Οι επισημάνσεις των εισηγμένων

10 Απριλίου 2020, 09:35 | Χ&Α - 215

 

ΟΠΑΠ: Η εταιρία ενημέρωσε τους μετόχους της ότι, ο οικονομικός αντίκτυπος από την κρίση του κορωνοϊού και το συνακόλουθο κλείσιμο των πρακτορείων του, σε μηνιαία βάση, εκτιμάται σε 130-140 εκατ. ευρώ, σε επίπεδο καθαρών εσόδων προ εισφορών (GGR) και σε 50-53 εκατ. ευρώ σε επίπεδο EBITDA. Η εταιρεία προχωρά ήδη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να περιορίσει αυτόν τον πιθανό αντίκτυπο. (εδώ)

***

Flexopack ΑΕΒΕ: Προχώρησε στην κεφαλαιακή ενίσχυση, με το ποσό των δύο εκατομμυρίων ευρώ, της Flexopack International Limited (100% θυγατρική της). Τα κεφάλαια αυτά θα κατευθυνθούν προς τη θυγατρική του Ομίλου Flexopack PTY LTD που εδρεύει στο Brisbane της Αυστραλίας.

***

ΜΛΣ Πληροφορική: Ανακοίνωσε την παράταση κατά ένα έτος της λήξης ομολόγου της, ονομαστικής αξίας 4 εκατομμυρίων που θα έληγε την 11/7/2020.

***

Titan Cement International: Κατά την περίοδο από την 27η Μαρτίου 2020 έως τις 2 Απριλίου 2020, προέβη σε αγορά 147.654 ιδίων μετοχών, συνολικού τιμήματος αγοράς 1,5 εκατ. ευρώ, στο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Με τις παραπάνω συναλλαγές, η Titan Cement International SA διαθέτει (άμεσα ή έμμεσα μέσω της θυγατρικής της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ) 5.066.415 μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε 6,14% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας. (εδώ)

***

Υαλκο - Κωνσταντίνου: Λύση με την Financial Planning Services (εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων της Eurobank), στην οποία έχουν μεταφερθεί τα δάνεια της, για την συνέχιση της λειτουργίας της θα αναζητήσει η εταιρία, η οποία έχει να αντιμετωπίσει χρέη άνω των 43 εκατ. ευρώ και συσσωρευμένες ζημιές ετών. Η διοίκηση της εταιρίας, δηλώνει ότι "δεν μπορεί να δεσμευτεί την εξεύρεση λύσης που να διασφαλίζει την συνέχιση της δραστηριότητας της”, γεγονός που καθιστά "πιθανή την παύση λειτουργίας της στο άμεσο μέλλον”. Οι καθαρές ζημιές εξαμήνου υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018, σε 2,78 εκατ. ευρώ από 1,01 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 4,9 εκατ. ευρώ από 7,4 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2018 και οι λειτουργικές ζημιές έφθασαν τα 1,878 εκατ. ευρώ από 416.000 ευρώ. (εδώ)

***

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ : Υπέγραψε σύμβαση κοινού ομολογιακού δανείου εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ποσού 30,8 εκατ. ευρώ με την Alpha και τη Eurobank, διάρκειας μέχρι την 20η Ιουνίου 2028, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού. Επίσης, η κατά 100% Hellas Holiday Hotels, υπέγραψε -με τις ίδιες τράπεζες- σύμβαση ομολογιακού δανείου ποσού 56,4 εκατ. ευρώ, διάρκειας μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2028 το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού. (εδώ)

***

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Η ολλανδική Reggeborgh Invest (εδώ) και ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Γιώργος Περιστέρης, στις 25/3/2020, αγόρασαν το 7% των μετοχών της εταιρίας, που κατείχε ο επενδυτικός όμιλος York Capital. Η πρώτη αγόρασε περίπου το 5% και το ποσοστό της πλέον φθάνει στο 32% και ο δεύτερος το 2%, ενώ το ποσοστό του φθάνει πλέον στο 16%.

