Επενδυτικές Επιλογές του Χ&Α

10 Απριλίου 2020, 08:50 | Χ&Α - 215

Σε στιγμές πανικού, χάνεται η αίσθηση της ισορροπίας και του συσχετισμού μεταξύ των τιμών. Η κίνησή μας να ορίσουμε, στις 9/3/2020 (με το ΓΔ στις 593,07 μον.), “νέα επίπεδα” τιμών για συγκεκριμένες μετοχικές επιλογές, ήθελε να αποδυναμώσει τη διάθεση πώλησης που είχε αναπτυχθεί σε όσους μέχρι τότε δεν είχαν ρευστοποιήσει κάποιες μετοχές μέσα από τη θέση μας ότι, “η χρηματιστηριακή αγορά θα υπάρχει και την επόμενη μέρα” και ότι, οι τιμές θα αντιδρούσαν.

Το πρόβλημα με τους επενδυτές πουλούν καθυστερημένα και -συνήθως- στα χαμηλότερα σημεία της πτώσης, είναι ότι, επιδεινώνεται η ψυχολογία τους και στη συνέχεια καθυστερούν να αγοράσουν όταν η αγορά επαναλαμβάνει την άνοδό της. Αυτός ήταν και ο λόγος του -τολμηρού για εκείνη  τη φάση- άρθρου μας με τίτλο “STOP στις πωλήσεις” (12/3/2020 με το ΓΔ στις 538,53 μον.) (εδώ).

Παράλληλα, ήθελε να δώσει το μήνυμα της σταδιακής επανατοποθέτησης προς τους επενδυτές που είχαν ρευστοποιήσει εγκαίρως, σε ανώτερες τιμές.

Τέλος, το άρθρο μας με τίτλο “Περιμένοντας το τέλος του πανικού, ελλοχεύουμε…” (17/3/2020, ΓΔ: 491,94 μον.- εδώ), ήθελε να προτρέψει σε γενικές ή σε συγκεκριμένες αγορές, αφού ήταν εμφανές ότι ο πανικός κάποια στιγμή θα ολοκληρώνονταν.

Σήμερα η επιλογή του κατάλληλου χρόνου (timing) παίζει πολύ πιο σημαντικό ρόλο από την επιλογή των μετοχών, οι περισσότερες των οποίων άλλωστε, δεν άλλαξαν φυσιογνωμία σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, παρά μόνο τιμή.

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)