Σημαντική μείωση κερδών, ήδη από το α’ τρίμηνο

12 Ιουνίου 2020, 13:20 | Χ&Α - 217

Σημαντική μείωση κερδών, ήδη από το α’ τρίμηνο

Καθώς από το 2016 έχει παύσει η υποχρέωση των εισηγμένων εταιριών για τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων για το α’ και το γ’ τρίμηνο των χρήσεων, σήμερα λίγες μόνο εταιρίες δημοσιεύουν αυτά τα στοιχεία (30 - 35 περίπου). Κυρίως πρόκειται για εταιρίες που υποχρεώνονται σε δημοσίευση από το γεγονός ότι οι μετοχές τους συμπεριλαμβάνονται σε μεγάλους διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες.

Μέχρι την 12/6/2020, 19 εισηγμένες εταιρίες (πέραν των τραπεζών) είχαν δημοσιεύσει είτε πλήρεις οικονομικές καταστάσεις, είτε ακόμη και Δελτία Τύπου με πλήρεις ή μερικές πληροφορίες. Από το “δείγμα” αυτό, εμφανίζεται μία αρκετά αρνητική εικόνα για το α’ τρίμηνο, η οποία προϊδεάζει για την εικόνα του β’ τριμήνου -η οποία προκαλεί μεγάλες ανησυχίες και επιφυλάξεις.

Από τις 19 εταιρίες που έχουν δημοσιεύσει στοιχεία, οι 11 καταγράφουν αύξηση των πωλήσεων. Στο σύνολό τους, οι πωλήσεις είναι μειωμένες κατά -4,23%, ή κατά -7,3%, αν δεν συμπεριλάβουμε τις εταιρίες πετρελαιοειδών και τη ΔΕΗ.

Από τις 18 εταιρίες που δίνουν στοιχεία κερδοφορίας, οι 6 καταγράφουν ζημιές και οι 12 κέρδη. Ως “σύνολο 18 εταιριών” όμως, καταγράφουν ζημιές ύψους 200,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αν δεν συμπεριλάβουμε τις δύο εταιρίες πετρελαιοειδών και τη ΔΕΗ, το σύνολο των 15 εταιριών, καταγράφει κέρδη 151,2 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία εν τούτοις είναι μειωμένα κατά 23,94% σε σχέση με τα αντίστοιχα κέρδη του α’ τριμήνου 2018.

Για το σύνολο της χρήσης προβλέπεται μείωση των συνολικών κερδών των εισηγμένων που θα κυμανθεί μεταξύ -18% έως -22%.

Δείτε τον πίνακα σε περιβάλλον excel εδώ.

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)