Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕΕ

10 Απριλίου 2020, 10:15 | Χ&Α - 215

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕΕ

Το σύνολο της αγοράς στην οποία απευθύνονται τα προϊόντα του Ομίλου παρουσίασε το 2019 σημαντική αύξηση. Οι πωλήσεις του Ομίλου έκλεισαν στα 117,3 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 24,6% σε σχέση με το 2018. Υπο κανονικές συνθήκες, η εταιρία είχε βάσιμους λόγους να αναμένει περαιτέρω άνοδο των μεγεθών της κατά το 2020. Πλην όμως, οι ανατροπές της περιόδου ίσως ανατρέψουν και τις αναμενόμενες εξελίξεις.

Το ΕΒΙTDA του Οµίλου ανήλθε σε €7,3 εκατ. έναντι €6,2 εκατ. το 2018, σημειώνοντας αύξηση 8,9%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα €5,6 εκατ. έναντι €4,2 εκατ. το 2018, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώµατα μειοψηφίας σε €3,5 εκατ. έναντι €2,6 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 33,3% και 36,8% αντίστοιχα. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε σημαντικά στα €14,6 εκ. από 16,6 εκ., ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε στα €5,9 εκατ. από €8,8 εκατ.

Όσον αφορά τις προοπτικές για το μέλλον, η εταιρία ανέλαβε κάποιες μικρές νέες εργασίες και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις οργανωτικές δομές της, προκειμένου να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αναμένονται ιδιαίτερα ελπιδοφόρες στα επόμενα έτη.Για το 2020 έχουν προϋπολογισθεί επενδύσεις €620.000, κυρίως σε παρεμβάσεις στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Εταιρίας, με στόχο την αναβάθμιση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας τους.

Δείτε: την ετήσια οικονομική έκθεση (εδώ), τον πίνακα οικονομικών μεγεθών (εδώ) και τη σελίδα της εταιρίας στο eurocapital.gr (εδώ).

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)