***

ΟΤΕ: Ανακοίνωσε την ακύρωση 9.764.743 ιδίων μετοχών και τη συνακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 27.634.222. Οι προαναφερόμενες ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν στο διάστημα από 25/2/2019 έως 27/1/2020, με μέση τιμή αγοράς €12,33 ανά μετοχή. Μετά τη μείωση, ο αριθμός των υφισταμένων μετοχών ανέρχεται σε 470.174.576, ονομαστικής αξίας €2,83) η κάθε μία. (εδώ) Η πρακτική της μείωσης του αριθμού των μετοχών συνήθως ακολουθείται από εταιρίες με υψηλά ταμειακά διαθέσιμα και συνιστά μία έμμεση επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους τους. Όταν ασκείται σε περιόδους που η μετοχή θεωρείται ως υποτιμημένη, εικάζεται ότι είναι θετική για τους μετόχους αφού αυξάνει την εσωτερική αξία των υφιστάμενων μετοχών.

***

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ: Βελτίωση οικονομικών επιδόσεων παρά την υποχώρηση που σημείωσε πέρυσι η διεθνής τιμή του χάλυβα, εμφάνισε κατά το 2019, η Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας. Ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε από τα 27,17 στα 32,4 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διευρύνθηκαν από το 1,778 στα 2,01 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη ανέβηκαν κατά 14% (από τα 996 χιλ. στο 1,105 εκατ. ευρώ). Η εταιρία, που θα διανείμει μέρισμα ύψους 0,035 ευρώ ανά μετοχή, διανέμει μέρισμα σε τακτική βάση και πρόσφατα συμπεριλήφθηκε στο (νέο) δείκτη “υψηλής μερισματικής απόδοσης” του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. (εδώ)

***

ΚΑΡΑΤΖΗΣ: Την Δευτέρα 16 Μαρτίου ξεκίνησε η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης που υπέβαλε ο Αντώνης Καράτζης μέσω της εταιρείας του ΑΝΤΚΑΡ ΑΕ για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας "Καράτζη". Μέσω αυτής της διαδικασίας η εταιρία θα αποχωρήσει από το Χρηματιστήριο της Αθήνας. Η δημόσια πρόταση αφορά το υπόλοιπο -μη κατεχόμενο- ποσοστό μετοχών (περίπου 4,05%) και προτείνεται να αγοραστεί στην τιμή των 10 ευρώ ανά μετοχή. Το τίμημα, σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο, προσφέρει premium 25% σε σχέση με τη μέση τιμή της μετοχής τους τελευταίους έξι μήνες (περίπου 8 ευρώ ανά μετοχή) και 19,9% σε σχέση με την εκτιμώμενη τιμή ανά μετοχή όπως αναφέρεται στην ανεξάρτητη έκθεση αποτίμησης. (εδώ)

***

 

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: Έστω και με καθυστέρηση, οι αναλυτές που παρακολουθούν τις εισηγμένες εταιρίες σε όλο το κόσμο και ανακοινώνουν τις προβλέψεις τους σε διεθνείς οίκους, οι οποίοι εκδίδουν συγκεντρωτικά στοιχεία ανά χώρα (δείτε εδώ), ξεκίνησαν τις αναπροσαρμογές των προβλέψεών τους, για τα έσοδα και τα κέρδη των χρήσεων 2020 και 2021.
Όπως συνήθως συμβαίνει όταν βγαίνουμε από μία ανοδική φάση των αγορών και της οικονομίας, οι προβλέψεις αρχικά είναι αισιόδοξες. Σταδιακά γίνονται λιγότερο αισιόδοξες και καταλήγουν, στα χαμηλότερα σημεία της κρίσης, να γίνουν πλήρως απαισιόδοξες και προβλέπουν τα πράγματα πολύ χειρότερα απ’ ότι πραγματικά είναι!

Οι πρώτες προβλέψεις για την εξέλιξη των μεγεθών των ελληνικών επιχειρήσεων (αυτών που συμμετέχουν στους δείκτες της MSCI) αναφέρουν -για το 2020- πτώση των πωλήσεων κατά 6,3% και αύξησή τους κατά 3,1% για το 2021. Για την εξέλιξη των κερδών, αναφέρουν αύξηση των κερδών κατά 2,0% για το 2020 και αύξησή τους κατά 10,7% για το 2021. Τουλάχιστον για τα κέρδη, εμείς κρατάμε μικρό καλάθι...
Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)