ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

12 Ιουνίου 2020, 14:30 | Χ&Α - 217

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Κατά το 2019 καταγράφηκε πτώση του κύκλου εργασιών κατά 17,6% διακόπτοντας έτσι την θετική πορεία των προηγούμενων ετών. Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα € 1,156 δισ. έναντι € 1,402 δισ. το 2018. Η λειτουργική κερδοφορία του ομίλου (EBITDA) ανήλθε στα €271,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 0,7% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η καθαρή κερδοφορία έφτασε τα €55,7 εκατ. έναντι €35,8 εκατ. το 2018, αυξανόμενη δηλαδή κατά 55,5%,  γεγονός που οφείλεται στα βελτιωμένα κέρδη του τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του τομέα παραχωρήσεων.

Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα €1,437 δισ.  έναντι € 1,327 δισ. το  2018. Συγκεκριμένα, τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του έτους ανέρχονταν σε €595 εκατ., ενώ ο συνολικός δανεισμός σε €2,03 δισ.. Επισημαίνεται ότι η αύξηση οφείλεται κυρίως στις αυξημένες επενδύσεις που πραγματοποίησε ο Όμιλος. Ειδικά στον τομέα της καθαρής ενέργειας οι επενδύσεις έφτασαν τα €260 εκατ..

Στους επιμέρους τομείς που δραστηριοποιείται ο όμιλος, τα αποτελέσματα εμφανίζονται ως εξής:  στον τομέα των Παραχωρήσεων, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε € 187 εκατ. έναντι € 197 εκατ. το 2018, ενώ αυξήθηκε η λειτουργική κερδοφορία και διαμορφώθηκε στα 103,6 εκατ. ευρώ έναντι 92,9 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Στον τομέα των κατασκευών, το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του ομίλου ανέρχεται σε €1,7 δισ..Τα σημαντικότερα έργα που έχει αναλάβει ο όμιλος αφορούν την κατασκευή του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλι Κρήτης, την έναρξη εργασιών στο νότιο κλάδο του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας, τη συμμετοχή στην ανακατασκευή του αεροδρομίου Tesla στο Βελιγράδι και στην ανάπτυξη του Καζίνο Κύπρου στη Λεμεσό, καθώς και σειρά άλλων έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε πέρυσι στα € 679,8 εκατ., έναντι €949 εκατ. το 2018. Η λειτουργική κερδοφορία διαμορφώθηκε στα 10,9 εκατ. ευρώ έναντι 32,1 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.  Στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε € 237,3 εκατ. έναντι €216,3 εκατ. το 2018, ενώ το EBITDA, αυξήθηκε στα € 178,9 εκατ., έναντι €156,6 εκατ.  το 2018. Οι εν λόγω αυξήσεις στα αποτελέσματα οφείλονται κυρίως στην είσοδο νέων αιολικών πάρκων στην παραγωγή. Ο όμιλος, μέσω της στρατηγικής συμμετοχής στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, συνεχίζει να επενδύει στην καθαρή ενέργεια, έχοντας 1,390 MW εγκατεστημένη ισχύ (31.12.2019) σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Πολωνία και Βουλγαρία . Στον  τομέα  παραγωγής  ηλεκτρισμού  από  θερμικές  πηγές  ενέργειας, το 2019,  συνεχίστηκε η λειτουργία της Θερμοηλεκτρικής  Μονάδας ισχύος 435 MW, καθώς και της μικρότερης μονάδας ισχύος 147 MW στη Βοιωτία. Ο κύκλος εργασιών πραγματοποίησε έσοδα € 36,9 εκατ.  έναντι €19,7 το 2018 σημειώνοντας αύξηση 87% και το EBITDA, διαμορφώθηκε στα €2,3 εκατ. έναντι €1,6 εκατ. Όσον αφορά τον τομέα Real Estate, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν €4,7 εκατ. έναντι €9,2 εκατ. το 2018 και η κερδοφορία εμφανίστηκε αρνητική στα € 0,3 εκατ. έναντι €4,2 εκατ.. Η μείωση αυτή οφείλεται στην πώληση εμπορικού κέντρου στη Σόφια.
Το Διοικητικό Συμβούλιο  της  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. λαμβάνοντας  υπόψη  το επενδυτικό  πρόγραμμα  του Ομίλου, προτείνει τη μη διανομή μερίσματος, κάτι που θεωρούμε ως εξαιρετικά αρνητικό και το οποίο, κατά την άποψή μας, επιδρά αρνητικά στην τιμή της μετοχής.

Κατά το 2019, ο Όμιλος προχώρησε σε υπογραφές συμβάσεων παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, προσδιορίσθηκε από τον τον  “υπό-όμιλο”  ΤΕΡΝΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ο  χρόνος  έναρξης  της  κατασκευής  των  3  μονάδων  απορριμμάτων. Εντός  του  3ου  τριμήνου  του  2019  ολοκληρώθηκε η  κατασκευή του αιολικού πάρκου ισχύος 158 MW στο Τέξας των ΗΠΑ (Fluvanna II). Ο συνολικός  προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε περίπου 224 εκατ. ευρώ. Επίσης, ξεκίνησε  την  κατασκευή εννέα (9) αιολικών  πάρκων  ισχύος  121 MW  σε  δύο  παράλληλες  φάσεις  (4  πάρκα  στην  πρώτη  και  5  πάρκα  στη  δεύτερη  φάση)  σε  9  τοποθεσίες  αντίστοιχα,  στην  Εύβοια.  Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  του  έργου  ανέρχεται  σε  περίπου  150  εκατ.  ευρώ  και  η  ολοκλήρωσή  τους  εκτιμάται  ότι  θα  ολοκληρωθεί σταδιακά μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020. Δείτε περισσότερα για τις επενδύσεις του ομίλου στις σελίδες 10 έως 14 της οικονομικής έκθεσης.
Σε χρηματιστηριακό επίπεδο, η μετοχή έχει ανακάμψει σημαντικά από τα χαμηλά του Μαρτίου, αλλά απέχει ακόμα από το υψηλό που πραγματοποίησε στις 28/1/2020 (€ 8,80). Η εμπορευσιμότητα της μετοχής είναι αρκετά ικανοποιητική (22,5%), με μέσο όρο πράξεων 527 και μέση αξία συναλλαγών 1,2 εκατ. ευρώ ( στοιχεία μέχρι 10/6/2020). Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούμε, στις 31/3/2020, η μετοχή διακρατούνταν από 40 αμοιβαία κεφάλαια

Δείτε την ετήσια οικονομική έκθεση (εδώ - αποτελέσματα σελ. 9-10, γεγονότα το 2019 σελ. 10-14, τομείς ΑΠΕ σελ. 14-18 και 18-21),  το Δελτίο τύπου (εδώ) και τη σελίδα αποτελεσμάτων (εδώ) και της εταιρίας στο eurocapital.gr (εδώ).


Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)