ΟΠΑΠ

12 Ιουνίου 2020, 12:40 | Χ&Α - 217

ΟΠΑΠ

Παρόλο που η μέχρι στιγμής μετά-κορωνοϊού απόδοση είναι ικανοποιητική, εντούτοις υπολείπεται προκειμένου η απόδοση του Ομίλου να φτάσει και πάλι στα συνήθη επίπεδα. Ο αντίκτυπος στο δεύτερο τρίμηνο θα είναι σημαντικός καθώς το δίκτυο παρέμεινε κλειστό για περίπου μισό τρίμηνο, αλλά ο συνολικός αντίκτυπος για το σύνολο του έτους δεν μπορεί να προσδιοριστεί, καθώς θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια των οδηγιών για κοινωνική αποστασιοποίηση και των σχετικών διατάξεων, την απουσία αθλητικών γεγονότων καθώς και την εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών. (εδώ) Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το α’ τρίμηνο 2020 μειώθηκαν κατά 23,6% στα € 86,4 εκατ. καθώς και τα λειτουργικά έξοδα α’ τριμήνου 2020 στα € 57,7 εκατ. παρουσιάστηκαν μειωμένα κατά 6,9% σε ετήσια βάση ως αποτέλεσμα σημαντικών ενεργειών εξοικονόμησης κόστους. Τα καθαρά κέρδη το α’ τρίμηνο 2020 μειώθηκαν και αυτά κατά 37,8% στα € 35,5 εκατ.. Αυτές είναι βεβαίως αρνητικές εξελίξεις, όμως η εταιρία είναι από τις μόνες οι οποίες μπορούν να είναι βέβαιες για την πλήρη ανάκαμψη και την επαναφορά των μεγεθών στα προ της πανδημίας επίπεδα, ευθύς μόλις οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν.


Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)