθαρή δανειακή θέση να  διαμορφώνεται  στο επίπεδο των  € 716,3 εκ..

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή η συνολική ισχύς των εγκαταστάσεων ΑΠΕ που λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ φτάνει τα 1.938 MW. Αυτό σημαίνει ότι ο Όμιλος προσεγγίζει νωρίτερα από ό,τι αρχικά είχε ανακοινωθεί τον στόχο για 2.000 MW έργων σε λειτουργία σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης του.  Συγκεκριμένα, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου Τέρνα Ενεργειακή ανέρχεται σήμερα σε 1.390 MW (607 MW στην Ελλάδα, 651 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στην Κεντροανατολική Ευρώπη). Επιπλέον, ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή στην Ελλάδα εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος 548 MW.

Στις 16/3/2020, ο Όμιλος ανακοίνωσε ότι προχωρά στην υλοποίηση νέων επενδύσεων στην παραγωγή  καθαρής ενέργειας, συνολικού προϋπολογισμού της τάξης των € 550 εκατ. Στη  φάση αυτή, προβλέπεται η κατασκευή αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος  άνω των 180 MW, με αποτέλεσμα η συνολική ισχύς των νέων αιολικών πάρκων που δρομολογεί στην ελληνική αγορά των ΑΠΕ,  να υπερβαίνει τα 400 MW. Επίσης, έχουν ήδη δρομολογηθεί επιπλέον επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1 δισ. ευρώ οι οποίες αφορούν σε  νέα αιολικά πάρκα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, σε έργα περιβάλλοντος, αλλά  και σε έργα αποθήκευσης καθαρής ενέργειας.

Παράλληλα, ο Όμιλος αναπτύσσεται σε μία από τις ισχυρότερες εταιρίες στη χρηματιστηριακή αγορά, ελκύει πολλούς θεσμικούς επενδυτές και διατηρεί  πολύ θετική συμπεριφορά, κάτι που αποδείχθηκε και κατά την πρόσφατη κρίση της αγοράς.

 

Δείτε:  την ετήσια οικονομική έκθεση (εδώ), τον πίνακα οικονομικών μεγεθών (εδώ) και τη σελίδα της εταιρίας στο eurocapital.gr (εδώ).

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)