Οι εταιρίες πρέπει να αναβάλουν τις Συνελεύσεις τους

10 Απριλίου 2020, 09:20 | Χ&Α - 215

Οι εταιρίες πρέπει να αναβάλουν τις Συνελεύσεις τους

Με βάση την παράγραφο 2, του άρθρου 33, της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.03.2020 (ΦΕΚ Α68/20.03.2020), “Η Γενική Συνέλευση μετόχων ή εταίρων, οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας, μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη της. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Η παρούσα ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2020”. Όμως, αλήθεια, ποιός ο λόγος να γίνεται αυτό και μάλιστα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης δεν περιλαμβάνονται θέματα τα οποία είναι επείγοντα για τη λειτουργία της εταιρίας ή τα οποία δε μπορούν να επιλυθούν προσωρινά με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου;

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, είναι η κορυφαία στιγμή του έτους για την κάθε εταιρία, ιδίως για κάθε εισηγμένη. Και οι εταιρίες πρέπει να επιδιώκουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή των μετόχων τους. Το κλίμα, η ουσία και η χρησιμότητα μίας “ζωντανής” Γενικής Συνέλευσης που διεξάγεται με τον παραδοσιακό τρόπο -σε όλο το κόσμο- δε μπορεί να αντικατασταθεί από μία “τηλεδιάσκεψη” η οποία μάλιστα συχνά συναντά τεχνικά προβλήματα. Οι εταιρίες που σέβονται τους μετόχους τους, θα πρέπει να αναβάλουν τις συνελεύσεις τους για μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων.

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)