ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

10 Απριλίου 2020, 10:40 | Χ&Α - 215

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Ικανοποιητική είναι η λογιστική κατάσταση, αλλά και η εικόνα του ομίλου για το 2019. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €33,4 εκ., έναντι €26,6 εκ της αντίστοιχης περιόδου του 2018, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 25,5%.  Το EBITDA στο έτος του 2019 ανήλθε σε €13,2 εκ έναντι των €7,4 εκ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος παρουσιάζοντας αύξηση κατά 79,3%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €6.080 χιλ., έναντι €3.027 χιλ., εμφανίζοντας αύξηση της τάξης του 101%.

Για τη μητρική Εταιρεία ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €15,1 εκ. έναντι €13,6 εκ., αυξημένος κατά 11,1% από την περσινή περίοδο, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €4,4 εκ. στο 2019 έναντι των €1,8 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο εμφανίζοντας αύξηση κατά 150%.

Όπως έχουμε συχνά επισημάνει, τα κρίσιμα μεγέθη που προσδιορίζουν τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία της εταιρίας είναι: α) η εξέλιξη του Γενικού Δείκτη, β) η κεφαλαιοποίηση της αγοράς, γ) η αξία των συναλλαγών. Καθώς τα μεγέθη αυτά διακυμαίνονται έντονα, αντίστοιχα διακυμαίνονται και τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου.

Κατά το 2019, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε άνοδο κατά 49,47%. Η μέση κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαμορφώθηκε στα €54,8 δις, αυξημένη κατά 4,9% σε σχέση με το 2018 (€52,2 δις). Η συνολική αξία συναλλαγών το 2019 (€16,6 δισ.) παρουσίασε αύξηση 20,0% σε σχέση με το 2018.

Η Διοίκηση  αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Γενική Συνέλευση (θα πραγματοποιηθεί στις 29/5/2020) τη διανομή μερίσματος €0,07 ανά μετοχή και την επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,09 ανά μετοχή.

Μέχρι και τις αρχές Απριλίου (6/4/2020 ή στις 65 πρώτες συνεδριάσεις), οι συναλλαγές εμφανίζουν αύξηση κατά 76%  (5.318 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 3.021 εκατομμυρίων κατά το 2019), ενώ η μέση κεφαλαιοποίηση φθάνει στα 53,8 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι, τα έσοδα του α’ τριμήνου θα είναι αυξημένα. Όμως, ένα μεγάλο μέρος των αυξημένων συναλλαγών οφείλεται στις μέρες του πανικού του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου. Καθώς η οικονομία εισέρχεται σε κατάσταση ύφεσης, είναι αμφίβολο εάν οι αυξημένοι όγκοι διατηρηθούν. Όμως εκτιμούμε ότι, ακόμη και αν υπάρξει μείωση της αξίας των συναλλαγών, αυτή θα είναι περιορισμένη σε σχέση με το 2019 και συνεπώς, δε κινδυνεύει η μερισματική πολιτική της εταιρίας. Βεβαίως, ουδείς μπορεί να προβλέψει την εξέλιξη της χρηματιστηριακής τιμής.

 

Δείτε: την ετήσια οικονομική έκθεση (εδώ), τον πίνακα οικονομικών μεγεθών (εδώ), τη σελίδα της εταιρίας στο eurocapital.gr (εδώ).

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)