Σε ποιά περίπτωση θα πουλήσουμε;

10 Απριλίου 2020, 08:05 | Χ&Α - 215

Εφ’ όσον τοποθετηθούμε στην αγορά, υπάρχουν δύο πιθανές εξελίξεις:

 

α) Ο Γενικός Δείκτης να συνεχίσει την άνοδό του και σε κάποια στιγμή, να διασπάσει ανοδικά (από κάτω προς τα πάνω) την καμπύλη του ΚΜΟ, δίδοντας ένα γενικό “σήμα εισόδου”. Στην περίπτωση αυτή, εισερχόμαστε στην αγορά, ανάλογα με την παραλλαγή που έχουμε επιλέξει και αγοράζουμε μετοχές με το υπόλοιπο ποσό που μέχρι τότε κρατούσαμε σε μετρητά.

Εάν επιλέξουμε να διατηρήσουμε τις ίδιες μετοχές που αγοράσαμε τώρα, ή εάν θα μεταβάλουμε τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου μας, είναι κάτι που θα αποφασίσουμε τότε, ανάλογα με τις εξελίξεις στις εταιρίες, την ψυχολογία της αγοράς και τις ειδικές συνθήκες που θα έχουν διαμορφωθεί στην εγχώρια και τη διεθνή οικονομία.

 

β) Ο Γενικός Δείκτης να παραμείνει ασταθής, χωρίς σαφή κατεύθυνση, μέχρις ότου σχηματιστεί νέο “χαμηλό κλείσιμο 20 ημερών”. Το νέο χαμηλό 20 ημερών, μπορούμε να το δούμε στη στήλη W του πίνακα σημάτων του απόλυτου συστήματος (εδώ - ο πίνακας αυτός δημοσιεύεται καθημερινά στις συνδρομητικές σελίδες του “απόλυτου συστήματος”, όμως μπορείτε να τον κατασκευάσετε και μόνοι σας). Εκεί θα το δούμε όταν σχηματιστεί. Μπορούμε όμως, να το εντοπίσουμε και από πριν, από τις τιμές του Γενικού Δείκτη στη στήλη “Β”. Ο εντοπισμός του είναι απλός και γίνεται παρατηρώντας τις τιμές του ΓΔ κατά το προηγούμενο διάστημα. Για παράδειγμα, στις 9/4/2020, το Χαμηλό 20 ημερών ήταν 484,40 μονάδες. Δηλαδή η τιμή κλεισίματος της 16/3/2020 ή πριν από 18 συνεδριάσεις. Μετά από δύο συνεδριάσεις, το νέο “χαμηλό 20 ημερών” θα είναι η τιμή της 18/3/2020 (487,35 μονάδες). Σε πέντε συνεδριάσεις, το νέο “χαμηλό 20 ημερών” θα είναι η τιμή της 23/3/2020 (513,07 μονάδες).

 

Εάν σε μία πτωτική μέρα, το κλείσιμο του Γενικού Δείκτη παράλληλα είναι και νέο “χαμηλό 20 ημερών”, τότε θα ρευστοποιήσουμε τη θέση μας. Εάν την ημέρα εκείνη ο ΓΔ είναι πάνω από τις 609,30 μονάδες (η τιμή της ημέρας που αγοράσαμε), τότε θα βγούμε με κέρδη. Εάν είναι κάτω απ’ αυτή την τιμή, τότε θα βγούμε με ζημιά.

Δε θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι και οι ζημιές είναι μία πραγματικότητα στο Χρηματιστήριο. Όμως, όταν ακολουθούμε ένα σύστημα συναλλαγών, συνήθως είναι περιορισμένες.

 

Και στη συνέχεια; Στη συνέχεια θα ξαναμπούμε, με τον ίδιο τρόπου που εισήλθαμε πρόσφατα στην αγορά, όταν ο δείκτης σχηματίσει νέο “υψηλό 20 ημερών”. Θα εισέλθουμε με το 50% του κεφαλαίου μας.

 

Μπορεί αυτή η διαδικασία εισόδου - εξόδου να γίνεται συνέχεια; Συνέχεια όχι. Μπορεί να συμβεί μερικές φορές. Σε αναδρομική εξέταση του συστήματος αυτού για τα έτη 1995 - 2020, φαίνεται ότι τέτοια σήματα εισόδου, όπως το πρόσφατο το οποίο αναλύουμε στις σελίδες αυτές σημειώθηκε μόλις 5 φορές, με τα τρία απ’ αυτά να είναι πετυχημένα (και μάλιστα με υψηλή απόδοση) και τα δύο αποτυχημένα (με απόδοση -8,2% / 2 = -4,1% και 9,3% / 2 = -4,55%). Δείτε το σχετικό αρχείο πράξεων (εδώ). Βεβαίως, στις επενδύσεις, οι παρελθούσες επιδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.