ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

10 Απριλίου 2020, 10:25 | Χ&Α - 215

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ορόσημο αποτέλεσε, το 2019 για τον Όμιλο, καθώς συμπλήρωσε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και  παρέλαβε πρώτο αεροσκάφος Airbus Α320 neo τον Δεκέμβριο του 2019. Οι συνολικές πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε €1,3 δισ. για το 2019 αυξημένες κατά 10,4%, έναντι συνολικών πωλήσεων ποσού €1,1 δισ. το 2018. Οι πωλήσεις παρουσίασαν βελτίωση τόσο ως προς τις διαθέσιμες χιλιομετρικές θέσεις, όσο και ως προς το σύνολο των επιβατών. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και μισθώσεων (EBITDAR) διαμορφώθηκαν σε €271,8 εκατ. για το 2019 έναντι €244,9 εκατ. το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 11,0%. Η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας προήλθε κυρίως από τη βελτίωση του μέσου εσόδου ανά πτήση λόγω της αύξησης που σημειώθηκε στη μέση πληρότητα των πτήσεων. Αρνητική ήταν η επίδραση του κόστους καυσίμων που ανήλθε σε €280,5 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 14,2% σε σχέση με την αύξηση των ωρών πτήσης κατά 6,3%. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €106,7 εκατ. έναντι €98,6 εκατ. το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 8,2%.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο το 2019 ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε με τον ίδιο αριθμό αεροσκαφών όπως και το 2018 δηλαδή με 61 συνολικά αεροσκάφη, ενώ ξεκίνησε και δρομολόγια προς 7 νέους προορισμούς στο εξωτερικό (Μαρακές, Καζαμπλάνκα, Ίμπιζα, Βαλένθια, Σαράγεβο, Τύνιδα και Σκόπια). Ο Όμιλος μετέφερε συνολικά 14,9 εκατ. επιβάτες καταγράφοντας αύξηση 7,3%.

Όμως, η -επί σειρά ετών- θετική εξέλιξη της πορείας της εταιρίας διεκόπη αιφνιδίως μέσα στο Μάρτιο του 2020, γεγονός που θα έχει καταλυτικές επιδράσεις στην εξέλιξη των πωλήσεων, της κερδοφορίας και της χρηματοοικονομικής της θέσης γενικότερα. Ουδείς μπορεί να γνωρίζει την εξέλιξή της, όμως η επιμήκυνση της περιόδου περιορισμένης λειτουργίας της, αλλά και τα σενάρια συμπεριφοράς των κοινωνιών στο μέλλον, θα μπορούσαν να της προκαλέσουν σημαντικότατη βλάβη.

Λόγω των αυξημένων πάγιων δαπανών λειτουργίας τους, αλλά και των λεπτών χρηματοοικονομικών ισορροπιών που τις χαρακτηρίζει, οι αεροπορικές εταιρίες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες και ευάλωτες σε καταστάσεις κατά τις οποίες -για διάφορους λόγους- περιορίζονται οι μετακινήσεις του κοινού. Γι’ αυτό άλλωστε και η μέση διάρκεια ζωής μιας αεροπορικής εταιρίας, σε διεθνές επίπεδο, είναι σημαντικά μικρότερη άλλων μεγάλου μεγέθους εταιριών.  Καθώς δεν είναι γνωστές οι εξελίξεις της πανδημίας, αλλά και το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στη μετακίνηση των πολιτών, δημιουργούνται ερωτηματικά για τη δυνατότητά της να εξυπηρετήσει τον υψηλό δανεισμό της. Ακόμη δεν είναι γνωστό το εάν και πώς θα ενισχυθεί η εταιρίας από το Κράτος, κάτι που άλλωστε ήδη συμβαίνει στις ΗΠΑ και σε άλλα κράτη του κόσμου. Εν τούτοις, ένα τέτοιο ενδεχόμενο -δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται για τη μόνη ελληνική αεροπορική εταιρία αξιόλογου μεγέθους- δεν αποκλείεται, πλην όμως, θα μπορούσε να επιδράσει στο ιδιοκτησιακό της καθεστώς.

Για τους λόγους αυτούς, αφαιρούμε τη μετοχή από τον κατάλογο των επενδυτικών μας επιλογών. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και, εάν απαιτηθεί, θα επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό.

Δείτε:  την ετήσια οικονομική έκθεση (εδώ), τον πίνακα οικονομικών μεγεθών (εδώ) και τη σελίδα της εταιρίας στο eurocapital.gr (εδώ).

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)