Σχόλια επί αποτελεσμάτων α' τριμήνου

12 Ιουνίου 2020, 12:02 | Χ&Α - 217

ΟΜΙΛΟΣ QUEST: Αύξηση 18,2% στις πωλήσεις ανακοίνωσε ο Όμιλος Quest για το α' τρίμηνο, με τη λειτουργική κερδοφορία EBITDA να σημειώνει άνοδο 6% και τα προ φόρων κέρδη ΕΒΤ να ενισχύονται 2,7%. Παράλληλα, ο όμιλος ανακοίνωσε οριακή μείωση στα καθαρά μετά φόρων κέρδη ΕΑΤ κατά 2%. Αναλυτικά, όπως αναφέρει η εταιρία σε σχετική ανακοίνωση, τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δάνεια) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €5,3 εκ., έναντι €24,7 εκ. στις 31/12/2019. Η μεταβολή από τις 31/12/2019, οφείλεται κυρίως στο κεφάλαιο κίνησης και η τάση αυτή παρατηρείται κάθε χρόνο την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Οι επενδύσεις του Ομίλου στο Α΄ 3μηνο 2020 ανήλθαν σε €3 εκ. αυξημένες κατά €1,3 εκ σε σχέση με το 2019, εκ των οποίων οι €848 χιλ. αφορούν σε εξαγορά φωτοβολταϊκού πάρκου από την QE και περίπου €1 εκ αφορούν σε ανάπτυξη υποδομών της ACS. (εδώ)

***

INTRALOT: Κάμψη των εσόδων αλλά και των EBITDA ανακοίνωσε η Intralot για το α' τρίμηνο του έτους, καθώς οι διαψεύσεις των προσδοκιών που είχαν καλλιεργηθεί, συνεχίζονται. Αυτή τη φορά, τα μεγέθη της εταιρίες επηρεάστηκαν κυρίως από την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου στην Βουλγαρία, τις εξελίξεις στην Τουρκία και τον αντίκτυπο της πανδημίας σε χώρες εκτός των ΗΠΑ. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση στο εξεταζόμενο διάστημα τα έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν στα €102,0 εκατ. από τα 192,7 εκατ. ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας πτώση 47,1%. Κατά την τρίμηνη αυτή περίοδο, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €15,8 εκατ. από 31,8 εκατ. ευρώ πέρυσι, μειωμένα κατά 50,3% (εδώ). Η επί πολλά έτη διάσταση μεταξύ του πώς νομίζουμε ότι λειτουργεί η εταιρία και του τί εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις, μας οδηγεί σε σκέψεις, με βάση τις οποίες δε θα νιώθαμε έκπληξη εάν κάποια στιγμή αποδειχθεί ότι αυτό που παρουσιάζεται προς τα έξω, απέχει πολύ από την πραγματικότητα.
Τέλος, η εταιρία προσπαθεί για “συμφωνία” με τους ομολογιούχους, αναφορικά με τα ομόλογα ύψους 750 εκατομμυρίων ευρώ που λήγουν το 2021 και το 2024, οι τιμές των οποίων δείχνουν να έχουν καταρρεύσει. Ειδικότερα, το ομόλογο λήξεως 2024 διαπραγματεύεται στο 21% της ονομαστικής του αξίας, ενώ το ομόλογο που λήγει τον Σεπτέμβριο 2021 στο 43%, όπως φαίνεται από τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Βερολίνου. (εδώ)

***

FRIGOGLASS: Υπερδιπλασιασμό των κερδών της και σημαντική βελτίωση των πωλήσεών της κατέγραψε το α' τρίμηνο ο Όμιλος, ωστόσο η πανδημία επηρέασε σημαντικά τα μεγέθη από τον Μάρτιο, με την εταιρία να εκτιμά πως ο αντίκτυπος θα είναι σημαντικός στα αποτελέσματα του β' τριμήνου. Για το α' τρίμηνο, η Frigοglass εμφάνισε αύξηση άνω του 100% στα καθαρά κέρδη, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 4,44 εκατ. ευρώ, οι πωλήσεις ήταν αυξημένες κατά 8,2% στα 138,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 8,7% στα 20,5 εκατ. Ευρώ. Στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρία, τονίζει πως τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου αναμένεται να επηρεαστούν από τη σημαντική πτώση της ζήτησης. Οι πωλήσεις του Απριλίου μειώθηκαν κατά περίπου 54% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019 (εδώ). Παρά την αρνητική εξέλιξη των μηνών αυτών, εκτιμούμε ότι αυτή δεν οφείλεται σε δομικά προβλήματα της εταιρίας, όπως στο παρελθόν, αλλά σε προσωρινά εξωγενή αίτια τα οποία θα ξεπεραστούν.

***

ΕΧΑΕ: Με αυξημένα έσοδα κατά 31,8% και καθαρά κέρδη 1,6 εκατ. ευρώ (+169%) έκλεισε το α΄ τρίμηνο του 2020 για τον Όμιλο, που προβλέπει μείωση του ποσοστού αύξησης των κερδών στα επόμενα τρίμηνα, αφού και τα μεγέθη της αγοράς στα αντίστοιχα τρίμηνα του 2019 ήταν σημαντικά βελτιωμένα σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς εκείνης. Στο α΄ τρίμηνο του 2020 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών (ΜΗΑΣ) διαμορφώθηκε στα 84,8 εκατ. ευρώ αυξημένη κατά +84,5% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2019 ( EUR46,0 εκ.) ενώ ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε μειωμένος κατά 22,6% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 3,05 εκατ. ευρω, αυξημένα κατά 75,7% σε σχέση με τα 1,7 εκατ. ευρώ πέρυσι. Η σημαντική αύξηση των εσόδων είχε ως αποτέλεσμα τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) να διαμορφωθούν στα 2,0 εκατ. ευρώ έναντι 0,9 εκατ. ευρώ πέρυσι παρουσιάζοντας αύξηση 129%, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 0,03 ευρώ έναντι 0,013 ευρώ κατά το α’ τρίμηνο του 2019 (εδώ). Η αναμενόμενη πτώση του ρυθμού αύξησης των συναλλαγών και των εσόδων της ΕΧΑΕ, δε μας ανησυχεί, αφού γνωρίζουμε ότι αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί η εταιρία, η οποία βεβαίως έχει βιώσει και πολύ χειρότερες χρήσεις στο παρελθόν. Σε κάθε περίπτωση, τα μεγέθη του 2020, εκτιμούμε ότι για το σύνολο του έτους, τα αποτελέσματα θα είναι ελαφρά βελτιωμένα σε σχέση με αυτά του 2019.

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)